Wizytówkawyszukaj pracownika

dr AGATA DEMBEK

dr
AGATA DEMBEK

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

dr AGATA DEMBEK

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2008.10–2008.12
"Instytutowa Komisja ds. Reformy Studiów Doktoranckich (IS UW), Uniwersytet Warszawski
Staże:
2006
Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche, Włochy
2006
Uniwersytet Boloński, Włochy
2005
LILLE 1 University - Science and Technology, Francja
Stypendia/ Nagrody:
2013
Stypendium doktoranckie (IS UW) (Uniwersytet Warszawski).
2011
Stypendium dla najlepszych doktorantów UW (Uniwersytet Warszawski).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DEMBEK A. (2016), "Emotions and the market: How are emotions made economically effective?", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 3, s.113-126
 • DEMBEK A., Henriksen L., Jorgensen K. (2015), "Doing organizational ethnography: Movement, relations, agency", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 3, s.1-4
 • Jorgensen K., Henriksen L., DEMBEK A. (2015), "Doing organizational ethnography: Movement, relations, agency – Introduction to the Special Issue Part Two", TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 4, s.1-3
 • DEMBEK A., Włoch R. (2014), "The impact of a Sports Mega-Event on the International Image of a Country: the Case of Poland Hosting UEFA Euro 2012", PERSPECTIVES. THE REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1/2014, s.33-47
 • DEMBEK A. (2013), The contemporary model manager as a new man the creator, International Journal of Management Concepts and Philosophy,, 2, s.103-115
 • DEMBEK A. (2013), "Rekonstrukcja sposobów uprawomocnienia zarządzania relacjami i emocjami w organizacji biznesowej", KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 2/2013, s.155-172
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DEMBEK A. (2012), "Profesjonalizacja emocji w domu i w pracy – wybrane przejawy problematyzacji emocji we współczesnym kapitalizmie", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(74)/2012, s.42-53
 • DEMBEK A., Halawa M., Krajewski M. (2012), "Emocje w późnym kapitalizmie. Wprowadzenie", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(74), s.7-10
 • DEMBEK A. (2011), "O obecności ideału romantyczności we współczesnych związkach miłosnych", KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 1/2011, s.147-166
 • DEMBEK A. (2009), O totalności. Kilka refleksji na temat siły dyskursu terapeutycznego, KULTURA POPULARNA, 3/4 (25/26), s.4-11
Rozdziały w monografiach:
 • DEMBEK A. (2013), O (nie)moralnej kondycji polskiego obywatelstwa i polskich elit w: Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, prof. Anna Giza, Warszawa, SCHOLAR, s.146-157
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DEMBEK A. (2012), Czy utowarowienie emocji musi być przejawem opresji? w: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, K. Strzyczkowski, T. Maślanka, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.97-106
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2014.01.01–2015.09.04 Ekonomizacja emocji w późnym kapitalizmie - analiza socjologiczna
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2015, Guest editor, Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry
 • 2012, Redaktor tematyczny, KULTURA WSPÓŁCZESNA
Udział w konferencjach:
 • The 10th International Critical Management Studies Conference, 2017
 • "3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CSR, SUSTAINABILITY, ETHICS AND GOVERNANCE", 2016
 • "32nd EGOS Colloquium", 2016
 • 12th European Sociological Association (ESA) Conference, 2015
 • "31st EGOS Colloquium", 2015
 • "XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego "Co po kryzysie?", 2013
 • "BSA Work, Employment and Society Conference 2013 States of Work: Visions and interpretations of work, employment, society and the state", 2013
 • "11th ESA Conference", 2013
 • "Football: Politics of the Global Game", 2012
 • "Norbert Elias and Figurational Sociology: Prospects for the Future", 2012
 • "10th ESA Conference", 2011
 • "Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami.", 2011
 • "XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS", 2010
 • "Między rutyną a refleksyjnością: praktyki kulturowe i strategie życia codziennego", 2010
 • "Tożsamość i komunikacja", 2009
 • "Polska po 20 latach wolności", 2009
Członkostwo w organizacjach:
2015.05
, European Sociological Association
2012.02
, Sieć Wsparcia Aktywności Trenerskiej - Grupa TROP
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011.10–2012.09 "Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów"
 • 2010.10–2011.09 "Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwesytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu"
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Fundacja Nowoczesna Polska
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2008.10–2008.12
"Instytutowa Komisja ds. Reformy Studiów Doktoranckich (IS UW), Uniwersytet Warszawski, Członek