Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. PAWEŁ MIELCARZ

dr hab.
PAWEŁ MIELCARZ

Katedra Finansów

dr hab. PAWEŁ MIELCARZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Kierownik Katedry, Katedra Finanasów, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2017
Adiunkt, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2006
Asystent, Katedra Finansów, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.09–2015.08
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego
2006.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • wycena przedsiębiorstw
 • wycena
 • rynki finansowe
 • finanse przedsiębiorstw
 • controlling
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2010
Fachhochschule Kufstein, Austria
2010
Haaga-Helia University, Finlandia
Stypendia/ Nagrody:
..
Nagroda Rektora ALK za działaność dydaktyczną (Rektor ALK).
Cykle wykładów:
2012
Ecole de Management de Normandie, Cean, Francja
2012
ESSCA, – École de Management, Angers, Francja
2012
University of Debrecen, Hungary
2011
ESSCA, – École de Management, Angers, Francja
2011
EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, Paris, Francja
2010
University of Applied Sciences Kufstein Tirol, Austria
2010
Haaga-Helia University, Finlandia
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s.119-128
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s.375-387
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., MIELCARZ P. (2016), "Financial Constraints in Poland: The Role of Size and Political Connections", ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s.225-240
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), "Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.289-298
 • MIELCARZ P. (2015), "Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 73, s.707-719
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2015), "Inwestycje a wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie kryzysu", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 2(938), s.31-43
 • MIELCARZ P. (2014), "A new approach to private firm fair value valuation in line with IFRS 13 – the concept of the most advantageous market discount (MAMD)", Business and Economic Horizons, 1, s.79-85
 • MIELCARZ P., Mlinaric F. (2014), "The superiority of FCFF over EVA and FCFE in capital budgeting", ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, 1, s.559-572
 • MIELCARZ P., Kalinowska A. (2014), "Methods of Payment in M&A Transactions and the Operational Performance of Acquirers", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 67, s.739-746
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., KOZŁOWSKI Ł. (2014), "Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland", EMERGING MARKETS REVIEW, 20, s.109-135
 • MIELCARZ P., JACKOWICZ K., Kozłowski Ł. (2013), "Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland", WORKING PAPER, -, s.1-64
 • JASIŃSKI T., MIELCARZ P. (2013), "Consumption as a Factor of Polish Economic Growth During the Global Recession of 2008/2009: A Comparison with Spain and Hungary", CONTEMPORARY ECONOMICS, 2, s.5-16
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MIELCARZ P., Roman E. (2012), "USING THE IDEA OF MARKET-EXPECTED RETURN RATES ON INVESTED CAPITAL IN THE VERIFICATION OF CONFORMITY OF MARKET EVALUATION OF STOCK LISTED COMPANIES WITH THEIR INTRINSIC VALUE", Business, Management and Education, 10(1), s.11-24
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), "The application of Break-Even Revenue concept in the preliminary assessment of investments generating time-limited free cash flows", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 68 (124), s.7-19
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), "Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów podnoszących wartość przedsiębiorstwa", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s.27-30
 • MIELCARZ P., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2011), "Model rachunku kosztów jednostek prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, (120), s.39-65
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2011), "DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies", Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.44-57
 • MIELCARZ P., SŁOŃSKI T. (2010), "Analiza transferów pieniężnych w ramach przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności inwestycji", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 142, s.313-324
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2010), "Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 142, s.294-303
 • MIELCARZ P., Paszczyk P. (2010), "Increasing Shareholders Value through NPV-Negative Projects", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 3, s.119-130
 • MIELCARZ P., Słoński T. (2010), "Problem ujmowania podatków w analizie finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 26, s.83–92
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2009), "Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 39, s.473-481
 • WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2009), "Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 17, s.275-287
 • MIELCARZ P. (2009), "Przepływy ekskluzywne a metody wyceny akcji wchodzących w skład pakietów kontrolnych i niekontrolnych", BANK I KREDYT, 2, s.97 – 118
 • MIELCARZ P. (2008), "Wycena sekwencyjnej opcji zaprzestania realizacji projektu etapowego na podstawie metodologii zaprzeczenia aktywa rynkowego - analiza przypadku", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 3/2008, s.133-142
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2007), "Symulacje w planowaniu finansowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzenie", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., MARZEC, s.---
 • MIELCARZ P. (2007), "Stosowanie narzędzi badania ryzyka i wartości opcji realnych w projektach badawczo – rozwojowych w Polsce, wyniki badań", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1183, s.x
 • MIELCARZ P. (2007), "Czynniki determinujące siłę wpływu opcji realnych na wartość projektów badawczo – rozwojowych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(86), s.---
 • MIELCARZ P. (2007), "Wycena opcji realnych porzucenia i rozwoju na bazie metodologii drzew dwumianowych oraz koncepcji zaprzeczenia aktywa rynkowego. Analiza przypadku", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, ---, s.123-148
 • MIELCARZ P. (2007), "Metodologiczne i aplikacyjne problemy wycena opcji realnych za pomocą algorytmów wyceny opcji finansowych", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, ---, s.87-108
 • MIELCARZ P. (2006), "Stosowanie narzędzi oceny racjonalności finansowej projektów w procesie analizy przedsięwzięć badawczo – rozwojowych w Polsce", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, 434/48, s.---
 • MIELCARZ P. (2005), "Wykorzystanie dwumianowych drzew decyzyjnych w wycenie elastyczności projektów badawczo – rozwojowych", BANK I KREDYT, 4, s.---
 • MIELCARZ P. (2005), "Wykorzystanie narzędzi uzupełniających analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w ocenie projektów badawczo-rozwojowych", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1060, s.299-319
 • MIELCARZ P. (2004), "Na co uważać w sprawozdaniu", GAZETA PRAWNA, 232, s.6-7
 • KOWALEWSKI O., MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2004), "Biznesplan dla jednostek kultury", POLSKIE REGIONY W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ, 4, s.cały numer
 • MIELCARZ P. (2004), "Jak poprawić płynność finansową", GAZETA PRAWNA, 230, s.8
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), "Wieloasortymentowy próg rentowności", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), "Podstawy tworzenia planu finansowego", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
Monografie:
 • MIELCARZ P. (2016), "Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce", -, PWN
 • MIELCARZ P., Paszczyk P. (2013), "Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa", Warszawa, PWN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HAŁAS-DEJ S., KIROV N., MIELCARZ P., Kubiak D. (2011), "Projekty doradcze jako sposób budowania wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry menedżerskiej HR", Warszawa, Akademia Leona Kozminskiego
 • Cegłowski B., MIELCARZ P. (2002), "Skuteczny biznesplan", Warszawa, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa
Rozdziały w monografiach:
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2016), "An Inquiry into Determinants of Value Creation in the ICT Industry" w: "The Impact of the Digital World on Management and Marketing", G. Mazurek, J. Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.71-84
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., MIELCARZ P. (2012), "Adapting cost accounting to the specifics of university" w: "Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie-Marketing-public relations", M. Kaczmarczyk, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s.81-99
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2009), "Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego" w: "Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom1 Controlling i ocena sytuacji finansowej", M. Sierpińska, Warszawa, Vizja Press & IT, s.161-180
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2008), "Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006" w: "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7", Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.533-543
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), "Positive Recommendations and Abnormal Returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005–2006" w: "The Problems of Company Value Management", Urbańczyk E., Lewiston, PUBLISHING HOUSE PRINT GROUP DANIEL KRZANOWSKI, s.---
 • MIELCARZ P., Pogórski B., Waremczuk P. (2007), "Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych" w: "Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa", Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), "Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych" w: "Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa", Urbańczyk E., Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P. (2003), "Specyfika wyceny projektów badawczo – wdrożeniowych a metodologia ich wyceny" w: "Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw", Zarzecki D., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
 • MIELCARZ P. (2003), "Rola planowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny przedsiębiorstw" w: "Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa", Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.00
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2002), "Implikacje wyboru metody spłaty kredytu w kontekście maksymalizacji efektywności inwestycji" w: "Zarządzanie Wartością Firmy", E. Urbańczyk, Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2001), "Podejmowanie projektów o dodatnim NPV a wzrost wartości firmy - przegląd metodologii szacowania NPV oraz stosowana praktyka" w: "Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji", E. Urbańczyk, Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Członek komitetu redakcyjnego, Contemproary Economics
 • 2016, Członek komitetu redakcyjnego, Journal of Management and Business Administration. Central Europe
 • 2015, Recenzent, Cuadernos de Economia
 • 2013, Recenzent, PROBLEMY ZARZĄDZANIA
 • 2011, Recenzent, Contemproary Economics
 • 2009, Recenzent, Journal of Management and Business Administration. Central Europe
Udział w konferencjach:
 • "Twenty-Fourth Annual Conference of the Multinational Finance Society", 2017.06.25
 • "23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society", 2016.06.26
 • "XVI MIędzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie Finansami", 2015.04.22
 • "5th International Research Meeting in Business and Management (IRMBAM 2014)", 2014.07.07
 • "XIV Konferencja Zarządzanie Finansami Firm", 2013.05.20
 • "Baltic Sea Summer School inInternational Economics", 2012.09.05
 • "V konferencja naukowa "Efektywność źródłem bogactwa narodów''', 2012.01.23
 • "VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa - Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", 2006.06.22
 • "Efektywność źródłem bogactwa narodów", 2006.01.16
 • "Zarządzanie Finansami", 2004.10.01
 • "Efektywność źródłem bogactwa narodów", 2004.01.01
 • "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa", 2003.06.01
 • "Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw", 2003.04.01
 • "World Finance Conference",
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Prokuratura Okręgowa, Warszawa
Sąd Okręgowy
Prokuratura Okręgowa, Warszawa
Akademia Leona Koźmińskiego, DCF Consulting Sp. z o.o.
Komisja Nadzoru Finansowego
Międzynarodowa Szkoła Zarządzania Sp. z o. o.
DCF Consulting Sp. z o. o.
ALK, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, DCF Consulting Sp. z o.o., Inne firmy
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008.09–2015.08
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2006.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
2013.02
Przewodniczący rady nadzorczej, TACN S.A.
2008.08
Sekretarz, Ekoinwestycja Sp. z o.o.
2006.01–2007.01
Przewodniczący, Media Express Ltd.