Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MAGDALENA KUBA

dr
MAGDALENA KUBA

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy

dr MAGDALENA KUBA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Asystent, Uniwersytet Łódzki Katedra Prawa Pracy, Uniwersytet Łódzki
Zainteresowania badawcze:
 • prawo pracy
Stypendia/ Nagrody:
2015
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Indywidualna II stopnia (Uniwersytet Łódzki).
2014
Nagroda I stopnia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w konkursie na najlepsze prace w dziedzinie problemów pracy i polityki społeczne (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).
2010
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (III stopnia) za działania organizacyjne (Uniwersytet Łódzki).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KUBA M. (2011), "Dopuszczalność e-kontroli pracownika", Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 1, s.101-111
Monografie:
 • Bielak-Jomaa E., Chomiczewski W., Czerniawski M., Drobek P., Góral U., KUBA M., Lubasz D., Łuczak J. (2018), "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • KUBA M. (2017), "Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym", Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • KUBA M., Bielak-Jomaa E., Banyś T., Łuczak J. (2016), "Prawo ochrony danych osobowych", Warszawa, DIFIN
Rozdziały w monografiach:
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 4 pkt 15. Dane dotyczące zdrowia: Komentarz" w: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.277-281
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: Komentarz" w: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.437-455
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 88. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia: Komentarz" w: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.1090-1103
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 4 pkt 14. Dane biometryczne: Komentarz" w: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.273-277
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa: Komentarz" w: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.455-460
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 11. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji: Komentarz" w: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.460-464
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 89. Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych: Komentarz" w: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.1103-1107
 • KUBA M. (2018), "Artykuł 4 pkt 13. Dane genetyczne: Komentarz" w: "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.267-273
 • KUBA M. (2017), "Uprawnienia kontrolne pracodawcy a pracowniczy obowiązek dbałości o jego dobro" w: "Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy", Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warszawa, POLTEXT, s.97-106
 • KUBA M. (2016), "Wiek pracownika jako kryterium różnicowania jego sytuacji prawnej w zakresie warunków zatrudnienia oraz zasad ustania stosunku pracy" w: "Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego", J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.302-326
 • KUBA M. (2016), "Wiek jako wymóg kwalifikacyjny w procesie rekrutacji" w: "Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego", J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.285-301
 • KUBA M. (2016), "Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych" w: "Meritum Prawo Pracy 2016", K. Jaśkowski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.1031-1061
 • KUBA M. (2016), "Zasady przetwarzania danych osobowych" w: "Prawo ochrony danych osobowych", T. Banyś, E. Bielak- Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak, DIFIN, s.99-120
 • KUBA M. (2016), "Pojęcia związane z ochroną danych osobowych" w: "Prawo ochrony danych osobowych", T. Banyś, E. Bielak- Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak, DIFIN, s.60-77
 • KUBA M. (2016), "Pozycja administratora bezpieczeństwa informacji na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych a jego podporządkowanie w ramach stosunku pracy" w: "Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych", E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.211-220
 • KUBA M. (2015), "Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych" w: "Meritum Prawo Pracy 2015", K. Jaśkowski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.973-1002
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUBA M. (2012), "Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy" w: "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.155-168
 • KUBA M. (2012), "Dopuszczalnosć pozuskiwania przez pracodawcę informacji o nałogach pracownika-uwagi de lege lata i de lege ferenda" w: "Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian", Teresa Wyka, Arleta Nerka, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.110-129
 • KUBA M. (2011), "Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych" w: "Meritum Prawo Pracy 2011", Jaśkowski K., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.860-894
 • KUBA M. (2010), "Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych" w: "Meritum Prawo Pracy 2010", Jaśkowski K., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.861-890
 • KUBA M. (2010), "Kontrola stanu trzeźwości pracownika" w: "Kontrola pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne", Góral Z., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.153-172
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • "Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy", 2011
 • "Ochrona danych osobowych w prawie i prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian", 2011
 • "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu społecznym", 2011
 • "Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi", 2011
 • "Ochrona prywatności w miejscu pracy", 2010
 • "Prawa i obowiązki konsumenta w świetle nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych", 2010
 • "Międzynarodowy Kongres Kadry", 2008
 • "Kontrola pracownika-możliwości techniczne i dylematy prawne", 2008
 • "Ja + Ty = ludzie, ale czy równi?", 2007
 • "Legal and social aspects of workers mobility", 2007
 • "Nauczanie społeczne Jana Pawła II a prawo", 2006
 • "Polsko - litewska konferencja naukowa: Problemy polskiego i litewskiego prawa pracy po akcesji do UE", 2006
 • "I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Quo vadis, iustitia?", 2005
Członkostwo w organizacjach:
2010.02
, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego
2009.10
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Avenhansen Sp. z o.o.