Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
MONIKA GOLONKA

Katedra Zarządzania

dr hab. MONIKA GOLONKA

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2012.01
Komisja ds zapewnienia jakości, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • strategie organizacji
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie międzynarodowe
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • konkurencja
Staże:
2015
University of Goteborg, Szwecja
2013
ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY, Turcja
Stypendia/ Nagrody:
..
International Academy of Management and Business, Award - the best manuscript by young scholar (International Academy of Management and Business).
..
Nagroda w konkursie na pracę naukową organizowanym przez Academy of Management, USA (Academy of Management).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GOLONKA M. (2017), Cooperation of high-tech firms with public institutions in Poland: Managerial perspective, CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, 1, s.49-62
 • GOLONKA M. (2016), "Interfirm Cooperation Strategy of Hyper-Growthand Stable-Growth ICT Firms in Sweden", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4/2016, s.70-87
 • GOLONKA M., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), "Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.65-88
 • GOLONKA M. (2015), "Huawei: chińska firma produkcyjna, która została globalnym liderem ICT", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVI, ZESZYT 3, s.43-56
 • GOLONKA M. (2015), "Proactive cooperation with strangers: Enhancing complexity of the ICT firms’ alliance portfolio and their innovativeness", European Management Journal, 3, s.168-178
 • GOLONKA M., PIOTROWSKA K. (2015), "Interfirm cooperation: are the existing theories relevant for small enterprises?", JOURNAL OF MANAGEMENT AND TRAINING FOR INDUSTRIES, 1, s.27-37
 • GOLONKA M. (2013), "External Factors Infl uencing Interorganizational Collaboration:The Strategic Perspective", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol. 22, No. 3(122), s.15-29
 • GOLONKA M. (2013), "Emerging Asian ICT Global Players: Natural Born Collaborators or Stuck With Aliens?", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS, Vol. 4 Issue 1, s.63-75
 • GOLONKA M. (2013), "Interfirm collaboration in a cultural context: insight from the research on the ICT industry in Poland", INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC POLICY IN EMERGING ECONOMIES, Vol. 6, No. 2, s.122-140
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2013), "Does a Connection Exist Among National Culture, Alliance Strategy, and Leading ICT Firms' Performance?", JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 6, s.395-412
 • GOLONKA M. (2013), "The Alliance Strategy and Firms' Performance: Insight From Research On The ICT Industry", JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH, 1, s.67-77
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GOLONKA M. (2012), "Alianse, portfolia, sieci-strategiczne zarządzanie relacjami", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4/2012, s.60-72
 • GOLONKA M. (2012), "Konwergencja, konsolidacja, koopetycja - jak zmienia się branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 3/2012, s.33-36
 • GOLONKA M. (2012), "Strategie kooperacji. Jak to robią globalni liderzy ICT", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 10, s.37-40
 • GOLONKA M. (2011), "UWARUNKOWANIA KULTUROWE A POWIĄZANIA MIĘDZYFIRMOWE W SEKTORACH GLOBALNYCH. PERSPEKTYWA EMPIRYCZNA.", Wydawnictwa Naukowe WSB w Gdańsku, 12, s.13-30
Monografie:
 • GOLONKA M. (2014), "Zarządzanie z przewagą sztuki", Warszawa, WOLTERS KLUWER
Rozdziały w monografiach:
 • GOLONKA M. (2017), "InTelco: innowacyjne rozwiązania z Polski?" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.37-40
 • GOLONKA M., Bodio M. (2016), "Corporate Entrepreneurship: Manager Initiatives Leading to a Reduction of Knowledge Leakages in Strategic Alliances" w: "Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field", Gudkova Svetlana, -, POLTEXT, s.151-170
 • GOLONKA M. (2014), "Współpraca międzyorganizacyjna jako strategia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw" w: "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.440-478
 • GOLONKA M. (2014), "Interfirm cooperation and uncertainty: a study in the ICT industry" w: "Proceedings of the 11th International Academic Conference", -, Reykjavik, International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), s.109-128
 • GOLONKA M. (2013), "Interfirm Cooperation in a Cultural Context. Insight From The Research on The ICT Industry in Poland" w: "Rethinking Business and Economic Issues from Interdisciplinary Perspectives: Evolutions and New Solutions", SIBR-UniKL, Kuala Lumpur, Society of Interdisciplinary Business Research, s.13-109
 • GOLONKA M. (2013), "Rozwój międzynarodowy i współpraca międzyorganizacyjna firm z sektora teleinformatycznego w Polsce" w: "Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki", Iwaszczuk N., Kraków, WYDAWNICTWA AGH, s.130-146
 • GOLONKA M. (2013), "Interfirm Collaboration in The ICT Industry in Poland: Winners And The Average Performers" w: "Contemporary Issues in Economy - Growth Perspectives in Europe?", Balcerzak A.P., Toruń, POLISH ECONOMIC SOCIETY & INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH, s.191-191
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GOLONKA M. (2012), "Strategie konkurowania i współpracy w globalnym sektorze teleinformatycznym" w: "Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu", Balcerzak, A., Moszyński M, Toruń, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.145-164
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2011), "The Impact of Culture and Alliance Strategy on Firms’ Performance in Global ICT Industry" w: "Changing Perspective of Management:Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas ", Prof. Dr. Dev Raj Adhikari, Dr. Dhruba Kumar Gautam, Nepal, Buddha Academic Enterprises Pvt. Ltd, s.157-159
 • GOLONKA M. (2010), "Determinants of International Competitiveness. West versus East." w: "Policies for Improving Growth Potential: International Perspective", Balcerzak A., Toruń, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.255-271
 • GOLONKA M. (2009), "Konkurowanie a współpraca w sektorach globalnych na przykładzie branży telekomunikacyjnej." w: "Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji", Adam Balcerzak, Elżbieta Rogalska, Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.221-230
Działalność Naukowa
Projekty zagraniczne:
 • 2015.09.01–2016.01.31 "Creation of interfirm ties in knowledge and technology - intensive industries in Sweden"
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2014, Członek rady redakcyjnej, MANAGEMENT DECISION
 • 2014, Edytor, JOURNAL OF MANAGEMENT AND TRAINING FOR INDUSTRIES
Udział w konferencjach:
 • "BAM2016 Conference:Thriving in Turbulent Times", 2016.09.06
 • "2015 International Business & Education Conference in New York City", 2015.08.02
 • "EURAM 2015: Conference: Uncertainty is a great opportunity", 2015.06.17
 • "Reykjavik 11th Academic Conference", 2014.06.24
 • "The 7th FINT Workshop on Trust Within and Between Organizations", 2013.11.21
 • "Contemporary Issues in Economy", 2013.05.24
 • "SIBR CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH", 2013.02.15
 • "Zarządzanie przedsiebiorstwem teoria i praktyka", 2012.11.22
 • "Proceedingsof theThe 12th IAMB Conference: Management in Turbulent Times and Returning Economic Crisis", 2012.04.23
 • "2011 Academy of Management conference "West meets East", 2011.08.12
 • "Contemporary Issues in Economy: After the Crisis?", 2011.05.13
 • "Changing Perspectives of Management: Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas", 2011.05.12
 • "Contemporary Issues in Economy", 2011.03.15
 • "Contemporary Issues in Economy", 2008.11.21
Członkostwo w organizacjach:
2016.09
, British Academy of Management
2012.04–2013.04
, Academy for Studies in International Business
2012.01
, International Academy of Management and Business
2011.08
, Academy of Management
Innowacje dydaktyczne:
 • 2012.11
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2012
Globalnie.org,
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012.01
Komisja ds zapewnienia jakości, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek