Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr KAROLINA MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC

mgr
KAROLINA MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

mgr KAROLINA MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC

CV
Zainteresowania badawcze:
 • społeczeństwo informacyjne
 • socjologia organizacji
 • sharing economy
 • postsocjalistyczna transformacja
 • etnografia organizacji
Staże:
2016
University of California, Berkeley, Stany Zjednoczone
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), Zwrot historyczny w teorii organizacji: splatając ważne wątki w badaniach nad praktykami pamięci organizacyjnej, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2(225), s.45-72
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., Wawrzyniak J. (2016), "Nostalgia jako narzędzie krytyki transformacji. Mit dobrego właściciela w opowieściach pracowników fabrycznych", PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ, 2, s.36-54
 • RODAK O., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), "Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej", E-MENTOR, 4 (66), s.67-73
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), "Sharing as labour and as gift: Couchsurfing as an ‘affective enterprise’", EPHEMERA. THEORY & POLITICS IN ORGANISATION, 4, s.209-222
 • JEMIELNIAK D., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), "A Neoliberal Takeover of Polish Higher Education", GLOBAL DIALOGUE, Volume 4, Issue 2, s.40-41
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), "Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise", Oral History, 2, s.69-80
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2013), "Reprezentacja zdominowanych przez działania artystyczne. Jej szanse i zagrożenia na podstawie działalności Krzysztofa Wodiczko.", STAN RZECZY, 4, s.151-166
Rozdziały w monografiach:
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Historia zakładów E.Wedel (1851-1945): firma rodzinna" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.313-328
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Historia zakładów E.Wedel (1944-1989): Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.329-346
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Historia zakładów E.Wedel (1989-2011): korporacja" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.347-370
 • MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2015), "Negotiated Meanings of Capitalism: Biographical Narratives of. Trade Union Members and Managers of a Privatised Polish Chocolate. Factory E. Wedel" w: "Der Betrieb als sozialer und politischer Ort. Studien zu Praktiken und Diskursen in den Arbeitswelten des 20. Jahrhunderts", Andersen K., Kuhnenne M., Mittag J., Platz J., Bonn, VERLAG J H W DIETZ NACHF, s.185-210
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2014.02.17–2016.12.16 "Organizacyjne sposoby radzenia sobie z napięciem między ekonomią daru a logiką rynkową na podstawie przykładu sieci Couchsurfing"
Projekty zagraniczne:
 • 2016.01.03–2018.03.02 "Sharing economy: organizowanie na poziomie mikro i makro, online i offline. Studium etnograficzne"
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Sekretarz redakcji, Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry
 • 2013, Recenzent, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT
 • 2013, Recenzent, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY
 • 2011, Członek Rady Redakcyjnej, GLOBAL DIALOGUE
Udział w konferencjach:
 • "12th Conference of the European Sociological Association", 2015
 • "Critical Management Studies (CMS) 9th International Conference", 2015
 • "International Conference on Business and Information (BAI)", 2014
 • "EURAM 2014: Doctoral Colloquium", 2014
 • "Qualitative Research in Management and Organization Conference", 2014
 • "Standing Conference for Management and Organization Inquiry (SC'MOI)", 2014
 • "ASEEES 45th Annual Convention", 2013
 • "Doing Organizational Ethnography", 2013
 • "Standing Conference for Organizational Symbolism - Creative Deconstruction", 2013
 • "8th International Critical Management Studies Conference", 2013
 • "Corporate Voices: Institutional And Organisational Oral Histories", 2013
 • "Standing Conference for Management and Organization Inquiry (SC'MOI)", 2013
 • "9th New Institutionalism Workshop", 2013
 • "Der Betrieb als sozialer und politischer Ort. Neue Perspektiven auf die Gewerkschaftsgeschichte III / Zakład pracy jako miejsce społeczne i polityczne. Nowe perspektywy hsitorii związków zawodowych III", 2012
Członkostwo w organizacjach:
2016.11
, Society for the Advancement of Socio-Economics
2016.11
, Academy of Management
2013.05
, European Sociological Association
2011.10
, International Sociological Association