Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
BŁAŻEJ PODGÓRSKI

Katedra Finansów

dr BŁAŻEJ PODGÓRSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2009–2016
Asystent, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • rynki finansowe
 • rynki kapitałowe
 • finanse
 • finanse przedsiębiorstw
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2017), Mobile Learning Game Effectiveness in Cognitive Learning by Adults: A Comparative Study, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 3, s.1-20
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B. (2016), "The Distant Echo of Brexit: Did Exporters Suffer the Most?", Finance Research Letters, online 18 November 2016, s.1-8
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PODGÓRSKI B., CEGŁOWSKI B. (2012), "Equity Shares Equating the Results of Fcff and Fcfe Methods", Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, 2, s.34-43
 • PODGÓRSKI B. (2010), "Efektywność informacyjna GPW w Warszawie – przegląd badań", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (105), s.33-48
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2010), "Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 142, s.294-303
 • PODGÓRSKI B. (2009), "Miesięczne anomalie w rozkładzie stóp zwrotu na GPW w latach 1999-2008", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 24, s.311-320
Monografie:
 • CEGŁOWSKI B., PODGÓRSKI B. (2011), "Finanse z arkuszem kalkulacyjnym", Warszawa, PWN
Rozdziały w monografiach:
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), "Cognitive Learning Effectiveness With Mobile Serious Games In Adult Education" w: "Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society", Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.367-390
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), "Mobile educational game - Smart Leo" w: "Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society", Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.532-542
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2008), "Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006" w: "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7", Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.533-543
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), "Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych" w: "Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa", Urbańczyk E., Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), "Positive Recommendations and Abnormal Returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005–2006" w: "The Problems of Company Value Management", Urbańczyk E., Lewiston, PUBLISHING HOUSE PRINT GROUP DANIEL KRZANOWSKI, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • "World Finance & Banking Symposium", 2016
 • "Australasian Simulation Congress 2016, International Simulation and Gaming Association", 2016
 • "Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa 2009", 2009
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek