Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ANNA PIKOS

dr
ANNA PIKOS

Katedra Zarządzania

dr ANNA PIKOS

CV
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie ryzykiem
 • menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne
 • e-learning
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., Dynel M. (2016), "Goodwill impairment test disclosures under uncertainty", Journal of Accounting and Management Information Systems, 15, s.639-660
 • PIKOS A. (2015), "Introduction of Risk Management into Municipal OfficesAcross Poland as an Example of Organizational Change", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 4, s.74-97
 • WARDASZKO M., PIKOS A. (2015), "ABSEL Contribution to the Assurance of the Quality of Learning – workshop results with discussion", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 42, s.35-41
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2013), "Risk-based management control in the public sector in Poland", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 72 (128), s.62-77
 • PIKOS A. (2012), "IMPLEMENTATION OF THE RISK MANAGEMENT PROCESS THROUGH A GAMING SCENARIO IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6, s.56-65
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2010), "Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 12, s.27-30
Redakcja Monografi:
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M., (red.), (2012), "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Warszawa, POLTEXT
Monografie:
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Warszawa, POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • PIKOS A. (2017), "Writing a Case Study: Research Design" w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.208-221
 • PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2016), "Gamification in Education: "American Dream" Game" w: "Simulation & Gaming in the Network Society", Toshiyuki Kaneda, Hidehiko Kanegae, Yusuke Toyoda, Paola Rizzi, -, Ritsumeikan Univeristy, s.147-158
 • PIKOS A., OLEJNICZAK T. (2015), Gamification in Education: "American Dream" Game w: Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, -, Ritsumeikan Univeristy, s.6 -19 -70 - 6-19-83
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2015), "Formy współpracy międzyorganizacyjnej - możliwości zastosowań w wymiarze sprawiedliwości" w: "Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny", Przemysław Banasik, Gdańsk, Kowalewski &Wolff, s.176-193
 • PIKOS A., Czarnecki Ł. (2015), "Botnet Strikes Back: Entrepreneurial Risk Management" w: "Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field", Gudkova Svetlana, -, POLTEXT, s.65-82
 • PIKOS A., WARDASZKO M., Szymański K. (2015), "Employing Gamification to Foster Corporate Entrepreneurship" w: "Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field", Svetlana Gudkova, Warszawa, POLTEXT, s.171-186
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2014), "Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective" w: "IFRS: Global Rules and Local Use", Jindřichovská I., Kubíčková D, Praga, Anglo-American University, s.70-79
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), "The use of risk information by investors - a simulation study" w: "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska-Ziołecka, Warszawa, POLTEXT, s.235-241
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2013.01.01–2016.12.31 "Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami"
 • 2012.01.01–2015.09.30 "Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowanie inwestorów"
Udział w konferencjach:
 • "Marki i znaki towarowe w społeczeństwie konsumpcyjnym", 2016.11.24
 • "BUDOWANIE WARTOŚCI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI– WYMIAR PRAWNY, ZARZĄDCZY I EKONOMICZNY", 2015.05.06
 • "ABSEL 41st Annual Conference", 2014.03.19
 • "43rd International Simulation and Gaming Association Annual Conference", 2012.07.03
 • "EAA 2012 Congress", 2012.05.09
 • "39th ABSEL 2012 Conference", 2012.03.07
 • "2ND EDEN DOCTORAL & YOUNG SCHOLAR SEMINAR ON VISUALISING, MEASURING AND MANAGING INTANGIBLES AND INTELLECTUAL CAPITAL", 2011.09.26
 • "42nd Conference of the International Simulation and Gaming Association", 2011.07.11
 • "ISAGA 2011 Bonds & Bridges The 42nd Conference of The International Simulation and Gaming Association", 2011.07.11
 • "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", 2010.11.18
 • "Nauka w służbie Biznesu", 2009.11.03
 • "Informatyczne Wspomaganie Uczelnią Wyższą - Zarzadzanie jakością w systemie informatycznym Uczelni Wyższej.", 2009.10.07