Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
MAŁGORZATA ĆWIL

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

mgr MAŁGORZATA ĆWIL

Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
  • ĆWIL M., Bartnik W. (2016), "Supporting Energy Efficient Train Operation by Using Gamification to Motivate Train Drivers" w: "Congress Proceedings - Australasian Simulation Congress", -, Victoria, Simulation Australasia, s.152-159
  • ĆWIL M., Bartnik W. (2016), "Koncepcja zastosowania symulatora opartego o technologię wirtualnej rzeczywistości do szkolenia maszynistów w zakresie efektywnego energetycznie prowadzenia pociągu" w: "Innowacje w polskiej nauce w obszarze matematyki i informatyki. Przegląd aktualnej praktyki badawczej", Koźmiński Ł., Doskocz J., Kardasz P., Wrocław, Wydawnictwo Nauka i Biznes, s.95-102
  • ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok, Warszawa, POLTEXT, s.235-268
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • "48th International Simulation and Gaming Association's Conference", 2017
  • "Jakość życia zawodowego. Klimat etyczny i innowacyjny miejsca pracy", 2016
  • "Australasian Simulation Congress, ISAGA", 2016
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka: