Wizytówkawyszukaj pracownika

dr JACEK TOMKIEWICZ

dr
JACEK TOMKIEWICZ

Katedra Ekonomii

dr JACEK TOMKIEWICZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2013
Adiunkt, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2001–2005
Asystent, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2000–2001
Asystent, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2015.08
Rada Programowa Kozmiński International Business School, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.09–2009.09
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego
2008.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • instytucje i zasady działania UE
 • gospodarka Polski
 • gospodarka światowa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
 • polityka pieniężna
 • polityka społeczna
 • polityka spójności
 • postsocjalistyczna transformacja
 • polityki publiczne
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • makroekonomia
 • finanse międzynarodowe
 • finanse
 • gospodarka
 • finanse publiczne
 • ekonomia
 • ekonomia rozwoju
 • problemy wzrostu gospodarczego
 • rynki finansowe
 • systemy podatkowe
 • transformacja ustrojowa
 • Unia Europejska
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2010
University of Granada, Hiszpania
Staże:
2007
University of Brighton, Wielka Brytania
2003
Joint Vienna Institute, Austria
2002
OECD, Francja
Cykle wykładów:
2012
RISEBA, Łotwa
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • TOMKIEWICZ J. (2017), The Social Consequences of Income Distribution - Are Increasing Company Profits a Threat to Economic and Social Stability?, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2 (198), s.203-218
 • TOMKIEWICZ J. (2016), "Tax System in Poland – Progressive or Regressive?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 2, s.107-122
 • TOMKIEWICZ J. (2015), "Skutki uboczne kryzysowej polityki monetarnej", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 214, s.164-175
 • MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), "Koncepcja globalnego podatku majątkowego", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s.92-101
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2014), "Repartycyjny i kapitałowy system emerytalny. Synergia czy antagonizm?", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1, s.5-13
 • TOMKIEWICZ J. (2014), "Monetary Policy and Contemporary Financial Crisis - Basic Concerns", JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS, 9, s.1505-1512
 • TOMKIEWICZ J. (2014), "Czy można liczyć na zasadniczy zwrot w polityce gospodarczej, tak aby była ukierunkowana na zwiększanie spójności społecznej?", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 39, s.70-79
 • TOMKIEWICZ J. (2013), "Kryzysowa polityka pieniężna - podstawowe dylematy", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2, s.38-48
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J. (2012), "Czy obecny kryzys finansowy uajwnił konieczność zasadnicznej modyfikacji systemu finansowania samorządów w Polsce?", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, 3, s.133-141
 • TOMKIEWICZ J. (2012), "Strefa euro wobec kryzysu finansowego", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 245, s.558-568
 • TOMKIEWICZ J. (2012), "Zmieniająca się struktura dochodów jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 24, s.103-111
 • TOMKIEWICZ J. (2011), "Reakcja państwa na kryzys finansowy - podstawowe dylematy", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 112, s.56-64
 • TOMKIEWICZ J. (2009), "Ile państwa w państwie?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.15-19
 • TOMKIEWICZ J. (2009), "Członkostwo w UE jako wyzwanie dla systemu finansów publicznych w Polsce", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 546, s.407-415
 • TOMKIEWICZ J. (2007), "Szara strefa - jak z nią walczyć?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.24
 • TOMKIEWICZ J. (2007), "Nierówności dochodowe w krajach posocjalistycznych - mechanizmy i uwarunkowania na tle tendencji światowych", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3, s.121-135
 • TOMKIEWICZ J. (2006), "Euro w Polsce - konieczność czy rozsądny wybór?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2005), "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.41-42
 • TOMKIEWICZ J. (2004), "Fiscal Policy in Poland: Growth Booster or Growth Buster?", TIGER WORKING PAPER SERIES, 58, s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2004), "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Poslce" Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.---
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2004), "Inwestorzy i podatki", RZECZPOSPOLITA, ---, s.-
 • TOMKIEWICZ J. (2003), "Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s.X
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2003), "Globalisation and Catching-up in Emerging Market Economies - conference report", ACTA OECONOMICA, 52(4), s.497-501
 • TOMKIEWICZ J. (2003), "Capital Formation in Post-Socialist Countries", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
Monografie:
 • TOMKIEWICZ J. (2017), "Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji", Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN
 • TOMKIEWICZ J., Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Tchorek G., Weresa M. (2013), "Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?", Kraków, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2011), "20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives", New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2009), "20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy", Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • TOMKIEWICZ J. (2006), "Polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • TOMKIEWICZ J. (2005), "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • TOMKIEWICZ J. (2016), "Otoczenie makroekonomiczne" w: "Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty", Goedecki T., Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.225-237
 • TOMKIEWICZ J. (2016), "Rynek pracy i rozkład dochodów w krajach transformacji- nieoczywiste prawidłowości" w: "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego", Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, Warszawa, POLTEXT, s.161-183
 • TOMKIEWICZ J. (2015), "System ubezpieczeń społecznych a stan finansów publicznych w Polsce" w: "Celowość i oszczędność wydatków publicznych", H. Kuzińska, -, POLTEXT, s.55-69
 • TOMKIEWICZ J. (2014), "Income Inequality and The Current Phase of Globalization" w: "Management and Economic Policy for Development", Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.293-307
 • TOMKIEWICZ J., Gamble A., Brett W. (2014), "The Political Economy of Change at a time of Structural Crisis" w: "Challenges for Europe in the World, 2030", John Eatwell, Terry McKinley, Pascal Petit, -, ASHGATE, s.303-350
 • TOMKIEWICZ J. (2014), "Nierówności dochodowe a obecna faza globalizacji" w: "Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.423-446
 • TOMKIEWICZ J. (2013), "Wejście do strefy euro a konkurencyjność gospodarki" w: "Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw", Jolanta Adamiec, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.41-60
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J. (2012), "Członkostwo w strefie euro - jak nie utracić konkurencyjności?" w: "Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?", Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s.259-267
 • TOMKIEWICZ J. (2011), "Redukcja deficytu w kontekście krajowej i międzynarodowej sytuacji makroekonomicznej" w: "Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego", Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.96-104
 • TOMKIEWICZ J. (2011), "Social Cohesion. Challenge for Postsocialist Economies" w: "20 Years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives", Kołodko G.W., Tomkiewicz J., New Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.339-353
 • TOMKIEWICZ J. (2010), "Polityka makroekonomiczna w UE. Jakie słabości kryzys obnażył, jakie zmiany są konieczne" w: "Globalizacja, krysys i co dalej?", Kołodko G. W, Warszawa, POLTEXT, s.257-267
 • TOMKIEWICZ J. (2010), "Czy UE jest stanie odpowiedzieć na kryzys?" w: "Globalny kryzys a jednocząca się Europa", Siwiński W., Wojtowicz D., Warszawa, POLTEXT, s.135-146
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2009), "Wielka transformacja" w: "20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy", Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.9-12
 • TOMKIEWICZ J. (2009), "Spójność społeczna - wyzwanie dla gospodarek posocjalistycznych" w: "20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.339-352
 • TOMKIEWICZ J. (2005), "Polityka fiskalna w Polsce- stymulator wzrostu czy źródło problemów" w: "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy", Tomkiewicz Jacek, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.113-145
 • TOMKIEWICZ J. (2005), "Fiscal Policy: Growth Booster or Growth Buster?" w: "The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets", KOŁODKO GRZEGORZ W., Burlington, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2005), "Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w krajach posocjalistycznych" w: "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy", Tomkiewicz J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.113-144
 • TOMKIEWICZ J. (2004), "Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów" w: "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce", Kołodko G.W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2004), "Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów" w: "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce", KOŁODKO GRZEGORZ W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.301-318
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2014.02.12–2016.02.11 "Globalizacja, nierówności dochodowe, wzrost gospodarczy"
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2009, Członek Kolegium Redakcyjnego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2008, Członek kolegium redakcyjnego, MBA CE
Udział w konferencjach:
 • "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju", 2014.09.25
 • "Macroeconomic Policy in Times of Crisis", 2013.11.28
 • "PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH", 2012.09.03
 • "Symposium of the Journal of Business and Economics in Times of Crisis 2012", 2012.08.15
 • "O nowy model finansowy samorządowych-lekcja z kryzysu", 2012.04.23
 • "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", 2011.09.22
 • "Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego", 2011.04.11
 • "Konferencja Katedr Finansów. Finanse 2009 - Teoria i praktyka", 2009.09.09
 • "1989-2029: Dwadzieścia lat transformacji i perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych", 2009.04.03
 • "Migracja, rynek pracy i wzrost gospodarczy w Europie po rozszerzeniu UE", 2008.12.08
 • "Economic growth, development, and institutions - lessons for policy and the need for an evolutionary framework of analysis", 2007.11.01
 • "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy", 2004.12.01
 • "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce", 2004.03.01
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Finansów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009.10–2015.08
Rada Programowa Kozmiński International Business School, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008.09–2009.09
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008.09
, Akademia Leona Koźmińskiego