Sesja egzaminacyjna 

 

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA

 

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA 
- SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

 

Szanowni Państwo,
w przypadku egzaminów ustnych, lub niektórych egzaminów pisemnych zostali Państwo podzieleni alfabetycznie na poszczególne dni lub tury (oznaczenie od .... do ....).
Zgodnie z § 16 pkt. 5 Regulaminu Studiów ALK: "W przypadku przedmiotu, w ramach którego odbywają się ćwiczenia, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Student, który nie zaliczył ćwiczeń w terminie pierwszym i poprawkowym traci prawo przystąpienia do egzaminu".

W przypadku nieobecności studenta na zaliczeniu lub egzaminie, student ma prawo złożyć wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 7 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności składa się poprzez platformę elektroniczną sharepoint linkBrak przyznanego usprawiedliwienia powoduj wpisanie oceny niedostatecznej w pierwszym terminie.

Ustalone terminy zaliczeń i egzaminów dostępne są w planie zajęć w Wirtualnej Uczelni.


I rok studia stacjonarne

.

 

Podstawy zarządzania - wykład - dr Włodzimierz Piotrowski - 22.09.2017 godz. 17:00 sala D/305 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.

Prawo konstytucyjne - wykład - prof. Jan Wawrzyniak - 27.09.2017 godz. 12:30 sala B-5 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

 Prawo rzymskie - wykład - prof. Marzena Dyjakowska - 27.09.2017 godz. 17:00 sala D/304 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

Powszechna historia państwa i prawa - wykład - prof. Marzena Dyjakowska - 28.09.2017 godz. 17:00 sala D/304 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

II rok studia stacjonarne

Prawo karne - ćwiczenia - dr M. Hudzik - 20.09.2017 godz. 17:00 sala B-17 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność na zaliczeniu poprawkowym z dnia 04.09.2017 lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.

Prawo karne - wykład - prof. Leszek Kubicki - 25.09.2017 godz. 10:00 oraz 26.09.2017 godz. 10:00 Katedra pokój A-102 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność na zaliczeniu poprawkowym z dnia 04.09.2017 lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia- ćwiczenia - dr M. Hudzik - 20.09.2017 godz. 18:30 sala A-102 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność na zaliczeniu poprawkowym z dnia 04.09.2017 lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.

Prawo rzeczowe - egzamin - prof. Tomasz Szanciło - 28.09.2017 godz. 16:00 sala B-5 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

III rok studia stacjonarne

 .

 

Postępowanie karne - ćwiczenia - dr M. Hudzik - 20.09.2017 godz. 17:00 sala B-17 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność na zaliczeniu poprawkowym z dnia 04.09.2017 lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.

Prawo gospodarcze UE - wykład - prof. Jan Barcz - 21.09.2017 godz. 17:00 sala D/207 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

Postępowanie karne - wykład - prof. Lech Paprzycki - 27.09.2017 godz. 17:00 sala B/17 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

 

 

 

IV rok studia stacjonarne

 .

 

Prawo pracy - egzamin - prof. T. Wyka - 21.09.2017 godz. 17:00 sala D-206 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

Postępowanie cywilne - ćwiczenia - dr Joanna Studzińska - 25.09.2017 godz. 16:00 sala B-5 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.

Postępowanie cywilne - egzamin - prof. T. Wiśniewski - 25.09.2017 godz. 17:00 sala B-17 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

Pisma procesowe w sprawach cywilnych prof. T. Szanciło - 28.09.2017 godz. 17:20 sala B-5 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.


I rok studia niestacjonarne

 

Podstawy zarządzania - wykład - dr Włodzimierz Piotrowski - 22.09.2017 godz. 17:00 sala D/305 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.

Prawo rzymskie - wykład - prof. Marzena Dyjakowska - 27.09.2017 godz. 17:00 sala D/304 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

 Powszechna historia państwa i prawa - wykład - prof. Marzena Dyjakowska - 28.09.2017 godz. 17:00 sala D/304 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

II rok studia niestacjonarne

 

Prawo karne - ćwiczenia - dr M. Hudzik - 20.09.2017 godz. 17:00 sala B-17 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność na zaliczeniu poprawkowym z dnia 04.09.2017 lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.

Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia- ćwiczenia - dr M. Hudzik - 20.09.2017 godz. 18:30 sala A-102 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność na zaliczeniu poprawkowym z dnia 04.09.2017 lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.

Prawo karne - wykład - prof. Leszek Kubicki - 20.09.2017 godz. 15:00-16:30 Katedra pokój A-102 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność na zaliczeniu poprawkowym z dnia 04.09.2017 lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

 

III rok studia niestacjonarne

 .

 

Postępowanie karne - ćwiczenia - dr M. Hudzik - 20.09.2017 godz. 17:00 sala D-206 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność na zaliczeniu poprawkowym z dnia 04.09.2017 lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.

Prawo gospodarcze UE - wykład - prof. Jan Barcz - 21.09.2017 godz. 17:00 sala D/207 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

Postępowanie karne - wykład - prof. Lech Paprzycki - 27.09.2017 godz. 17:00 sala B/17 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

Prawo finansów publicznych - wykład - dr Robert Zieliński - 28.09.2017 godz. 18:30 sala A/124 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

IV rok studia niestacjonarne

 .

 

Prawo pracy - egzamin - prof. T. Wyka - 21.09.2017 godz. 17:00 sala D-206 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

Postępowanie cywilne - ćwiczenia - dr Joanna Studzińska - 25.09.2017 godz. 16:00 sala B-5 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.

Postępowanie cywilne - egzamin - prof. T. Wiśniewski - 25.09.2017 godz. 17:00 sala B-17 - termin egzaminu poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do egzaminu poprawkowego.

Pisma procesowe w sprawach cywilnych prof. T. Szanciło - 28.09.2017 godz. 17:20 sala B-5 - termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność lub dla studentów którzy mają IOS i nie przystąpili do zaliczenia poprawkowego.