Wizytówkawyszukaj pracownika

dr KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA

dr
KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA

Katedra Zarządzania

dr KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2014
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2010–2014
Asystent, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2013.11–2015.06
, Akademia Leona Koźmińskiego
2013.09–2014.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.05–2014.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.05–2014.06
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.10–2012.09
Komisja ds. Jakości Kształcenia, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie wirtualnymi zespołami
 • zjawisko szybkiej internacjonalizacji
Staże:
2006
Uniwersytet Roberta Schumana, Francja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), The Role of Organizational Culture in Knowledge Management in Small Companies, JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION, 3, s.151-173
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., RZĄDCA M. (2015), "Outsourcing Failures in Sme's: Case Study Approach", PROBLEMS OF MANAGEMENT IN THE 21 ST CENTURY, 1, s.37-46
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Wykorzystanie profesjonalnych studiów przypadków w dydaktyce zarządzania", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s.191-203
 • STAROSTKA J., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "Customer Involvement in the Game Development Process", JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION, 3, s.43-66
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), "Wykorzystanie metod jakościowych w badaniu zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global - przesłanki, warsztat badawczy oraz uzyskane wyniki", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3 (47), s.26-46
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), "Collaboration and trust - building in open innovation community", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, s.47-62
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2013), "Strategie zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global", E-MENTOR, 5, s.56-60
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2010), "Modele instytucjonalnych systemów badawczych na przykładzie Niemiec, Francji i Finlandii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.4-22
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2010), "Strategia niszy rynkowej na przykładzie firmy farmaceutycznej Strides Arcolab", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(105), s.46-56
Monografie:
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), "Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy", Warszawa, POLTEXT
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), "Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global", Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE SENDO
Rozdziały w monografiach:
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Cubicon: zarządzanie wirtualnym zespołem" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.13-20
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., Luethi O. (2017), "Development of knowledge and skills with case method" w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.104-120
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Wielkie lanie Panie Ciechanie" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.143-154
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Grupa Nowy Styl" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.243-256
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Sukces i co dalej? Studium przypadku Dragon's Eye" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.123-132
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "W drodze na szczyt: summ-it" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.133-142
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Metricso: rozwój innowacyjnej technologii" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.59-64
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Marek Cieśla - mistrz Kickstartera" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.51-58
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Jak zarządzać wiedzą, by jej nie utracić?" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.21-28
 • OLEJNICZAK T., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Fasing: łańcuch historii" w: "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, POLTEXT, s.29-36
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2016), "Different Types of Virtual Teams, Different Challenges for Management" w: "The impact of the digital world on management and marketing", Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, POLTEXT, s.85-96
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2016), "Kultura organizacyjna wspierająca innowacje społeczne w miejscu pracy. Studium przypadku" w: "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego", Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, Warszawa, POLTEXT, s.269- 287
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "Managing knowledge for business model innovation" w: "BAM 2015 Conference Proceedings", -, Portsmouth, THE BRITISH ACADEMY OF MANAGEMENT, s.online
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., Gembicki M. (2015), "In search of New Distribution Channels" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.43-53
 • Gembicki M., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "cdp.pl - In Search of New Customers" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.33-42
 • MAZUREK G., Gembicki M., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "cdp.pl - Towards Online Distribution" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.11-32
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku" w: "Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania", Irena Hejduk, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.149-162
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team" w: "The Laws of Knowledge Workplace", Dariusz Jemielniak, Farnham, Gower Publishing Limited, s.79-95
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2015.07.20–2018.07.19 "Tworzenie i przechwytywanie wartości w polskich przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Badanie ilościowo-jakościowe"
 • 2013.01.01–2016.12.31 "Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami"
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2015, Recenzent, JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION
 • 2014, Recenzent, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE.
 • 2011, Asystent redaktora, Tamara. Journal of Critical Organizational Inquiry
Udział w konferencjach:
 • "BAM 2016. Thriving in Turbulent Times", 2016.09.06
 • " IFKAD 2016. Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity", 2016.06.15
 • "British Academy of Management (BAM): The Value of Pluralism in Advancing Management Research, Education and Practice", 2015.09.08
 • "The International Academic Forum (IAFOR)", 2015.07.10
 • "11th Annual International Conference on Business: Accounting - Finance - Management - Marketing", 2013.07.01
 • " 8th International Forum on Knowledge Asset Dynamics", 2013.06.11
 • "28th EGOS Colloqium 2012 “Design ?!", 2012.07.03
 • "Zarzadzanie działalnością badawczo-rozwojową", 2010.11.24
Członkostwo w organizacjach:
2015.11
, British Academy of Management
Innowacje dydaktyczne:
 • 2015.11–2016.11 Zaprojektowanie kursu Management of Virtual Teams
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2013.11–2015.06
, Akademia Leona Koźmińskiego
2013.09–2014.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.05–2014.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.05–2014.06
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.10–2012.09
Komisja ds. Jakości Kształcenia, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek