Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. BAZYLI SAMOJLIK

dr hab.
BAZYLI SAMOJLIK

Katedra Finansów

dr hab. BAZYLI SAMOJLIK

CV
Historia stanowisk naukowych:
1999
Profesor nadzwyczajny, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
1998
Profesor nadzwyczajny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1998
Profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego
1978–1979
Adiunkt, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1965–1978
Asystent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.11–2015.08
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10–2015.08
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.03
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1998.10–2011.02
, Wyzsza Szkoła Zarzadzania i Marketingu
Zainteresowania badawcze:
 • finanse publiczne
 • systemy podatkowe
Staże:
1970
Harvard University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SAMOJLIK B. (2010), "Amerykańska policy mix w przeciwdziałaniu następstwom załamania rynków finansowych", MAZOWSZE STUDIA REGIONALNE, 4, s.65-91
 • SAMOJLIK B. (2009), "Ewolucja polskiej pozycji fiskalnej (deficytu i długu) w świetle EDP", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 18, s.231-267
 • SAMOJLIK B. (2008), "Polityka podatkowa w Polsce w świetle teorii optymalnego opodatkowania i zmian podatkowych w krajach UE", STUDIA I PRACE KES, 15, s.571-607
 • SAMOJLIK B. (2007), "Implementacja procedury nadmiernego deficytu po rozszerzeniu UE w 2004r.", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 13, s.54-57
 • SAMOJLIK B. (2004), "Polityka fiskalna RP w świetle paktu stabilności i wzrostu gospodarczego", EKONOMIA, 14, s.43-79
Monografie:
 • SAMOJLIK B. (2006), "Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do UE", Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
 • SAMOJLIK B. (2003), "Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności", Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
Rozdziały w monografiach:
 • SAMOJLIK B. (2012), "O potrzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w "dobrych" i "złych" czasach" w: "Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka", Alińska Agnieszka, Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.295-312
 • SAMOJLIK B. (2009), "Polityka monetarna Rezerwy Federalnej w warunkach kryzysu" w: "Wymiary kryzysu: między praktyczną teorią a wirtualną praktyką", Osiński J., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.79-97
 • SAMOJLIK B. (2009), "Kryzys finansowy: źródła, skutki, kierunki naprawy" w: "Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach światowych redakcja naukowa", Osiński J., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.59-77
 • SAMOJLIK B. (2006), "System podatkowy kierunki ewolucji" w: "Finanse publiczne", Pomorska A., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.172–201
 • SAMOJLIK B. (2004), "Polityka pieniężna i fiskalna w Polsce w świetle ewolucji policy mix w UE" w: "Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw", Koładkiewicz Izabela, Kozioł Waldemar, -, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.95-118
 • SAMOJLIK B. (2003), "Polityka pieniężna a stabilność systemu finansowego" w: "Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności", Osiński J., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2010 "System podatkowy a zarządzanie małymi przedsiębiorstwami" Doktorant: Walicka Monika
 • 2010 "Fazy informacyjne rynku akcji. Akcje indeksu WIG5 Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych" Doktorant: Piasecki Hubert
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Komisja Europejska
ORGMASZ
BIG Bank S.A.
Ambasada Polski w Waszyngtonie
Urząd Rady Ministrów
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.11–2015.08
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2011.10–2015.08
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.03
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1998.10–2011.02
, Wyzsza Szkoła Zarzadzania i Marketingu
Udział w radach nadzorczych:
2002.01–2002.12
Członek, Bank PKO BP S.A.
2002.01–2002.12
Przewodniczący, ORLEN GAZ
1995.01–1998.01
Wiceprezes, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
1993.01–1995.01
Wiceprezes, HORTEX S.A.
1991.01–1993.12
Wiceprezes, PBK S.A.