Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
JUSTYNA STAROSTKA

Katedra Zarządzania

dr JUSTYNA STAROSTKA

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2012.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • innowacje
 • zarządzanie
 • strategie organizacji
 • marketing
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2016
Aalborg University, Dania
2016
Champagne School of Management, Groupe ESC, Francja
2014
Champagne School of Management, Groupe ESC, Francja
Staże:
2014
Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim, Niemcy
2014
University of Boras, Szwecja
2009
Stockholm University, Sweden
Stypendia/ Nagrody:
..
Wyróżnienie za najlepszy referat wygłoszony podczas konferencji naukowej:: "11th Colloquium On Organisational Change & Development", Wiedeń (EIASM).
..
Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (Rektor ALK).
..
Nagroda specjalna Rektora ALK (Rektor ALK).
..
Nagroda Rektora ALK za prace badawcze w roku 2013 (Rektor ALK).
..
Nagroda Rektora ALK za prace badawcze w roku 2012 (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • STAROSTKA J. (2015), "Myślenie projektowe, jako sposób na tworzenie innowacji", LOGISTYKA, 2, s.1070-1076
 • STAROSTKA J., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "Customer Involvement in the Game Development Process", JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION, 3, s.43-66
 • STAROSTKA J. (2014), "Rola designera w procesie rozwoju nowego produktu", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, s.89-97
 • STAROSTKA J. (2014), "Zarządzanie designem – przykłady ze szwedzkiego rynku meblarskiego", MARKETING I RYNEK, 4, s.447-453
 • STAROSTKA J. (2014), "Design and design thinking in building an innovative organizational culture", Journal of Intercultural Management, 4, s.69-81
 • STAROSTKA J. (2013), "Zarządzanie designem w przedsiębiorstwie", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 10, s.56-64
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STAROSTKA J. (2012), "Different approaches to design management", SWEDISH DESIGN RESEARCH JOURNAL, 2, s.46-52
 • STAROSTKA J. (2012), "Design a marketing - różne modele współpracy", MARKETING I RYNEK, 10, s.9-14
 • STAROSTKA J., Wilmiańska-Sosnowska S. (2010), "Design w innowacjach produktowych współczesnego przedsiębiorstwa", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 153, s.282-288
Rozdziały w monografiach:
 • STAROSTKA J., Hansen P. (2017), "Design Thinking in Practice - Introducing Design for Renewing Bank Services" w: "Cumulus REDO Conference Proceedings", Anne Louise Bang, Mette Mikkelsen, Anette Flinck, Kolding, Cumulus Association, s.489-501
 • STAROSTKA J. (2017), "Szkoła XXI wieku" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.495-504
 • STAROSTKA J. (2017), "Nam SieChce!" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.429-434
 • STAROSTKA J. (2017), "Polski Związek Głuchych - niech nas usłyszą!" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.465-474
 • STAROSTKA J. (2017), "Good Design" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.41-46
 • PIKOS A., STAROSTKA J. (2017), "Refinance" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.113-122
 • STAROSTKA J., PIKOS A. (2017), "17 sekund InPostu" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.193-208
 • STAROSTKA J. (2017), "PZU: zmieniamy się dla ciebie" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.291-306
 • STAROSTKA J. (2017), "Target Bank: w poszukiwaniu innowacji" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.307-312
 • STAROSTKA J., OLEJNICZAK T., PIKOS A. (2017), "Ćmielów: z tradycją w nowoczesność" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.209-216
 • STAROSTKA J. (2017), "MIKOMAX Smart Office" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.65-73
 • STAROSTKA J., Serafiński B. (2017), "110 kilogramów owocow i warzyw" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.169-189
 • STAROSTKA J., Kurzyk B. (2017), "Best practices for writing case studies" w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.222-243
 • STAROSTKA J. (2016), "Design Thinking as a Form of User-Oriented Design" w: "The impact of the digital world on management and marketing", Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, POLTEXT, s.97-108
 • STAROSTKA J. (2015), "Redesigning the Service Experience at the Polish Patent Office" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.118-126
 • STAROSTKA J. (2015), "Design Thinking at Play – Invoice Redesign Case Study" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.127-135
 • STAROSTKA J. (2014), "Different Models of Design Management – three examples from the Swedish furniture industry" w: "Design Management in an Era of Disruption. Proceedings of the 19th DMI: Academic Design Management Conference", Bohemia E., Rieple A., Liedtka J., Cooper R., Boston, Design Management Institute, s.1860-1873
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STAROSTKA J. (2011), "Ewolucja roli i zanaczenia użytkowników w procesie rozwoju nowego produktu" w: "Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego", Urbanek P., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
 • STAROSTKA J. (2010), "Zmiana znaczenia i roli designu w nowoczesnym przedsiębiorstwie" w: "Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce: Mikro- i makroekonomiczne aspekty polityki ekonomicznej", Urbanek P., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2015.07.20–2018.07.19 "Tworzenie i przechwytywanie wartości w polskich przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Badanie ilościowo-jakościowe"
 • 2013.01.01–2016.12.31 "Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami"
Udział w konferencjach:
 • "11th EIASM Colloquium On Organisational Change & Development", 2016.09.09
 • "EURAM 2016: Magnageable cooperation?", 2016.06.01
 • "10th Colloquium on Organizational Change & Development", 2015.09.11
 • "23rd Nordic Academy of Management Conference", 2015.08.12
 • "EURAM - 15th Annual European Academy of Management Conference", 2015.06.17
 • "Forum Marketingu. Anatomia sukcesu rynkowego - marketing czy innowacje?", 2015.05.08
 • "Intercultural management. Zarządzanie międzykulturowe", 2014.11.21
 • The 19th DMI: Academic Design Management Conference "Design Management in an Era of Disruption", 2014.09.03
 • "Komunikacja rynkowa: Innowacje – Media – Design", 2014.05.08
Członkostwo w organizacjach:
2014.06
, Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011.01–2011.12 Menadżer Projektu "Biznes dla designera"
 • 2003.01–2008.01
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2003–2008
Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania,
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012.12
, Akademia Leona Koźmińskiego