Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
IWONA NOWAKOWSKA

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr IWONA NOWAKOWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2012
Starszy wykładowca, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–1999
Asystent, Katedra Metod Statystycznych Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego, Uniwersytet Łódzki
1999–2010
Adiunkt, Katedra Matematyki, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2016.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Zainteresowania badawcze:
 • teoria gier
 • statystyka
 • matematyka
Staże:
2003
University of Albacete, Hiszpania
2002
Universitat de Valencia, Hiszpania
2001
University of Ioannina, Grecja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • NOWAKOWSKA I., Nowakowski A. (2011), "A dual dynamic programming for minimax optimal control problems governed by parabolic equation", OPTIMIZATION, 3, s.347-363
 • NOWAKOWSKA I. (2008), "Dirichlet Problem for Semilinear Hyperbolic Equation –Multidimensional Case", JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, Volume 338, Issue 2, s.771–783
 • NOWAKOWSKA I., Nowakowski A. (2005), "Dirichlet problem for semilinear hyperbolic equation", NONLINEAR ANALYSIS: THEORY, METHODS & APPLICATIONS, 63, s.e43–e52
 • NOWAKOWSKA I. (2003), "The Dual Dynamic Programming and Production Analysis with Long Time Cost Function", WSEAS TRANSACTIONS ON MATHEMATICS, Issues: 1 and 2, s.7-12
 • NOWAKOWSKA I. (2003), "Czy Komputer Może Myśleć?", INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ, czerwiec, s.-
 • NOWAKOWSKA I., Gonicka J. (2002), "Internet a Nauczanie", INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ, Numer Specjalny Nr 2/2002 (2), s.165 – 178
 • NOWAKOWSKA I., Gonicka J. (2002), "Koncepcja Twórczego Uczenia Matematyki", INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ, czerwiec, s.-
 • NOWAKOWSKA I. (2000), "The Production Analysis by Dual Dynamic Programming", Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 152, s.149 – 159
Rozdziały w monografiach:
 • NOWAKOWSKA I., Nowakowski A. (2005), "Difference Approximation of Hamilton Jacobi Equation. Convergence" w: "Proceedings of the WSEAS Conferences: 9th WSEAS International Conference on Systems ( ICS 2005)", Sandberg Irwin W., Stevens Point, WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACADEMY AND SOCIETY (WSEAS), s.Article No. 72
 • NOWAKOWSKA I. (2001), "Approximation of Optimal Value. Stability" w: "Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control", Mastorakis N.E., Pecorelli-Pers L.A., Kreta, WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING SOCIETY PRESS, s.550 – 555
 • NOWAKOWSKA I. (1996), "Introduction to the Differential Games" w: "Proceedings of 15th International Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA’96", Domański C., Korzeniewski J., Łódź, ABSOLWENT, s.221 – 231
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • "15th International Conference on Multivariate Statistical Analysis’96", 1996
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie