Aktualności - program CIMA w ALK 

CIMA Gala Awards 

7 grudnia 2017 r. odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń CIMA - Gala Awards. Podczas uroczystości nagradzane były osoby, które uzyskały najwyższe wyniki z poszczególnych sesji.

W gali brali również udział najważniejsi członkowie CIMA. Naszą Akademię reprezentowała dr Małgorzata Kucharczyk - koordynator programu.

27 października 2017 r. w naszej Akademii odbył się University Management Accounting Day.  

Celem spotkania było przedstawienie studentom ALK współczesnych problemów i wyzwań, jakie stoją przed rachunkowością zarządczą.

Spotkanie otworzył prof. Bartłomiej Nowak, Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych i Dyrektor Kolegium Zarządzania i Finansów, który w kilku zdaniach przedstawił znaczenie rachunkowości zarządczej w prowadzeniu organizacji i wskazał na możliwości rozwoju kariery zawodowej w tym obszarze.

Jako pierwszy z prelegentów wystąpił Pan Aleksander Solski ACMA, CGMA, VP Finance CEE, Unilever Polska. Wygłosił referat pt. „Rachunkowość zarządcza w biznesie: dobra technika + ścisły umysł – czy to wystarczy”, naświetlając charakter obecnych wyzwań, jakie stawiane są przed osobami zarządzającymi dużymi organizacjami, rolę rachunkowości zarządczej w obecnej rzeczywistości biznesowej i znaczenie wskaźników o charakterze niefinansowym w analizach stosowanych w rachunkowości zarządczej.

Studenci pytali o nowoczesne instrumenty rachunkowości zarządczej, obszary, w których stosuje się jej narzędzia, a także dlaczego i w jaki sposób coraz częściej odwołujemy się do miękkich umiejętności zarządczych i analitycznych.

Kolejny mówca, Pan Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, CIMA, opowiedział o działaniach podejmowanych przez CIMA i sposobie certyfikacji. Podkreślił, że proces kształcenia osób zarządzających organizacjami musi mieć charakter ciągły. Przedstawił przy tym, w jaki sposób CIMA wspiera rozwój zawodowy swoich członków. Wskazał na procesy zmian zakresu merytorycznego sylabusów CIMA, wynikających ze ścisłej współpracy z praktykami.

Dr Iwona Cieślak z Katedry Rachunkowości ALK przedstawiła referat „Rachunkowość w aspekcie zarządczym. Od kapitału ludzkiego do wyniku finansowego”. W trakcie wystąpienia studenci zaangażowani zostali do dyskusji dotyczącej kwestii identyfikacji kluczowych czynników sukcesu oraz wskaźników pozwalających na ich pomiar.

Po części oficjalnej studenci rozmawiali z Panią Sylwią Dubiel, która pełni funkcję Associate Manager, University Partnerships, CEE - Management Accounting, CIMA, nt. wspólnego programu „CIMA w ALK”.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu.

Rekrutacja do programu CIMA trwa do 31 października 2017 r. 

CIMA TUTOR SESSION 

Wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego wzięli udział w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości "Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości".

W trakcie Zjazdu miało miejsce spotkanie zorganizowane przez CIMA -  CIMA Tutor Session. W trakcie spotkania omówione zostały zagadnienia związane z poziomami certyfikacji CIMA, egzaminami przeprowadzanymi w Centrach Pearson Vue.

Nasi wykładowcy nie tylko wzięli aktywny udział w spotkaniu szkoleniowym, ale także rozmawiali o programie CIMA z przedstawicielami innych uczelni w Polsce.

Link do filmowego skrótu z CIMA Tutor Session

CIMA DAY w ALK - 27 października 2017 r. 

Ruszyła rekrutacja do programu CIMA. 

Zapoznaj się z informacjami nt. programu CIMA w ALK, które znajdziesz w poszczególnych zakładkach na tej stronie.

Formularz rejestracji na stronie https://cimauczelnie.pl/

Nasza studentka Aleksandra Hoppe, która jest ambasadorką programu, chętnie udzieli dodatkowych informacji: aleksandrahoppe54@gmail.com

Nasza uczelnia podpisała porozumienie z CIMA. 

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci finansów i rachunkowości naszej uczelni będą mieli możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej.

- Studia z finansów i rachunkowości to w dzisiejszych czasach możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które mają charakter globalny – uważa dr Małgorzata Kucharczyk, koordynatorka programu CIMA w ALK. – Świat finansów i rachunkowości dąży obecnie do standaryzacji, zarówno w obszarze rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Dla przykładu Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) są stosowane prawie na całym świecie. Obecnie w ponad 120 krajach. Chcąc pracować w globalnych czy międzynarodowych organizacjach i zajmować się finansami, należy dobrze poznać rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą. Udział naszych studentów z kierunku finanse i rachunkowość w programie CIMA w ALK to szansa na zdobycie międzynarodowych dyplomów przyznawanych przez CIMA i na ciekawą, atrakcyjną i rozwojową pracę nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesach gospodarczych rośnie. Dlatego tak istotna jest znajomość reguł, zasad i narzędzi rachunkowości zarządczej. Znajomość rachunkowości zarządczej to teraz już nie tylko potrzeba, ale i konieczność. Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości można i należy potwierdzać. Nie tylko dyplomem renomowanej uczelni, ale także międzynarodowymi certyfikacjami przyznawanymi przez organizacje, których dyplomy potwierdzają posiadanie kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości i są uznawane wszędzie na świecie.


Na zdjęciu: prof. Witold Bielecki, Rektor ALK, i Pan Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe - Management Accounting, AICPA