Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr KAROLINA KAMILA DĄBROWSKA

mgr
KAROLINA KAMILA DĄBROWSKA

Katedra Zarządzania

mgr KAROLINA KAMILA DĄBROWSKA

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2014.10
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2014.10
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2013.12
The EURAM 2015 Conference Organising Committees, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
  • rozwój miast
  • kapitał społeczny
  • modele i analizy strategiczne
Publikacje naukowe
Monografie:
  • KACZMAREK-KURCZAK P., DĄBROWSKA K. (2014), "Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych", Warszawa, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego
Rozdziały w monografiach:
  • DĄBROWSKA K. K. (2014), "Kreatywne miasta i ich rola w rozwoju gospodarki" w: "Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych", Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K.K., -, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, s.178-207
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2014.10
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2014.10
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2013.12
The EURAM 2015 Conference Organising Committees, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2016.01
Członek Rady Nadzorczej,