Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
EWA SKRZYDŁO-TEFELSKA

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

dr hab. EWA SKRZYDŁO-TEFELSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2016
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2016.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2016), "Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prawie Unii Europejskiej a znaki towarowe", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2 (125), s.4-9
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Tips on Pharmaceutical Comparative Advertising in Poland", GALA GAZETTE, -, s.-
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), "Nowe orzeczenia TSUE w sprawie gier hazardowych", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s.36-41
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), "Nowe orzeczenia TSUE w sprawie gier hazardowych cz. 2", , 2, s.36-42
Rozdziały w monografiach:
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., SKOWRONEK M. (2016), "Poland chapter" w: "The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2016", -, Global Legal Group
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2016), "Poland chapter" w: "The Life Science Law Review", -, Law Business Research, s.388-400
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Tranzyt towarów w Unii Europejskiej w świetle nowej legislacji Unii Europejskiej dotyczącej znaków towarowych i Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE" w: "Prawo cywilne- stanowienie, wykłądnia i stosownie. Księga pamiątkowa dla uczczenia 100 urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza", -, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.307-321
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., GAJEK K. (2015), "Poland chapter" w: "The International Comparative Legal Guide to Trade Marks 2015", -, Global Legal Group
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2015), "Poland chapter" w: "The Life Science Law Review", -, Law Business Research, s.388-400
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Bieliszczuk K. (2015), "Poland chapter" w: "The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2015", -, Global Legal Group, s.259-266
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Żuk M. (2015), "Komentarz do art. 9 rozporządzenia 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym" w: "Community Trade Mark Regulation. A commentary", Gordian Hasselblatt, CH BECK, s.295-379
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Komentarz do art. 8.5 rozporządzenia 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym" w: "Community Trade Mark Regulation. A commentary", Gordian Hasselblatt, CH BECK, s.274-295
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., BRANCUSI L. (2015), "Poland chapter" w: "Community Design Regulation. A commentary", G. Hasselblatt, CH BECK, s.783-791
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2014), "Poland Chapter" w: "International Advertising Law", -, Globe Law and Business
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Bieliszczuk K. (2014), "Poland chapter" w: "The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2014", -, Global Legal Group, s.259-266
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., BRANCUSI L. (2014), "Dochodzenie do praw wzorów przemysłowych w Polsce" w: "Community Design Regulation. A commentary", Gordian Hasselblatt, CH BECK
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2014), "Chapter 23. Poland" w: "The Life Science Law Review", -, Law Business Research, s.331-470
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), "Poland" w: "Social media- a global legal perspective", -, Global Advertising Lawyers Alliance, s.114-116
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Jurcewicz A. (2013), "Poland Chapter" w: "The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2013. A practical cross-border insight into pharmaceutical advertising", -, Global Legal Group, s.232-238
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2012), "Środki ochrony celnej praw własności intelektualnej" w: "System Prawa Prywatnego", R. Skubisz, CH BECK, s.1455-1525
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2012), "Komentarz do art. 56- 62 TFUE" w: "Komentarz do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej", A. Wróbel, WOLTERS KLUWER, s.929-973
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Jurcewicz A. (2011), "Chapter 30 Poland" w: "The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2011. A practical cross-border insight into pharmaceutical advertising", -, Global Legal Group, s.255-261
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • "35. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych", 2016
 • "Znaki towarowe w Unii Europejskiej", 2016
 • "BAA Marketing Law Conference", 2015
 • "Global Advertising Lawyers Alliance EMEA Annual Meeting", 2015
 • "INTA Roundtable", 2014
 • "Własność intelektualna w przedsiębiorstwie - zarządzanie i obrót", 2012
 • "Luxury Seminar", 2012
 • "Seminarium Rzeczników Patentowych", 1970
 • "MIP European Patent Reform", 1970
 • "Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu- wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich", 1970
 • "SOWP/AIPPI PL", 1970
 • "Konferencja z Okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej,Sukces Marki, Marki Sukcesu. Rola znaku towarowego w działalności przedsiębiorcy", 1970
 • "Konferencja na temat wykładni i stosowania prawa", 1970
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie