Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
KATARZYNA PIOTROWSKA

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

mgr KATARZYNA PIOTROWSKA

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2013.01
Zespól ds.Opracowania ankiety do badania losów absolwentów, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Zainteresowania badawcze:
 • statystyka
 • psychologia ekonomiczna
 • edukacja
 • podejmowanie ryzyka
 • metodologia badań społecznych
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK", EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • GOLONKA M., PIOTROWSKA K. (2015), "Interfirm cooperation: are the existing theories relevant for small enterprises?", JOURNAL OF MANAGEMENT AND TRAINING FOR INDUSTRIES, 1, s.27-37
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), "Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016", STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
 • ZAGÓRSKI K., Evans M., Kelley J., PIOTROWSKA K. (2014), "Does National Income Inequality Affect Individuals’Quality of Life in Europe? Inequality, Happiness,Finances, and Health", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 1, s.1089-1110
Monografie:
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
Rozdziały w monografiach:
 • PIOTROWSKA K. (2015), "Ekonomiczna niepewność a stosunek do prowadzenia działalności gospodarczej" w: "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.200-242
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development" w: "Management and Economic Policy for Development", Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski" w: "Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.363-392
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2015, Redaktor statystyczny, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
Udział w konferencjach:
 • "2016 European Sociological Association RN 36 Midterm Conference 'Social transformations: new challenges, practices, and critique", 2016.09.28
 • " 6th Conference of the Eurpean Survey Research Association", 2015.07.13
 • "Management and economic policy for development", 2013.10.11
 • "ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change", 2013.08.28
 • "VII Konferencja "Psychologia Ekonomiczna"", 2013.05.17
 • "GINI WP5 Workshop Amsterdam", 2011.09.19
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2013.01
Zespól ds.Opracowania ankiety do badania losów absolwentów, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek zespołu