Zapytania ofertowe do projektów badawczych 

Nabór ekspertów w projekcie badawczym pt.: „Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa”

Zapraszamy do składania ofert na ekspertów w ramach projektu pt.: „Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego w okresie od 21.07.2015 do 20.07.2018  i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Do udziału zapraszamy:

· Dyrektorów prowadzących projekty w obszarze międzynarodowym z przynajmniej czteroletnim doświadczeniem w roli lidera middle lub top management w organizacji

lub

·  Doktorów Nauk Ekonomicznych z doświadczeniem w badaniach Top Management Team (TMT)


Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie cv na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl lub abaczynska@kozminski.edu.pl w terminie do 17.01.2017 r.

Więcej informacji w załączniku.

Zapytanie ofertowe z dn. 17.08.2016 r. na wykonanie gry symulacyjnej

1. Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie gry symulacyjnej dostępnej online w ramach projektu pt.: „Rola innowacji społecznych w budowaniu jakości życia w miejscu pracy” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016 i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Oferty należy przesyłać do dnia 31 sierpnia 2016 na adres: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe z dn. 17.08.2016 – gra ” lub w innej formie wymienionej w zapytaniu.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku.

 

2. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym z dn. 17.08.2016 dotyczącym wykonanie gry symulacyjnej dostępnej online.

Informujemy, że  w odpowiedzi na zapytanie oferty złożyło 6 Wykonawców. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi propozycjami dokonano wyboru oferty przedstawionej przez firmę The Sustainers Sp. z o.o.,  Al. Komisji Edukacji Narodowej 26/46, 02-797 Warszawa.

Dziękujemy za przesłane oferty i wkład włożony w ich przygotowanie.

Więcej informacji w załączniku.

Zapytanie ofertowe z dn. 03.06.2016 r. na wydanie książki

1. Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie druku publikacji książkowej w ramach projektu pt.: „Rola innowacji społecznych w budowaniu jakości życia w miejscu pracy” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016 i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Oferty należy przesyłać do dnia 17 czerwca 2016 na adres: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe z dn.03.06.2016 - wydanie książki” lub w innej formie wymienionej w zapytaniu.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku

 

2. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym z dn. 03.06.2016 dotyczącym wydania książki. Informujemy, że  w odpowiedzi na zapytanie oferty złożyło 2 Wykonawców. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi propozycjami dokonano wyboru oferty przedstawionej przez Wydawnictwo POLTEXT Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

Dziękujemy za przesłanie ofert i wkład włożony w ich przygotowanie.

Więcej informacji w załączniku.

Zapytanie ofertowe z dn. 30.11.2015 r. wykonanie propozycji parametrów do wykresów pajęczynowych

 

1. Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie propozycji parametrów do wykresów pajęczynowych  w ramach projektu „Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym “Inventorum”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki".

Przedmiotem zapytania ofertowego jest   dokonanie weryfikacji lub/i modyfikacji przyjętych przez zespół badawczy parametrów do budowania wykresów pajęczynowych, które mają wspomagać dokonywanie porównań przy ocenie firm lub instytucji badawczych w ramach platformy „Inventorum”  inventorum.opi.org.pl

Termin składania ofert upływa w dniu:  14.12.2015 r.
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nauka@kozminski.edu.pl  wpisując w tytule e-maila „Inventorum  - zapytanie ofertowe ekspertyza”.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku

Zapytanie ofertowe z dn. 10.06.2015 r. na wykonanie web aplikacji

 

1. Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie web aplikacji w ramach projektu „Dyskontowanie czasu i prawdopodobieństwa - jeden czy dwa procesy?”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2013/11/D/HS6/04604).
Przedmiotem zapytania ofertowego jest  wykonanie web aplikacji służącej do badania dyskontowania wypłat odroczonych i niepewnych z funkcją pomiaru obciążenia poznawczego.

Termin składania ofert upływa w dniu:  24.06.2015 r. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nauka@kozminski.edu.pl wpisując w tytule e-maila „Dyskontowanie czasu –oferta”.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku

2. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym z dn. 10.06.2015 r. dotyczącego wykonania web aplikacji. Informujemy, że  w odpowiedzi na zapytanie swoje oferty złożyło 8 Wykonawców. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi propozycjami dokonano wyboru oferty przedstawionej przez DJGlab Dominika Górniak, ul. Mazowiecka 76, 42-221 Częstochowa .
Dziękujemy za przesłanie ofert i wkład włożony w ich przygotowanie.

Więcej informacji w załączniku

Zapytanie ofertowe z dn. 30.04.2015 r. na przeprowadzenie badania internetowego

 

1. Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie badania internetowego w ramach projektu „Dyskontowanie czasu i prawdopodobieństwa - jeden czy dwa procesy?”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2013/11/D/HS6/04604).
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie badania internetowego na próbie 600 dorosłych Amerykanów obojga płci.

Termin składania ofert upływa w dniu:  11.05.2015 r. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nauka@kozminski.edu.pl  wpisując w tytule e-maila „Dyskontowanie czasu - oferta”.

Szczegóły zapytania w załączniku

2. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym na przeprowadzenia badania internetowego na 600 Amerykanach z dn. 30.04.2015. Informujemy, że  w odpowiedzi na zapytanie swoje oferty złożyło  8 Wykonawców. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi propozycjami dokonano wyboru oferty przedstawionej przez DJGlab Dominika Górniak, ul. Mazowiecka 76, 42-221 Częstochowa .
Dziękujemy za przesłanie ofert i wkład włożony w ich przygotowanie.

Więcej informacji w załączniku

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/Lider Publikacja case studies oraz opracowanie notatek dydaktycznych w ramach projektu: „Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” finansowanego z NCBiR

 

1. Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie druku publikacji case studies oraz opracowanie notatek dydaktycznych  w ramach projektu „Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w  Akademii Leona Koźmińskiego w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016 i finansowanego  ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
Oferty można przesyłać do dnia 30 kwietnia 2015 na adres: nauka@kozminski.edu.pl  lub w innej formie wymienionej w zapytaniu. Szczegóły zapytania w załączniku

2. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym nr 2/2015/LIDER z dn. 17.04.2015 dotyczącym publikacji  case studies oraz  opracowaniem notatek dydaktycznych i przesłanie swojej oferty.
Informujemy, że  w odpowiedzi na zapytanie swoje oferty złożyło 3 Wykonawców. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi propozycjami dokonano wyboru oferty przedstawionej przez  Wydawnictwo POLTEXT Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.
Dziękujemy za przesłanie ofert i wkład włożony w ich przygotowanie.