Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
PETER BILL

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

dr PETER BILL

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Starszy wykładowca, Växjö University
2006–2007
Wykładowca, Växjö University
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2013.11–2017.11
Komitet Sterujący na Wydziale Biznesu, Linnaeus University
2009.01–2009.12
, Växjö University
Zainteresowania badawcze:
 • badania i rozwój
 • marketing
 • strategie organizacji
 • przedsiębiorczość
 • przywództwo
 • zarządzanie małą firmą
 • zarządzanie projektami
Cykle wykładów:
2010
Halmstad University College, Szwecja
2009
Halmstad University College, Szwecja
2009
Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
2008
Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BILL P., Olaison L. (2011), "Limits of the gift: Exploring interaction in Antiquarian Bookshops", TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 9, s.11-22
 • BILL P., Johannisson B., Olaison L. (2009), "The Incubus Paradox: Attempts at Foundational Rethinking of the "SME support genre", EUROPEAN PLANNING STUDIES, 8(17), s.1135-1152
 • BILL P., Olaison L. (2009), "The indirect approach of semi-focused groups: Expanding focus group research through role-playing", QUALITATIVE RESEARCH IN ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 1(4), s.7-26
Monografie:
 • BILL P., Bjerke B., Johannson A. (2010), "(De)mobilizing the Enterpreneurial Discourse: Exploring enterpreneurial thinking & action", Cheltenham, EDWARD ELGAR PUBLISHING
 • BILL P., Forslund M. (2007), "Den lekande farbrorn; Vabok med anledning av Bengt Johannisson 65 ar", Vaxjo, STUDIER I ENTERPRENORSKAP, VAXJO UNIVERSITY
Rozdziały w monografiach:
 • BILL P., Hytter A. (2010), "Divine inspiration for Deities?" w: "Mythical Inspirations for Organizational Realities", Kostera M., Londyn, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.112-123
 • BILL P. (2010), "Marknadsstyrning: Kunddriven FoU genom kunskapsbildande möten" w: "Att utveckla pĺ Smĺländska", Larsson R.G., Växjö, LINNAEUS UNIVERSITY PRESS, s.-
 • BILL P., Olaison L., Johannson A. (2010), "The Spectacle of Enterpreneuship - a duality of flamboyance and activity" w: "(De)mobilizing the Enterpreneurial Discourse: Exploring enterpreneurial thinking & action", Bill F., Johannson A., Bjerke B., Cheltenham, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.-
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • "The 6th International Conference of the AM's Brand, Identity and Corporate Reputation", 2010
 • "24th EGOS Conference", 2008
 • "SCOS - Standing Conference on Organizational Symbolism", 2008
 • "Telling Tales: Qualitative research in Management and Organization", 2008
 • "30th Annual Congress of European Accountability Association", 2007
 • "SCOS Conference", 2007
 • "ICSB Conference", 2007
 • "EGOS Colloqium", 2007
 • "AGSE Conference", 2007
 • "NCSB Conference", 2006
 • "RENT Conference", 2005
 • "SCOS Conference 2005", 2005
 • "Rent Conference 2004", 2004
 • "RENT Conference 2003", 2003
 • "ICE Conference", 2002
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2013.11–2017.11
Komitet Sterujący na Wydziale Biznesu, Linnaeus University
2009.01–2009.12
, Växjö University