Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MARCIN WARDASZKO

dr
MARCIN WARDASZKO

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr MARCIN WARDASZKO

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2016.05–2020.08
Rada Mlodych Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego
2012.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2001.01–2003.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2000.01
, Sekcja Żeglarska, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • ekonomia
 • menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne
Stypendia/ Nagrody:
..
Association for Business Simulation and Experiential Learning (Association for Business Simulation and Experiential Learning).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2017), Mobile Learning Game Effectiveness in Cognitive Learning by Adults: A Comparative Study, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 3, s.1-20
 • WARDASZKO M., Wittenzellner H. (2017), Economic Modeling In Business Simulation In Flow-Oriented And On-Line Game Design, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 44, s.222-229
 • WARDASZKO M., Wittenzellner H., WINNICZUK A., Holzmann P. (2016), "Influencing Attitudes Towards Entrepreneurship with Digital Game-Based Educational Experience in Secondary Education", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 1, s.240-248
 • WARDASZKO M. (2016), "Building Simulation Game-Based Teaching Program for Secondary School Students", SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 47(3), s.287-303
 • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2016), Process-Oriented Research Method for Teamwork Effectiveness Assessment in Business Simulation Games, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 1, s.233-239
 • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2015), Teamwork Effectiveness in the Face of Self-Knowledge Regarding the Preferred Team Role in Business Simulation Games, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, -, s.145
 • WARDASZKO M., Cyran J. (2015), "Poprawa efektywności magazynu dzięki wdrożeniu zgrywalizowanego systemu prezentacji danych dcView", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s.91-98
 • WARDASZKO M., PIKOS A. (2015), "ABSEL Contribution to the Assurance of the Quality of Learning – workshop results with discussion", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 42, s.35-41
 • WARDASZKO M., Racz D. (2015), "Zastosowanie elementów grywalizacji środowiska pracy w spółce ITM", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s.107-116
 • WARDASZKO M. (2015), "Zastosowanie struktury dwupoziomowej gry do zwiększania efektywności szkolenia", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s.133-147
 • WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2015), "Team Building Platform" - budowa zgrywalizowanej platformy do wspierania innowacyjności pracowników", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s.99-106
 • WARDASZKO M., MULENGA J. (2014), "Simulation Game as a Live Case Integrated into Two Modules", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, 8246, s.102-109
 • WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2013), "Economics in Practice” A Simulation Game for High School Students Teaching the Basics of Economics and Entrepreneurship", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s.368-377
 • WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2013), "Projekt Innowacyjnego Programu Nauczania i Symulacyjnej Gry Decyzyjnej Do Przedmiotu Ekonomia w Praktyce", Homo Ludens, 1(5), s.289-303
 • WARDASZKO M. (2013), "Leo Investor", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s.1-3
 • WARDASZKO M. (2013), "The Game Within the Simulation Game the Research Method Concept and Project With Game Design Implementation", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s.4-16
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2010), "Mission Possible - Using Simulation Games For Management Training in a Transition Economy", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 37, s.107-111
 • WARDASZKO M. (2007), "Wartość symulacyjnych gier decyzyjnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.---
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2005), "Kreowanie dynamicznego środowiska nauczania przy pomocy Symulacyjnych Gier Decyzyjnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.20-25
Redakcja Monografi:
 • WARDASZKO M., Kubiak D., (red.), (2012), "Wykorzystanie metodyk nauki przez doświadczenie w edukacji menedżerskiej na poziomie studiów Master of Business Administration", Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Monografie:
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Warszawa, POLTEXT
 • WARDASZKO M., Kubiak D. (2012), "Wykorzystanie metodyk nauki przez doświadczenie w edukacji menedżerskiej na poziomie studiów Master of Business Administration", Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2009), "Games and Simulation in Business Learning and Teaching", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • WARDASZKO M., Cygan Z., Bućko J. (2003), "Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w układach wirtualnych", Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA
Rozdziały w monografiach:
 • WARDASZKO M. (2017), "Case Study Method in Simulation Game Design and Teaching" w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Dominika Latusek- Jurczak, IGI GLOBAL, s.37-60
 • WARDASZKO M. (2016), "Building Strategies for Organizational Development with Simulation Games" w: "CONGRESS PROCEEDINGS Australasian Simulation Congress", Michael Monaghan, Melbourne, Simulation Australasia, s.79-87
 • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2016), A Management Model for Effective Team Communication in Business Simulation Games w: Congress Proceedings - Australasian Simulation Congress 2016, Michael Monaghan, Melbourne, Simulation Australasia, s.578-588
 • PIKOS A., WARDASZKO M., Szymański K. (2015), "Employing Gamification to Foster Corporate Entrepreneurship" w: "Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field", Svetlana Gudkova, Warszawa, POLTEXT, s.171-186
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), "Cognitive Learning Effectiveness With Mobile Serious Games In Adult Education" w: "Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society", Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.367-390
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), "Mobile educational game - Smart Leo" w: "Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society", Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.532-542
 • WARDASZKO M. (2014), "Hotel Stars – development of the simulation game-based teaching programme for the secondary schools students as the introduction to business and economics" w: "The shift from teaching to learning: individual, collective and organizational learning through gaming & simulation", Willy C. Kriz, Bielefeld, Bertelsmann Verlag GmbH & Co., s.100-114
 • WARDASZKO M. (2014), "Global domination of games" w: "Back To The Future Of Gaming", Richard D. Duke, Willy C. Kriz, Bielefeld, Bertelsmann Verlag GmbH & Co., s.187-199
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WARDASZKO M. (2012), "Preface" w: "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Bielecki W. T., Gandziorowska-Ziołecka J., Pikos A.M., Wardaszko M., Warszawa, POLTEXT, s.7-9
 • WARDASZKO M. (2012), "Projekt doradczy-plac zabaw dla menedżerów" w: "Wykorzystanie metodyk nauki przez doświadczenie w edukacji menedżerskiej na poziomie studiów Master of Business Administration", D. Kubiak, M. Wardaszko, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.3-14
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), "The use of risk information by investors - a simulation study" w: "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska-Ziołecka, Warszawa, POLTEXT, s.235-241
 • WARDASZKO M. (2009), "Selected Problems Of Using Business Simulation Games In Business Education In The Context Of Theory" w: "Decision Games in Business Education", Śliwa K., Nowy Sącz, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL - LOUIS UNIVERSITY, NOWY SĄCZ, s.63-71
 • WARDASZKO M. (2009), "Business Education in the context of theory" w: "Decision Games in Business Education", Śliwa K. R, Nowy Sącz, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL - LOUIS UNIVERSITY, NOWY SĄCZ, s.63-71
 • WARDASZKO M. (2009), "Model evaluation of the effectiveness of decision making simulation games as an education tool" w: "Games and Simulation in Business Learning and Teaching", Bielecki W.T., Wardaszko M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-40
 • WARDASZKO M., WIERCIŃSKI S. (2009), "Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS)" w: "Games and Simulation in Business Learning and Teaching", Bielecki W.T., Wardaszko M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.140-143
 • WARDASZKO M. (2004), "Jak ustalić cenę na rynku?" w: "Podręcznik profesjonalnej sprzedaży", -, Warszawa, CH BECK, s.-
 • WARDASZKO M. (2004), "Przenikanie technologii informacyjnych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw" w: "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach", Ludwiczyński A., Król H., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.276-289
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Volume 43rd Editor, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING
 • 2016, Associate Editor, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH
 • 2015, Redaktor tomu nr 42, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING
 • 2014, Redaktor tomu nr 41, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING
 • 2011, Recenzent, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH
 • 2010, Recenzent, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING
Udział w konferencjach:
 • ABSEL 2017 – 44th Annual Conference, 2017.03.08
 • " G-forum 2016 - 20. Interdisziplinäre Jahreskonferenz zu Entrepreneurship, Innovation und Mittelstand", 2016.10.06
 • 2016 Australasian Simulation Congress, 2016.09.26
 • "43rd ABSEL Annual Conference", 2016.03.21
 • "24. TOPSIM - Anwendertreffen", 2015.09.24
 • "The 46th ISAGA conference", 2015.07.16
 • "42nd ABSEL Annual Conference", 2015.03.04
 • "CEEMAN’s 22nd Annual Conference", 2014.09.25
 • "45th Iinternational Simulation and Gaming Association Conference", 2014.07.07
 • "ABSEL 41st Annual Conference", 2014.03.19
 • "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", 2013.11.21
 • "Strategie wdrażania personalizacji produktów - operacjonalizacja na poziomie klienta, produkcji i logistyki", 2013.11.20
 • "44th International Simulation and Gaming Association Conference (ISAGA2013)", 2013.06.24
 • "40th ABSEL Conference", 2013.03.06
 • "43rd International Simulation and Gaming Association Annual Conference", 2012.07.03
 • "39th ABSEL 2012 Conference", 2012.03.07
 • "42nd Conference of the International Simulation and Gaming Association", 2011.07.11
 • "38th ABSEL 2011 Conference", 2011.03.16
 • "Wiosenne Warszaty Symulacyjnych Gier Decyzyjnych", 2010.04.22
 • "Association for Business Simulation and Experiental Learning 2010", 2010.03.24
 • "The benfits of applying games&simulations in education, business and administration", 2008.11.01
 • "Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych", 2008.09.15
 • "Konferencja uczestników Programu Uniwersyteckiego BOC", 2008.03.13
 • "Decision Games in Business Education", 2007.11.27
 • "Szkoła symulacji systemów gospodarczych", 2007.09.17
 • "Psychologia Ekonomiczna 2007", 2007.02.23
 • "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach", 2004.10.15
 • "Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w układach wirtualnych, 2003.12.01
Członkostwo w organizacjach:
2016.01–2017.12
, Association for Business Simulation and Experiential Learning
2015.03
, Association for Business Simulation and Experiential Learning
2015.01
, SAGSAGA - Swiss Austrian German Simulation And Gaming Association
2014.07
, International Simulation and Gaming Association
2013.03–2015.01
, ABSEL
2011.03–2013.03
, ABSEL
2009.07
, International Simulation and Gaming Association
2009.03
, ABSEL
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
J&S Energy S.A.
SAMSMAK Foods Sp. z o.o.
Renault Institute of Quality and Management
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016.05–2020.08
Rada Mlodych Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2012.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2001.01–2003.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2000.01
, Sekcja Żeglarska, Akademia Leona Koźmińskiego