Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. JAN MYSZEWSKI

dr hab.
JAN MYSZEWSKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr hab. JAN MYSZEWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
1987–2000
Adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
1980–1993
Adiunkt, Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2013.11–2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2007.10–2011.08
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • matematyka
 • zachowania organizacyjne
 • teoria organizacji i zarządzania
 • teoria systemów
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie wiedzą
Staże:
2009
-, Polska
2009
-, Polska
2009
-, Polska
2009
-, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MYSZEWSKI J. (2016), "On sustainable development of organization", Business Process Management Journal, Vol. 22 Iss: 5, s.993 - 1008
 • MYSZEWSKI J. (2015), "No time for quality", THE TQM JOURNAL, 4, s.435- 449
 • MYSZEWSKI J. (2015), "Organizational conditioning of effectiveness of development projects", RESEARCH IN LOGISTICS & PRODUCTION, 2, s.113- 128
 • MYSZEWSKI J. (2014), "On Development Capability", RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.55-66
 • MYSZEWSKI J. (2014), "On Nonaka's Dynamics of Knowledge Management", RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.59-70
 • MYSZEWSKI J. (2013), "On improvement story by 5 whys", THE TQM JOURNAL, 4, s.371-383
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MYSZEWSKI J. (2012), "Kamienista ścieżka doskonalenia", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12, s.72-74
 • MYSZEWSKI J. (2012), "Management responsibility for human errors", THE TQM JOURNAL, 4, s.326 - 337
 • MYSZEWSKI J. (2011), "On Effectiveness of the Control of Production Process", RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.5-16
 • MYSZEWSKI J. (2011), "Norma ISO9001 i zarządzanie wiedzą", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, s.49-53
 • MYSZEWSKI J. (2010), "Mathematical model of the occurrence of human error in manufacturing processes", QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL, 8/2010, s.845-851
 • MYSZEWSKI J. (2007), "O Lesławie Wasilewskim, pro memoriał", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(87), s.xxx
 • MYSZEWSKI J. (2005), "Zarządzanie jakością a funkcjonowanie administracji publicznej", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 4, s.489-495
 • MYSZEWSKI J. (2005), "Stratyfikacja i benchmarking - jako narzędzia zarządzania wiedzą", ZESZYTY NAUKOWE SGGW, 35, s.99-107
 • MYSZEWSKI J. (2004), "Spojrzenie na przedsiębiorczość z perspekytwy zarządzania jakością - tekst do dyskusji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(70), s.28-33
 • MYSZEWSKI J. (2004), "Paradygmat doskonalenia systemu Shewharta-Deminga", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, ---, s.---
Monografie:
 • MYSZEWSKI J. (2009), "Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MYSZEWSKI J. (2005), "Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • MYSZEWSKI J., Gromek M., Oczkowicz J. (2014), "Model of problems cleaning in education" w: "Mathematical Modelling in Social Sciences and Engineering", Lopez JCC, Sanchez LAJ, Mico RJV, Nowy Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.135-148
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MYSZEWSKI J. (2012), "On improvement schemes" w: "Contemporary management - learning and knowledge in business", Grzybowska K., Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.65-84
 • MYSZEWSKI J. (2011), "Knowledge and Quality Management" w: "Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization", K. Grzybowska, M.K. Wyrwicka, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.13-28
 • MYSZEWSKI J. (2010), "Controllability and observability in manufacturing process" w: "Innovative and intelligent manufacturing systems", Marek Fertsch, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.---
 • MYSZEWSKI J. (2009), "Preventing human errors in manufacturing process" w: "Efficiency of production processes", Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A., Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.155-165
 • MYSZEWSKI J. (2008), "Logistyczne 55" w: "Logistyka i zarzadzanie produkcją", Marek Fertsch, Grzybowska Katarzyna, Agnieszka Stachowiak, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.187-197
 • MYSZEWSKI J., Cyunczyk A. (2006), "Jakość i logistyka w zarządzaniu kryzysem" w: "Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne", Stachowiak A., Poznań, INSTYTUT INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, s.00
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2013.06.26–2015.05.25 "Zdolność do doskonalenia organizacji przeciętnie wrażliwej na błędy"
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Recenzent, Business Process Management Journal
 • 2015, Recenzent, THE TQM JOURNAL
Udział w konferencjach:
 • "8th Canadian Quality Congress", 2016
 • "The 6th Canadian Quality Congress", 2014
 • "5th Canadian Quality Congress", 2013
 • "19th Annual International Deming Research Seminar", 2013
 • "'Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", 2012
 • "4th Canadian Quality Congress", 2012
 • "18th Annual International Deming Research Seminar", 2012
 • "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", 2011
 • "3 Canadian Quality Congress", 2011
 • "17th Annual International Deming Research Seminar", 2011
 • "V Konferencja Oszczędność i Efektywność", 2010
 • "ENBIS: Quantitative Process Analysis for Creation of Business Opportunities and Solutions", 2010
 • "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", 2009
 • "ENBIS9: Quantitative Process Analysis for Creation of Business Opportunities and Solutions", 2009
 • "Innovation 2008", 2008
 • "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", 2008
 • "The seventh annual conference of ENBIS", 2007
 • "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", 2006
 • "Sixth Annual Meeting on Business and Industrial Statistics", 2006
 • "Przedsiębiorczość i innowacyjność - wyzwania współczesności", 2006
 • "E-learning w szkolnictwie wyższym - trendy i analizy", 2006
 • "Kreatywność kluczem do sukcesu", 2005
 • "Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą", 2005
 • "Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie", 2005
 • "Zarządzanie Wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej", 2004
 • "Kontrola i audyt wewnętrzny w procesach zapobiegania i wykrywania oszustw w Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej", 2004
 • "Value", 2003
Członkostwo w organizacjach:
2007.01
, ENBIS
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Kongsberg Automotive
VW Polska
Instytut Techniki Cieplnej
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Azoty Polska
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2013.11–2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2007.10–2011.08
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek