Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MAŁGORZATA KUCHARCZYK

Katedra Rachunkowości

dr MAŁGORZATA KUCHARCZYK

CV
Historia stanowisk naukowych:
1999–2009
Asystent, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.11–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2011.08
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • międzynarodowe standardy rachunkowości
 • kapitał intelektualny
 • fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • rachunkowość
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość zarządcza
 • projektowanie systemów rachunkowości
 • zarządzanie małą firmą
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2011), "Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem", Master of Business and Administration, 6(113) listopad-grudzień 2011, s.57 - 64
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2011), "Recognising revenue from the Construction of Real Estate in financial statements of developers in Poland", Journal of Accounting and Management System, 1 (35), s.25-42
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2010), "Problematyka sprawozdawczości w MSP w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6/2010, s.44-61
 • KUCHARCZYK M. (2009), "Organizacja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s.47-60
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2006), "Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego", PROBLEMY GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI, 8, s.495-510
 • KUCHARCZYK M. (2006), "Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Możliwości i ograniczenia w stosowaniu MSR 41"Rolnictwo" w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, --, s.221-236
 • KUCHARCZYK M. (2005), "Możliwości zastosowania systemu rachunkowości FADN w rodzinnych gospodarstwach rolnych", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1079, s.213-222
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), "Analiza płac pielęgniarek przy zastosowaniu rachunku kapitału ludzkiego", ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU, 17, s.57-72
 • KUCHARCZYK M. (2003), "Rachunkowość na przełomie wieków. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s.56-59
 • KUCHARCZYK M. (2002), "Stabilność jednostki rachunkowej w teorii rachunkowości", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (57), s.49-50
 • KUCHARCZYK M. (2001), "Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 41 - Rolnictwo", MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 7-8(31), s.34-36
 • KUCHARCZYK M. (2000), "Koncepcje i zasady rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych w uwarunkowaniach polskich", ZESZYTY TEORETYCZNE RADY NAUKOWEJ SKWP, 56, s.118-122
Redakcja Monografi:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D., (red.), (2014), "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Monografie:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2014), "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOBIJA D., KUCHARCZYK M. (2009), "Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Rozdziały w monografiach:
 • KUCHARCZYK M. (2014), "Decyzje krótkoterminowe" w: "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.369-428
 • KUCHARCZYK M. (2014), "Systemy rachunku kosztów" w: "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.507-575
 • KUCHARCZYK M. (2014), "Analiza koszt - wolumen - zysk" w: "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.285-368
 • KUCHARCZYK M. (2014), "Rachunek kosztów pełnych i zmiennych" w: "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.193-284
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), "Koszty pracy a rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2000-2008" w: "KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutku społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej", red. Sławomir Partycki, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.693-709
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), "Labour costs and economic development in Poland in years 2000-2008" w: "Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility", ed. Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Rudi Kaufmann, Shlomo Tarba, Glion-Montreux, EUROMED COMMUNICATIONS LTD, s.282-306
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), "The measurement of the periodic economic income in the family farms - organising, reporting and testing" w: "Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?", Kral B., Praga, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.31-50
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), "Are 99,8% of enterprises operating in the European Union the real users of IFRS for SMEs - the analysis of the standard's users group on the Polish example" w: "Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?", Kral B., Praga, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.7-30
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2011), "Shall the valuation of fair value assets be applied or not? Controversies connected with the valuation of biological assets" w: "Performance Mangement: Where to Look for Competitive Advantage?", Kral B., Praga, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.51-67
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2011), "Katedra Rachunkowości" w: "Historia Katedr Rachunkowości w uczelniach polskich", Sławomir Sojak, Warszawa, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, s.29 - 54
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2010), "A Human Resource Audit as an Active Tool for Human Resource Measurement and Management" w: "Through Crisis Reflection to Performance Enhancement", Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví, Praga, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, s.77-89
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2010), "The Role of Farmes’ Work Input Measurement in Functioning of the Equitable Agriculture" w: "Business Development Across Countries and Cultures", Vrontis D., Weber Y., Ruediger Kaufman H., Tarba S., Nicosia, EURO MEd PRESS, s.217-230
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2009), "Fair Value as an element of risk in business activity" w: "Contemporary issues in accounting and management research and education", Sevic Z., Podgorica, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.194-205
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), "Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses" w: "Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education", Sevic Z., Podgorica, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.309-318
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2009), "Programmes in Computer Accounting at Kozminski University" w: "Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education", Sevic Z., Podgorica, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.299-308
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2009), "Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP" w: "Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych", Kiziukiewicz T., Warszawa, DIFIN, s.131-144
 • KUCHARCZYK M. (2009), "Rachunek kosztów pełnych i zmiennych" w: "Rachunkowość Zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne", Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.285-349
 • KUCHARCZYK M. (2009), "Analiza Koszt - Wolumen - Zysk" w: "Rachunkowość Zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne", Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.351-418
 • KUCHARCZYK M. (2009), "Decyzje krótkoterminowe" w: "Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne", Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.419-470
 • KUCHARCZYK M. (2008), "Measurement System of Family Farm Economic Revenue" w: "General Accounting Theory - Evolution and Design for Efficiency", Górowski I., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.230 - 244
 • KUCHARCZYK M. (2008), "Wartość godziwa w działalności rolnej" w: "System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku ", Śnieżek E., Gdańsk, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.89-98
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2008), "Measure of Labour cost in family farm " w: "Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development", -, Charków, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, s.23-39
 • KUCHARCZYK M. (2007), "Zmiany w ekonomicznym podejściu do rolnictwa a rozwój rachunkowości rolnej na przykładzie Polski" w: "Teoria rachunkowości", -, Żytomierz, ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, s.271-284
 • KUCHARCZYK M. (2007), "Rozwój rachunkowości gospodarstw rolnych w Polsce" w: "Rachunkowość w teorii i praktyce", Gabrusewicz W., Poznań, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, s.196-207
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2006), "Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego" w: "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", Woźniak M.G, Rzeszów, MITEL, s.495-510
 • KUCHARCZYK M. (2006), "Możliwości i ograniczenia w stosowaniu MSR 41 "Rolnictwo" w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych" w: "Prace Naukowe: Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki", Messner Z., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.221-235
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2005), "Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture Products" w: "General Accounting Theory - Towards Balanced Development", Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.419-433
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), "Kształtowanie cen artykułów rolnych" w: "Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji", Adamowicz M., Warszawa, WYDAWNICTWO SGGW, s.223-233
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), "Capital analysis of salaries" w: "General Accounting Theory. Towards Balancing the Society", Dobija M., Martin S, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.415-424
 • KUCHARCZYK M. (2004), "Przetwarzanie informacji księgowych" w: "Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych", Dobija D., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.65-106
 • KUCHARCZYK M. (2004), "Arkusz roboczy" w: "Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych", Dobija D., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.325-352
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2003), "Koszty pracy a kształtowanie płac i cen" w: "Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce", Sojak S., Toruń, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, s.---
 • KUCHARCZYK M. (2002), "Uwarunkowania wyceny aktywów według MSR 41 - Rolnictwo" w: "Rachunkowość wobec procesów globalizacji", Gierusz J., Jerzemowska M., Martyniuk T., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.287-291
 • KUCHARCZYK M. (2002), "Model sprawozdawczy przedsiębiorstwa rolniczego w świetle MSR1 -Prezentacja sprawozdań finansowych i MSR 41 - Rolnictwo" w: "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Kiziukiewicz T., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.91-96
 • KUCHARCZYK M. (2000), "Koncepcja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych" w: "Rachunkowość rolna w teorii i praktyce", Kiziukiewicz T.; Bernacki A., Warszawa, SGGW w Warszawie i AR w Szczecinie, s.35-39
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • "Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility", 2012
 • "Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?", 2011
 • "Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu", 2010
 • "Through crisis reflection to performance enhancement", 2010
 • "32nd Annual Congress of the European Accounting Association", 2009
 • "Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces", 2008
 • "Future of accounting and management", 2008
 • "General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency", 2008
 • "Rachunkowość w teorii i praktyce", 2007
 • "Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: "Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki"", 2006
 • "General Accounting Theory III", 2005
 • "General Accounting Theory. Towards Balancing the Society", 2004
 • "27th Annual Congress of the European Accounting Association", 2004
 • "Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje", 2004
 • "Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce", 2003
 • "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", 2002
 • "Rachunkowość rolna w teorii i praktyce ", 2000
 • "Szkoła Letnia - Warszawa 2000", 2000
Członkostwo w organizacjach:
2010.01–2010.12
, European Accounting Association
2004.01–2004.12
, European Accounting Association
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.11–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Sekretarz Zespołu
2007.10–2011.08
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek