Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

Katedra Marketingu

dr KRZYSZTOF CHMIELEWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2016
Adiunkt, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2009–2016
Asystent, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • Marka korporacyjna
 • marketing
 • efektywność marketingu
 • zarządzanie marketingowe
Staże:
2013
ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY, Turcja
2011
Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim, Niemcy
Stypendia/ Nagrody:
..
Nagroda Rektora za publikacje naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
..
Nagroda Rektora za publikacje naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
..
Nagroda Rektora za publikacje naukowe (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), "The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication", EKONOMIA I PRAWO, 2/2015, s.189-203
 • CHMIELEWSKI K. (2015), "Rola marki korporacyjnej w portfelu marek", LOGISTYKA, 2, s.1160-1165
 • CHMIELEWSKI K. (2014), "Kreowanie wartości przez marki korporacyjne", MARKETING I RYNEK, 8, s.344-348
 • CHMIELEWSKI K., TARANKO T. (2014), "Brand as a Source of Value for Its Buyer and Owner", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.133-143
 • CHMIELEWSKI K. (2013), "Meausuring the financial aspects of brand extensions", PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 21, s.145-154
 • DE POURBAIX P., CHMIELEWSKI K. (2013), "The role of social media in the young consumers market - case study for Poland and German", VISNYK DERZHAVNOGO UNIVERSYTETU L'VIVS'KA POLITEKHNIKA, 762, s.165-173
 • CHMIELEWSKI K. (2013), "Istota i znaczenie sponsoringu sportowego w budowaniu marki korporacyjnej", HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.180-187
Monografie:
 • CHMIELEWSKI K. (2016), Corporate Brand Management, Munich, GRIN Verlag
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI K. (2012), "Marketing Research and Planning", -, Cengage Learning Custom
Rozdziały w monografiach:
 • CHMIELEWSKI K., Saykiewicz J. (2012), "The role of Corporate Brands in Market Development" w: "GLOBAL COMPETITIVENESS IN A TIME OF ECONOMIC UNCERTAINTY AND SOCIAL CHANGE: CURRENT ISSUES AND FUTURE EXPECTATIONS", International Management Development Association, Helsinki, International Management Development Association (IMDA), s.371-378
 • CHMIELEWSKI K. (2011), "The role of trust and leadership in the global marketing driven organization" w: "Zarządzanie Działalnością Marketingową w Skali Krajowej, Międzynarodowej i Globalnej", Arnold Pabian, Częstochowa, Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, s.191-211
 • CHMIELEWSKI K. (2010), "Comparative Analysis Of Integrated Promotions Aimed At Children In Poland And Germany" w: "Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych", Pabian A., Częstochowa, CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.272
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 14th International CIRCLE Conference: Creating and delivering value, 2017.04.19
 • "Forum Marketingu: Anatomia sukcesu rynkowego: Marketing czy innowacje?", 2015.05.08
 • "XXV Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing, handel, konsumpcja - doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości", 2014.09.15
 • "Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Marketing w procesie internacjonalizacji rynku", 2013.09.26
 • "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw – Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu", 2013.09.20
 • "21st World Business Congress of the International Management Development Association (IMDA)", 2012.07.04
 • "Zarządzanie Działalnością Marketingową w Skali Krajowej, Międzynarodowej i Globalnej", 2011.11.24
 • "Nowe kierunki, metody, techniki w zarządzaniu i marketingu", 2011.11.24
 • " 2ND EDEN DOCTORAL & YOUNG SCHOLAR SEMINAR ON VISUALISING, MEASURING AND MANAGING INTANGIBLES AND INTELLECTUAL CAPITAL", 2011.09.26
 • "Wizualizacja, Mierzenie i Zarządzanie z Niematerialnym i Intelektualnym Kapitalem", 2011.09.26
 • "Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych", 2010.11.29