Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI

prof.
ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI

Katedra Zarządzania

prof. ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie w krajach postsocjalistycznych
 • teoria organizacji i zarządzania
 • zarządzanie międzynarodowe
Stypendia/ Nagrody:
..
Nagroda Premiera Republiki Francuskiej (Premier Republiki Francuskiej).
..
Wektor 2015 za stworzenie jednego z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz za zbudowanie modelowej współpracy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej).
..
Order Palm Akademickich (Premier Republiki Francuskiej).
..
Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego (Uniwersytet Szczeciński).
..
Nagroda specjalna za udowodnienie, że prywatne szkolnictwo wyższe może być wzorem działania dla całego systemu kształcenia w Polsce (Konfederacja Lewiatan).
..
Pierwsza nagroda w konkursie "Economicus" 2015 Dziennika Gazety Prawnej za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną za książkę "Czas pokera" oraz nagroda specjalna PKO BP (Gazeta Prawna).
..
Medal Europejski przyznany przez Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny i Business Center Club (Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny i Business Center Club).
..
nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za monografię „Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne”, Poltext, Warszawa 2013.
..
X Targi Wydawnictw Ekonomicznych (X Targi Wydawnictw Ekonomicznych).
..
X Targi Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie (X Targi Wydawnictw Ekonomicznych).
..
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
..
Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie dydaktyki za książkę "Zarządzanie od podstaw. Podręcznik Akademicki" (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
..
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (Prezydent RP).
..
Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego Nr. 1 przyznany przez Prezesa PAN za szczególne osiągnięcia w dziedzinie organizacji i zarządzania (Polska Akademia Nauk).
..
Nagroda za redakcję naukową akademickiej książki roku 1996 - "Zarządzanie - teoria i praktyka" (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
..
Nagroda za stworzenie pierwszego w Polsce Programu MBA przyznana przez Polish Business Club i Polish Business Corporation (Polish Business Club i Polish Business Corporation).
..
Nagroda naukowa Wydziału I PAN (Polska Akademia Nauk).
..
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), "Polish Business Management: A Contredanse of Theory and Practice", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.10-24
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK", EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2015), "Bounded leadership: empirical study of Polish elite", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(192), s.425-453
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2015), "Management in the Time of "Generalized Uncertainty" the Question of Revelvance", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.2-10
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), "Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016", STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), "Kultura sieci?", Transformacje Pismo interdyscyplinarne, 1-2, s.196-206
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), "Przedsiębiorcze państwo?", EKONOMISTA, 2, s.321-336
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2014), "Economic imagination and support for parliamentary democracy in Poland", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2(125), s.3-29
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), "Zarządzanie a wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 156, s.11-27
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), "The Entrepreneurial State?", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.73-82
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), "Tajemnice przywództwa", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1(120), s.3-12
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), "Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland", ZBIRNYK NAUKOWYCH PRAC DONECKOHO DERŻAWNOHO UNIWERSYTETU UPRAVLINNIA, 179, s.133-144
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), "The New revolution in management education? ", GLOBAL FOUNDATION FOR MANAGEMENT EDUCATION, -, s.21-26
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), "Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji", DECYZJE, 16, s.29-41
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), "The New Revolution in Management Education?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.2-6
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), "Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2, s.55-84
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), "Sprawiedliwość i dobro wspólne. Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów zawarte w encyklice Ojca Świętego Benedykta XVI Caritas in Veritate", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(108), s.10-13
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K., Santorski J., Adamkiewicz M. (2011), "Cztery umiejętności, których znaczenie w przywództwie rośnie", THINKTANK, 1(8), s.30-35
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), "Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji", E-MENTOR, 3, s.4-13
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Woprosy na kotoryje poka niet otwietow", MIR PEREMEN, 4, s.38-53
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Strategija razwitija", EKONOMIKA PREDPRINIMATELSTWA OKRUZAJUSZCZEJ SREDY, 1, s.7-10
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Restytucja mienia prywatnego. Reprywatyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.23-40
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Partnerstwo? Dla wiedzy", SPRAWY NAUKI, 5(146), s.24-26
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), "Anatomy of systematic change polish management in transition", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 41, s.263-280
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), "Patriotyzm ekonomiczny", KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 4, s.3-18
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), "Economic Patriotism", CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, 33, s.9-28
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), recenzja: "Transition and Beyond" S.Estrin, G.K.Kołodko, M.Uvalic, EKONOMISTA, 3, s.435-438
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), "Amerykański (zły) sen", GAZETA PRAWNA, 4.08.2008, s.6
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), "Ekonomia a inne nauki społeczne", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(90), s.74-80
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2007), "Tożsamość nauki o zarządzaniu", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.7-10
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M., Hatch M. (2006), "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", ORGANIZATIONAL DYNAMICS, 1, s.49-68
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2006), "Wspomnienia absolwentów uczelni", BANK I KREDYT, 5-6, s.99-103
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), "Polish Economic Perspectives in the Context of the UE Enlargement", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.18-22
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), "Flexibility-based competition: skills and competencies in the new Europe", HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING, 1, s.35-47
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), "Polish management in times of change", NOWY SACZ ACADEMIC REVIEW, 1, s.4-15
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), "The change lab", ACADEMIA, 3, s.30-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), "Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.6-7
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), "Zmierzch strategii?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.9-11
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), "Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s.13-18
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), "Czy polscy menedżerowie sa przygotowani do konkurencji na rynkach europejskich", ROCZNIKI STACJI NAUKOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W PARYŻU, VII, s.11-25
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Potęga znaku.", RZECZPOSPOLITA, 196, s.---
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Ofiary złotej rybki.", RZECZPOSPOLITA, 69, s.---
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Czarny Vaclav i inni.", RZECZPOSPOLITA, 232, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Święty Mikołaj w Etiopii.", RZECZPOSPOLITA, 87, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Warszawska mełodija biznes oswity", SINERGIA, 1, s.23 - 30
 • BIELECKI W., KOŹMIŃSKI A. (2003), "The Warsaw Melody of Business Education", SYNERGY - A QUARTERLY UKRAINIAN MANAGEMENT JOURNAL, 5/2003, s.23-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Moda i wiedza", RZECZPOSPOLITA, 173, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Prawo i pięść.", RZECZPOSPOLITA, 155, s.---
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Światowcy i prowincjusze.", RZECZPOSPOLITA, 114, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2002), "The role of higher education in societies in transition within the globalized environment: solid academic credentials and the challenges of building up an institutional image", HIGHER EDUCATION IN EUROPE, 4, s.365-371
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (2001), "4 Theaters. the Moral Discourse in polish Management", MANAGEMENT LEARNING, 32(3), s.321-343
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), "Four theaters: moral discourses in Polish management", MANAGEMENT LEARNING, 3, s.321-343
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M., Hatch M. (2001), "Theater in management: an analysis of the modern playof management", COMPORTAMENTO OGRANIZACIONAL E GESTAO, 1, s.7-25
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), "Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności gospodarki i firmy", PRAKSEOLOGIA, 141, s.373-389
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2000), "Jak zamknąć lukę zarządzania", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 2, s.7-16
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2000), "Zarządzanie a nauka", NAUKA, 1, s.63-70
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), "Restitution of private property: reprivatization in Central and Eastern Europe", COMMUNIST AND POST COMMUNIST STUDIES, 1, s.95-106
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), "Od teorii 'S' do teorii 'R'. Badania procesów zarządzania w kontekście wyzwań przyszłości", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 6, s.4-8
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), "Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3, s.3-29
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1995), "Mikro i makro-społeczna równowaga funkcjonalna w warunkach transformacji", EKONOMISTA, 1-2, s.157-165
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), "O paradygmacie inaczej: normy i wartości w zarządzaniu", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4(82), s.3-19
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), "Cztery teatry: normy i wartości w zarządzaniu II", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 7, s.17-20
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), "Cztery teatry: normy i wartości w zarządzaniu I", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.10-13
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), "Four theaters: norms and values in management", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(111), s.263-274
Redakcja Monografi:
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2014), "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2008), "Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W., (red.), (2004), "Zarządzanie - teoria i praktyka wyd. V zmienione", Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • KOŹMIŃSKI A., Yip G., (red.), (2000), "Strategies For Central and Eastern Europe", New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • KOŹMIŃSKI A., Cushman D., (red.), (1993), "Organizational Communication and Management. A Global Perspective", Albany, SUNY Press
 • KOŹMIŃSKI A. K., (1985), "Współczesne koncepcje zarządzania", Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K., (red.), (1983), "Gry o innowacje – analiza przedsięwzięć technicznych", Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K., (1983), "Współczesne teorie organizacji", Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K., (1975), "Decyzje. Analiza systemowa organizacji", Warszawa, PWN
Monografie:
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), "Wyobraźnia ekonomiczna", Warszawa, POLTEXT
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2014), "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), "Management Matters", Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), "Czas pokera", Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Zasady zarządzania", Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), "Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne", Warszawa, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D. (2013), "The New Principles of Management", Frankfurt am Main, PETER LANG PUBLISHING GROUP
 • Segreto L., Bonin H., KOŹMIŃSKI A., Manera C., Pohl M. (2012), "European Business and Brand Building ", Bruksela, PETER LANG GMBH
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), "Koźmiński. Reaktywacja", Warszawa, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "Rozwój teorii organizacji", Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., Buyanov V., Khachaturov A. (2010), "Osnovy upravlienija. Ucziebnik dlia vysszich ucziebnych zaviedienij", Moskwa, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA
 • KOŹMIŃSKI A., Hatch M., Kostera M. (2010), "Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, Artysta, Kapłan", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), "Koniec świata menedżerów?", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), "Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), "Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), "Management in Transition", Warszawa, DIFIN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), "How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition ", Warszawa, DIFIN
 • KOŹMIŃSKI A., Kostera M., Jo Hatch M. (2007), "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest" (Przekład na j. chiński), Pekin, ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE
 • KOŹMIŃSKI A., Kostera M., Jo Hatch M. (2005), "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", Exeter, BLACKWELL PUBLISHING OXFORD,, U.K.
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), "Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych", Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W. (2004), "Zarządzanie - teoria i praktyka wyd. V zmienione", Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • KOŹMIŃSKI A., SZTOMPKA P. (2004), "Rozmowa o wielkiej przemianie.", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KOŹMIŃSKI A., Yip G. (2000), "Strategies For Central and Eastern Europe", New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), "Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej ", Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1998), "Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym", Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), "Zarządzanie tu i teraz", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • OBŁÓJ K., KOŹMIŃSKI A., Cushman D. (1995), "Winning: A Continuous Improvement Theory in High Performing Organizations", Albany, SUNY Press
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1993), "Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block", Albany, SUNY Press
 • KOŹMIŃSKI A., Cushman D. (1993), "Organizational Communication and Management. A Global Perspective", Albany, SUNY Press
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1989), "Zarys teorii równowagi organizacyjnej", Warszawa, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1985), "Gospodarka w punkcie zwrotnym", Warszawa, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1985), "Współczesne koncepcje zarządzania", Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1983), "Gry o innowacje – analiza przedsięwzięć technicznych", Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1983), "Współczesne teorie organizacji", Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1982), "Po wielkim szoku", Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., Zawiślak A. (1982), "O organizacji. Dwugłos względnie uporządkowany", Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., Zawiślak A. (1979), "Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych", -, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1977), "Technokraci i humaniści", Warszawa, ISKRY
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1976), "Analiza systemowa organizacji", Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1975), "Decyzje. Analiza systemowa organizacji", Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1975), "Studia o zarządzaniu we współczesnym kapitalizmie", Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1975), "Zarządzanie systemowe", Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1974), "Zarządzanie. Analiza systemowa procesów i struktur", Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., Sarapata A. (1972), "Socjologia handlu. Wybrane zagadnienia", Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1967), "Handel a konsumenci", Warszawa, ZW CRS
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1966), "Dyrektorzy współczesnych przedsiębiorstw kapitalistycznych", Warszawa, KiW
Rozdziały w monografiach:
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), "Polskie szkolnictwo wyższe kuźnią elit?" w: "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają", Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.535-550
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), "Nowy pragmatyzm przyszłością ekonomii?" w: "Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko", Maciej Bałtowski, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.49-58
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), "Ograniczenia przywództwa: badanie empiryczne" w: "Moc sprawcza ludzi i organizacji", Lech W. Zacher, POLTEXT, s.513-540
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2015), "Społeczeństwo w czasach kryzysu i niepewności ekonomicznej: założenia, pojęcia, hipotezy" w: "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.9-20
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A. (2015), "Gospodarka w świadomości społecznej - kryzys, niepewność, postawy i zachowania" w: "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.21-76
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2015), "Przedsiębiorcze państwo?" w: "Sprawniejsze państwo", Witold Kieżun, Warszawa, POLTEXT, s.79-99
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), "Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej" w: "Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.31-50
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski" w: "Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.363-392
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development" w: "Management and Economic Policy for Development", Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), "Wstęp" w: "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, WOLTERS KLUWER
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), "Podsumowanie" w: "Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.479-483
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), "Managerial Contribution to Growth in Transition Economies" w: "Management and Economic Policy for Development", Grzegorz W. Kołodko, -, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.19-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), "Tajemnice przywództwa" w: "Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne", Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.59-71
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), "Conclusion" w: "Management and Economic Policy for Development", G.W. Kolodko, -, NOVA PUBLISHERS, s.333-335
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2012), "Preface" w: "European Business and Brand Building", Luciano Segreto, Hubert Bonin, Andrzej K. Kozminski, Charles Manera and Manfred Pohl, Bruksela, PIE PETER LANG, s.5-12
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2012), "Polska kultura ekonomicznego sukcesu" w: "Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne", K. Frysztacki, P.Sztompka, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.69-89
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2012), "Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie" w: "Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania XXI wieku Księga Jubileuszowa z Okazji Siedemdziesiątej Rocznicy Urodzin Profesora Mariana Dobrzyńskiego ", Krzysztof Klincewicz, Waldemar Grzywacz, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.41-47
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), "Transition unansvered questions" w: "20 Years of Transformation. Achievements, Problems and Prespectives ", G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.133-148
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), "Tożsamość nauki o zarządzaniu" w: "Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.123-130
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), "Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?" w: "Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.223-238
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), "Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland" w: "Sutchasni susplini problemi u wimiri socjologii upravlenija ", ---, Donieck, Doneckij Derzavnij Universitiet Upravlenija. Ministerstvo Osvity I Nauki Ukrain, s.133-145
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2010), "The new revolution in management education ?" w: "From Challenge to Change: Business Schools in the Wake of Financial Crisis", Essays from GFME Board Member, Cambridge, Global Foundation for Management Education Emerald Publishing Limited, s.14-17
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2010), "Przedsiębiorcy i menedżerowie w procesie modernizacji zarządzania" w: "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", Morawski W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.213-230
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Restytucja mienia prywatnego. Reprywatyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej" w: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność", Jabłońska -Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-46
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Zarządzanie w warunkach niepewności" w: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców.", Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.24-30
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Globalizacja rynku a umiędzynarodowienie studiów menedżerskich" w: "Ekonomia-Etyka-Organizacja", Karasiewicz G., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.235-248
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Transformacja: pytania bez odpowiedzi" w: "20 lat transformacji. Osiągnięcia, Problemy, Perspektywy", Kołodko G.W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.119-140
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Wstęp" w: "Globalna wioska cyfrowa. Drugie życie sieci", Lombard D., Warszawa, MT BUSINESS, s.7-9
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Przyszłośc niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce" w: "Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy", -, Warszawa, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.273-284
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), "Ekonomia a inne nauki społeczne" w: "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności", Fiedor B, Hockuba Z., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.83-92
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), "Wstęp" w: "Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki", Koźmiński A.K., Jemielniak D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.7-17
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2007), "Ład korporacyjny" w: "Współczesne wyzwania nauk praktycznych", Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.21-25
 • KOŹMIŃSKI A., Bielecki J., Bradley J., GOLDMAN M., GOMUŁKA S., KHASBULATOV R., NISKANEN W. (2006), "Economic policy choices in Europe: prespective on the US model performance" w: "Reaganomics Goes Global. What Can EU, Russia and Other Transition Countries Learn from The US", Bieńkowski W., C.Brada J., Radło M.J., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.236-255
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2006), "The change lab: Polish management and management education" w: "Dobra gospodarka", Kwiatkowski S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.219-240
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), "Building up competitive advantage in the new Europe: the role of higher education" w: "French and Other Perspectives in Praxiology. Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology", Aleksandre W., Gasparski W.W., New Brunswick (USA)-London (UK), NEW TRANSACTION PUBLISHER, s.191-212
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), "Jaki kapitalizm. Modelowe trendy i kierunki polityki." w: "Krytyczna Teoria Organizacji. Wybór Zagadnień", Kieżun Witold, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.133-147
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), "Kultura menedżerska." w: "Krytyczna Teoria Organizacji. Wybór Zagadnień.", Kieżun Witold, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.211 - 226
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), "Wyzwania przełomu" w: "Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw", Koładkiewicz I., Kozioł W., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.205-217
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Kultura i etyka menedżerska" w: "Company of the future. New paradigms in European Management", -, Warszawa, ORGMASZ, s.-
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Introduction. Remarks about the field of research" w: "Transnational Corporations in Poland", Zorska A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.11 - 17
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), "Kultura i etyka menedżerska" w: "Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego", ---, Warszawa, ORGMASZ, s.63 -73
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2002), "Socjologia ekonomiczna" w: "Encyklopedia Socjologii ", red. zespół pod kier. Władysława Kwaśniewicza, Warszawa, OFICYNA NAUKOWA, s.52-59
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), "Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy" w: "Przedsiębiorczość i konkurencyjność", J. Kotowicz-Jawor, Warszawa, BELLONA, s.19-29
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), "Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy" w: "Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku", ---, Warszawa, KOMITET POLSKA 2000 PLUS, s.32-39
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), "Masters and Craftsmen in Management" w: "Transition - Visions and Reality", H. Bilorus O., Bochniarz Z., Budzan B. P., Diez-Hochleitner R., Halchynskyi A. H., Kobayashi N., Kozminski A., Kwiatkowski S., Masiuk A., Polunev Y., N. Sharov A., Warszawa, LKAEM, s.123-142
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), "Organizacja" w: "Zarządzanie teoria i praktyk", Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa, PWN, s.13-43
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), "Zarządzanie międzynarodowe" w: "Zarządzanie teoria i praktyka", Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa, PWN, s.531-580
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), "Zarządzanie" w: "Zarządzanie teoria i praktyka", Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa, PWN, s.45-83
 • KOŹMIŃSKI A., Yip G., Dempster A. (2000), "Evaluating the Central and Eastern European opportunity: Eastern promise" w: "Strategies for Central and Eastern Europe ", A., K. Koźmiński, G., S. Yip, Londyn, MACMILLAN PUBL CO, s.1-33
 • KOŹMIŃSKI A., Yip G., Dempster A. (2000), "Conclusions: the sun rises in the East" w: "Strategies for Central and Eastern Europe ", A.,K. Koźmiński, G., S.Yip, Londyn, MACMILLAN PUBL CO, s.284-304
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), "Misje i strategie szkół wyższych" w: "Model zarządzania publiczną instytucją akademicką", J. Woźnicki, Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.237-245
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), "Wymogi konkurencyjności a kształcenie menedżerów w perspektywie XXI wieku" w: "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości", M.Hafffer, S.Sudoł, Toruń, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA, s.439-447
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), "Kultura menedżerska" w: "Humanistyka przełomu wieków ", J. Kozielecki, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", s.317-336
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), "Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw" w: "Gospodarka w okresie przemian ", E. Adamowicz, Warszawa, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.129-142
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1998), "Ekonomia" w: "Encyklopedia Socjologii ", zbiorczy, Warszawa, OFICYNA NAUKOWA, s.170-179
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1998), "Gospodarka" w: "Encyklopedia Socjologii ", zbiorczy, Warszawa, OFICYNA NAUKOWA, s.247-254
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), "W jakim celu kształcimy menedżerów w radykalnie zmieniającej się sytuacji rynkowej i społecznej" w: "Studia licencjackie dla potrzeb biznesu: dotychczasowe doświadczenia i dalsze perspektywy", J. Dietl, Z. Sapijaszka, Łódź, FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.7-11
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), "Management education in the transitional economies of Central and Eastern Europe" w: "Management Education in the New Europe", M. Lee, H. Letiche, R.Crawshaw, M.Thomas, London, International Thomson Business Press, s.163-179
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej w opiniach ekspertów i menedżerów" w: "Drogi dojścia do gospodarki konkurencyjnej Materiały na sympozjum z okazji 70-lecia urodzin Profesora Jerzego Dietla", red. t. Bogdan Gregor, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.36-52
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), "Wartości i normy w zarządzaniu" w: "Etyka biznesu", J. Dietl, W. Gasparski, Warszawa, PWN, s.188-204
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), "Lessons from recession in Central and Eastern Europe: from survival to continuous improvement" w: "Lessons from the Recession", Sarah S. King, Donald P. Cushman, Albany, SUNY Press, s.151-178
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), "Jaki kapitalizm dla Polski: wymiar ekonomiczny i społeczny nowego porządku" w: "Ustrojowa wizja gospodarki polskiej", J. Kochanowicz, T.Kowalik, A.K.Koźmiński, W.Morawski, J. Staniszkis, J.Wilkin, Warszawa, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, s.68-95
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), "International business and transition from command to market economies" w: "Transformation in managing organizations in Central and Eastern European economies", praca zbiorowa, Warszawa, POLTEXT, s.23-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), "Nowoczesna teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku" w: "Polska na drodze do zjednoczonej Europy. Rola Państwa w procesach dostosowawczych do Unii Europejskiej", Prezydium PAN. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku.", Warszawa, ELIPSA, s.3-23
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), "Management education in Central and Eastern Europe" w: "International Encyclopedia of Business & Management", zbiorczy, London, New York, ROUTLEDGE, s.2775-2781
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), "Economies of central and Eastern Europe, transition of" w: "International Encyclopedia of Business & Management", zbiorczy, London, New York, ROUTLEDGE, s.1123-1129
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), "From survival to continuous improvement" w: "Training the Fire Brigade: Preparing for the unimaginable", European Foundation for Management Development, Brussels, EFMD Brussels, s.195-199
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), "Looking ahead: skills and competencies in the New Europe" w: "Human Resource Management im Umbruch", Thomas Sattelberger, Wiesbaden, Gabler Verlag, s.343-362
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1995), "From the communist nomenklatura to transformational leadership. The role of management in the post-communist enterprises" w: "Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe", Bruno Grancelli, New York, Walter de Gruyter Berlin, s.83-105
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1995), "Lessons from the restructuring of post-communist enterprises" w: "Communicating Organizational Change: A Management Perspective", Donald P. Cushman, Sarah S. King, Albany, State University of New York Press, s.311-328
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2011.12.08–2014.12.07 "Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej"
 • 2010.09.15–2013.03.14 "Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami"
 • 2010.01.01–2014.03.15 "Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami"
 • 2007.10.19–2010.04.18 "Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce"
 • 2007.05.31–2009.05.30 "Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii"
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2010, "Członek Kolegium Redakcyjnego", INTERNATIONAL MANAGEMENT
 • 2010, "Członek Kolegium Redakcyjnego", INTERNATIONAL STUDIES OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 • 2010, "Członek Kolegium Redakcyjnego", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2010, "Członek Komitetu Redakcyjnego", PRZEGLĄD ORGANIZACJI
 • 2010, "Redaktor Naczelny", NAUKI O ZARZĄDZANIU
 • 2009, "Członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej", TRANSFORMACJE
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2007 "Zaufanie i nieufność w relacji sprzedawca-nabywca w polskim sektorze IT" Doktorant: Latusek Dominika
 • 2006 "Modele myślowe kapitalizmu a procesy modernizacyjne w Polsce" Doktorant: Kurczak Piotr
 • 2004 "Informatycy w organizacjach. Studium kultury zawodowej programistów" Doktorant: Jemielniak Dariusz
 • 2001 "Lokalizacja w Polsce elementów łańcucha wartości przedsiębiorstw międzynarodowych" Doktorant: Adrian Szumski
 • 1990 "Szwedzki styl zarządzania, przejawy, uwarunkowania, kierunki rozwoju" Doktorant: Monika Kostera
 • 1988 "Problem gier i interesów w teorii organizacji i zarządzania" Doktorant: Włodzimierz Piotrowski
 • 1988 "Polityka kadrowa prowadzona wobec dyrektorów przedsiębiorstw. Perspektywa nowego modelu" Doktorant: Piotr Mikołajewski
 • 1985 "Kształtowanie struktur organizacyjnych zespołów opieki zdrowotnej - czynniki i procesy" Doktorant: Alicja Sobczak
 • 1980 "Współdziałanie jednostek zaplecza i jednostek przemysłowych w tworzeniu innowacji technicznych." Doktorant: Krzysztof Obłój
 • 1977 "Modele sterowania w wielkich systemach" Doktorant: Maciej Ramus
 • 1971 "Elementy niesprawności w kapitalistycznych organizacjach przemysłowych" Doktorant: Andrzej Zawiślak
Recenzje:
 • KOŹMIŃSKI A. K., (2008), recenzja: "Transition and Beyond Saul Estrin" Grzegorz W. Kołodko, Milica Uvalic, EKONOMISTA wydawca: KEY TEXT, strony: 435-438
Udział w konferencjach:
 • "Europejskie Forum Nowych Idei EFNI' 2015", 2015.10.01
 • "EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity", 2015.05.17
 • "Kongres Kultury Akademickiej", 2014.04.20
 • "IX Kongres Ekonomistów Polskich", 2013.11.28
 • "La Pologne face a la crise en Europe", 2013.11.08
 • "Management and economic policy for development", 2013.10.11
 • "Europejskie Forum Nowych Idei", 2013.09.25
 • "Dobre państwo", 2013.04.09
 • "European Executive Forum:"Leadership in Changing Europe"", 2013.03.21
 • "V Konferencja Krakowska "Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski.", 2012.05.25
 • "Opinions and attitudes in times of economic turbulence", 2012.03.15
 • "World Forum on Governance", 2011.11.09
 • "Pologne Example d'une transition reussi?", 2011.10.19
 • "25th Anniversary of IEDC", 2011.10.14
 • "Private Higher Education and its Contribution to Enhancement of Innovation Potential of Europe in the Global Competitive Environment", 2011.09.23
 • "Kongres Kultury Polskiej", 2009.09.22
 • "Unesco Forum on Higher Education in the Europe Regia", 2009.05.21
 • "The Great Transformation 1989-2029", 2009.04.03
 • "EFMD Meeting for Deans & Directors General", 2009.01.29
 • "Management Education for the Realities of Emerging Markets", 2008.09.25
 • "CEEMAN Annual Conference", 2008.09.01
 • "Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności - Patriotyzm wczoraj i dziś", 2008.06.09
 • "Plurality and Unity in European Social, Technical and Economic Thought", 2008.06.01
 • "XXV Kongres Ekonomistów Polskich", 2007.11.01
 • "EURAM 2005: Responsible Management in an Uncertain World", 2005.05.04
 • "The enalargement of the European Union and the national interest: culture, politics and economic prespectives”, 2005.02.01
 • "The enlargement of the European Union and the national interest: culture, politics and economic perspectives", 2005.02.01
 • "16th Annual European Association of International Education", 2004.09.16
 • "Ethical and moral dimensions for higher education and science in Europe", 2004.09.01
 • "European Association of International Education (EAIE)", 2004.09.01
 • "IFSAM World Congress;", 2004.07.01
 • "Stacja Naukowa PAN", 2003.10.01
 • "Wyzwania globalizacji odpowiedzi przedsiębiorstw.", 2003.05.30
 • "CEEMAN Annual Conference - Leadership in Transition Economies", 2002.09.01
 • "UNESCO-CEPES Jubilee International Conference on Higher Education in 21st century: Its Role and Contribution to Our Common Advancement", 2002.09.01
 • "The 30th EFMD Annual Conference "One Europe? One world?", 2001.06.24