Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

dr
ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

dr ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • tożsamość w rzeczywistości wirtualnej
 • teorie mediów
 • fenomenologia, kognitywistyka, wczesna cybernetyka, teorie sztucznej inteligencji, robotyka
 • wpływ nowych mediów na zdolności poznawcze człowieka
Staże:
2016
Massachusetts Institute of Technology, USA
Stypendia/ Nagrody:
..
Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej.
..
Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
..
Stypendium naukowe Williama J. Fulbrighta.
..
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokie wyniki w nauce.
..
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokie wyniki w nauce.
..
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokie wyniki w nauce.
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Ciechanowski L., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Magnuski M., Gloor P. (2018), In the shades of the uncanny valley: An experimental study of human–chatbot interaction, FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF GRID COMPUTING AND ESCIENCE, online, s.online
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), "Embodiment, Engagement and The Strength Virtual Communities: Avatars of Second Life in Decay", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, Vol. 13 No 3/2/2015, s.48-62
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2014), "The process of exchange from phenomenological perspective", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, Vol 12, No 3, s.5-9
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2014), "Phemenology of exchange: comparison of Marx's and Foucault's analysis of the exchange of commodities", TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 3(12), s.5-9
Monografie:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), "Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję", UNIVERSITAS
Rozdziały w monografiach:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2017), "Nawroty bylejakości" w: "Efekt ekranu: Kultura cyfrowa opowiedziana w tekstach z dwutygodnik.com", Słodownik A., NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY, s.21-27
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), "Affective Computing: Disruptive Player in Marketing" w: "The impact of the digital world on management and marketing", Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, POLTEXT, s.153-164
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), "Wstęp kuratorski" w: "Interfejsy, kody, symbole. Przyszłość komunikowania", Drygalska E., Wrocław, IMPART, s.11-19
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), "Konflikt generacyjny wśród botów: miedzy ELIZĄ, Cleverbotem a Tay" w: "LIVE' BOT", Kuś V., Bydgoszcz, E-naukowiec, s.10-14
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2016), "Neurotracking: obietnica i zagrożenie dla menadżerów" w: "Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym", Kostera M., Nieremberg B., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.203-214
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2015), "Jakościowe metody badawcze interakcji wirtualnych" w: "Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym", M. Kostera, Warszawa, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s.93-105
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), "The Melon App, Quantified Self, and the Internet of Things " w: "Management in Virtual Environments. Case Studies", Mazurek Grzegorz, -, POLTEXT, s.90-100
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), "Prometheus – A Transmedia Campaign" w: "Management in Virtual Environments. Case Studies", Mazurek Grzegorz, -, POLTEXT, s.79-89
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2015), "GAMICIFATION: PLAYING WITH NEUROSCIENCE" w: "Gamification Critical Approaches", Kopeć Jarosław, Pacewicz Krzysztof, -, The Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, Poland, s.40-55
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2017, Recenzent, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT
Recenzje:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., (2010), "Teorie mediów Dietera Merscha", KRONOS. METAFIZYKA - KULTURA - RELIGIA wydawca: Wydawnictwo Semper, strony: 302-306
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., (2007), "Friedrich Jacobi – pierwszy egzystencjalista", KRONOS. METAFIZYKA - KULTURA - RELIGIA wydawca: Wydawnictwo Semper, strony: 187-194
Udział w konferencjach:
 • "Streams of Consciousness: Data, Cognition and Intelligent Devices", 2016.04.21
 • "Juniata Transhumanism Conference", 2015.07.26
 • "31st EGOS Colloquium: Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility", 2015.07.02
 • "Politics in times of anxiety (political horizons 2014)", 2014.06.09
 • "OSW-104: Resistance to new technologies in organizations - the case of decision support systems", 2014.05.22
 • "Qualtative Research in Management and Organization Conference", 2014.04.15
 • "Standing Conference on Management and Organization Inquiry", 2014.04.10
Członkostwo w organizacjach:
2015.01
, Startup Hub Poland
2008.03–2009.11
, Instytut Sobieskiego w Warszawie
Innowacje dydaktyczne:
 • 2015.11–2018.10 Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców
 • 2014.05 Sypendium Fundacji Kościuszkowskiej
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
MIT Enterprise Forum Polska
CTA Sp. z o.o.