Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MATEUSZ WOIŃSKI

Katedra Prawa Karnego

dr MATEUSZ WOIŃSKI

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2013.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2010.05–2012.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2012.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2015.08
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2010.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2010.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10–2012.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10–2012.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10–2009.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10–2009.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.01–2009.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2009.09
, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • prawo karne międzynarodowe
 • prawo karne
 • prawo porównawcze
 • prawa człowieka
Staże:
2011
Max- Planck Institut, Niemcy
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WOIŃSKI M. (2009), "Przestępstwo tzw. pomówienia Narodu Polskiego (de lege derogata)", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.76 - 89
Redakcja Monografi:
 • WOIŃSKI M., (2012), "Z zagadnień współczesnego prawa polskiego", Warszawa, POLTEXT
Monografie:
 • WOIŃSKI M. (2012), "Z zagadnień współczesnego prawa polskiego", Warszawa, POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • WOIŃSKI M. (2012), "Odpowiedzialność karna za mobbing" w: "Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy", Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.189-210
 • WOIŃSKI M. (2010), "Projekty nowelizacji art. 256 k.k." w: "Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne", Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnara A., Gliszczyński-Grabias A., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.21-42
 • WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), "Ciekawy przypadek identyfikacji daktyloskopijnej" w: "Daktyloskopia. Sto lat na ziemiach polskich", Tomaszewski T, Rybicki P., Warszawa, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.83–91
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • "XV Wrocławskie Sympozjum Badań", 2012.09.19
 • "Przestępstwa z nienawiści w Polsce", 2011.05.17
 • "Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy", 2011.05.10
 • "Zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstw motywowanych mową nienawiści", 2011.03.03
 • "Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne", 2009.11.30
 • "Sto lat daktyloskopii na ziemiach polskich", 2009.09.02
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2013.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2010.05–2012.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2012.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2015.08
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009.10–2010.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2010.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10–2012.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10–2012.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10–2009.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10–2009.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.01–2009.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2009.09
, Uniwersytet Warszawski