Wizytówkawyszukaj pracownika

dr TOMASZ  NIEPYTALSKI

dr
TOMASZ NIEPYTALSKI

Katedra Admin. i Prawa Administracyjnego

dr TOMASZ NIEPYTALSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2009
Docent, Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2009
Adiunkt, Katedra Administracji i Nauk Prawnych, Akademia Leona Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2003.09–2005.06
Prodziekan Kolegium Administracji i Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
  • prawo gospodarcze
  • prawo handlowe
Wykładane przedmioty:

Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Konsorcjum i inne formy współpracy przedsiębiorstw

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • NIEPYTALSKI T. (2005), "Niespójne przepisy hamują przedsiębiorczość", PULS BIZNESU, 04.03.2005 r., s.---
  • NIEPYTALSKI T. (2003), "Socjalistyczne teorie na tle praktyki wolnego rynku", WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE, 1 i 2, s.45-52
Monografie:
  • NIEPYTALSKI T. (2011), "Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej", Warszawa, DIFIN
Rozdziały w monografiach:
  • NIEPYTALSKI T. (2006), "Informacja podatkowa" w: "Prawo informacji prawo do informacji", Góralczyk W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.165-185
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • "Zarządzanie-nowe perspektywy", 2012.11.28
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa
Interpret Kancelaria Prawnicza
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009.10
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.10–2011.08
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.10–2011.08
Rada Biblioteczna, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2000.01
Koło Naukowe „Ex Ante”, Akademia Leona Koźmińskiego, Asystent
Udział w radach nadzorczych:
2006.01
Wiceprzewodniczący, Intraco S.A.
2005.01–2006.01
Członek, Polskie Tatry S.A.
1989.01–1999.12
Prezes Zarządu, Kancelaria prawna "Legist" Sp. z o.o.