Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. WOJCIECH GASPARSKI

prof.
WOJCIECH GASPARSKI

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

prof. WOJCIECH GASPARSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
1996–2000
Wykładowca, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
1995–2002
Wykładowca, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1994–2002
Profesor zwyczajny, Politechnika Warszawska
1994–2000
Wykładowca, Warszawska Szkoła Zarządzania
1991–2005
Profesor zwyczajny, Instytut Filozofii i Socjologii, Zespół Badawczy Etyki Biznesu, Polska Akademia Nauk
1985–1991
Profesor nadzwyczajny, Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Prakseologii i Naukoznawstwa, Polska Akademia Nauk
1971–1985
Docent, Zakład Prakseologii, Polska Akademia Nauk
1967–1971
Adiunkt, Zakład Prakseologii, Polska Akademia Nauk
1965–1967
Doktorant, Pracownia Ogólnych Problemów Orrganizacji Pracy, Polska Akademia Nauk
1962–1965
Pracownik naukowy, Zakład Organizacji Produkcji, Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2013.11–2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2013.11
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.11
Komitet Organizacyjny V Światowego Kongresu Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.01–2011.08
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w zakresie nauk o zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.12–2015.08
Komisja Etyki, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.12–2011.08
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do Spraw Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2011.08
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.03–2012.08
Komisja ds. Standardów Prac Dyplomowych, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.03–2011.08
Komisja ds. Odznaczeń, Akademia Leona Koźmińskiego
2004.10–2007.09
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2003.10–2005.09
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2002.02–2013.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • teoria systemów
 • teoria organizacji i zarządzania
 • naukoznawstwo
 • metodologia dyscyplin praktycznych
 • prakseologia
 • etyka biznesu
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2005
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1999
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1998
Central European University, Węgry
1996
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1993
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1993
City University, Wielka Brytania
1992
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1990
Uniwersytet w Konakry, Finland
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, USA
1989
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1988
City University, Wielka Brytania
1986
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1984
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1983
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1983
Central European University, Węgry
1981
State University of New York, USA
1980
Open University, Wielka Brytania
1974
City University, Wielka Brytania
1972
Akademia Nauk, Rosja
Staże:
2006
Caux Round Table, Szwajcaria
2004
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
2003
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
2002
Georgetown University, USA
1999
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1998
Central European University, Węgry
1996
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1993
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1993
City University, Wielka Brytania
1992
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1990
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, USA
1989
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1988
City University, Wielka Brytania
1986
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1984
Universitaet Salzburg, Finland
1983
Uniwersytet w Helsinkach, Finland
1974
City University, Wielka Brytania
1972
Akademia Nauk, Rosja
1970
Open University, Wielka Brytania
Stypendia/ Nagrody:
..
Medal Mikołaja Kopernika za szczególne zasługi w budowie i rozwoju sektora bankowego (Związek Banków Polskich).
..
"Nagroda I stopnia za podręcznik pt. Biznes, Etyka, Odpowiedzialność".
..
Nagroda Rektora ALK za redakcję 22 tomów "Praxiology" (Rektor ALK).
..
2014 CEEMAN Champion Award in category Responsible Management Education.
..
Laur 15-lecia Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
..
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki (Prezydent RP).
..
Zasłużony Pracownik Akademii Leona Koźmińskiego (Akademia Leona Koźmińskiego).
..
Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego (Polska Akademia Nauk).
..
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (Prezydent RP).
..
Medal Komisji Edukacji Narodowej (Minister Edukacji Narodowej).
..
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy (Główny Inspektor Pracy).
..
Złota Odznaka TNOiK (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa).
..
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Prezydent RP).
..
Złoty Krzyż Zasługi (Prezydent RP).
Cykle wykładów:
1998
Central European University, Węgry
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), "Etyka biznesu - Inwencje i innowacje", PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
 • GASPARSKI W. (2016), "Wymiar etyczny e-biznesu", PRAKSEOLOGIA, 158, s.241-254
 • GASPARSKI W. (2015), "Zgodności i niezgodności tak zwanej "zgodności"", PRAKSEOLOGIA, 157, s.23-38
 • GASPARSKI W. (2014), "Appearances, Duties and Aspirations", Teorie vedy (Theory of Science), 36, s.209-215
 • GASPARSKI W. (2013), "Human Action as an Ultimate Given: Ludwig von Mises' Praxeology as Seen from a Business Ethics Angle", STUDIA HUMANA, Voll. 2:1, s.3-14
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W. (2012), "Ile etyki w etyce biznesu?", PRZEGLĄD FILOZOFICZNY - NOWA SERIA, 2 (82), s.167-180
 • GASPARSKI W. (2012), "Przede wszystkim nie przeszkadzać", PRAKSEOLOGIA, 153, s.43-50
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), "Business Ethics. Teaching and Learning", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W. (2011), "Skuteczność i odpowedzialność w świetle etyki biznesu", BIULETYN INFORMACYJNY, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 2 (68), s.2-5
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), "Wolność czy swawola?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • GASPARSKI W. (2011), "Postawa dobrego gospodarza wymogiem współczesnego patriotyzmu", PRAKSEOLOGIA, 151, s.35-47
 • GASPARSKI W. (2011), "Janusz Goćkowski - naukoznawca, prakseolog, erudyta", PRAKSEOLOGIA, 151, s.250-254
 • GASPARSKI W. (2009), "Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(96), s.20-26
 • GASPARSKI W. (2009), "Biznes i zarządzanie w społeczeństwie o podwójnej moralności", PRAKSEOLOGIA, 149, s.9-20
 • GASPARSKI W. (2009), "The Stakeholder Organization Theory and it's Systemic Foundation", INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, 38(6), s.659-665
 • GASPARSKI W. (2009), "Menedżer i prawnik a świat Pana Cogito", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(95), s.19-25
 • GASPARSKI W. (2008), "Dlaczego ludzie tak działają, jak działają oraz jak działać powinni", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s.27-36
 • GASPARSKI W. (2008), "Religie a biznes", ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM, 1, s.23-30
 • GASPARSKI W. (2007), "Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły", ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 1, s.15-19
 • GASPARSKI W. (2007), "Caux Round Table Polska", DECYDENT, 71, s.27
 • GASPARSKI W. (2007), "Wiedza o organizacji zarządzaniu oraz jej poznawcze ugruntowanie", WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, 1, s.34-47
 • GASPARSKI W. (2007), "PR2", DECYDENT, 72, s.27
 • GASPARSKI W. (2007), "Ile kosztuje etyczność", GAZETA BANKOWA, 6, s.46
 • GASPARSKI W. (2007), "Konieczny wybór", DECYDENT, 70, s.27
 • GASPARSKI W. (2006), "Adres ku czci jubileuszu 65-lecia prof. dr hab. Bogdana Wawrzyniaka oraz 40-lecia Jego pracy naukowej", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(81), s.3-4
 • GASPARSKI W. (2006), "Klemensa Szaniawskiego teoria decyzji w zarysie", PRAKSEOLOGIA, 146, s.13-24
 • GASPARSKI W. (2006), "Wiara, nadzieja, miłość, codzienność", DECYDENT, 67, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), "Trud namysłu", DECYDENT, 68, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), "Prakseologia na mapie nauk", ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 3(169), s.309-315
 • GASPARSKI W. (2006), "Wspomnienie o Danucie Miller", PRAKSEOLOGIA, 146, s.7-9
 • GASPARSKI W. (2006), "Menadżerowie i ich koniki", FORBES, 2, s.86
 • GASPARSKI W. (2006), "Źródła nieuczciwości, Cz. I, II, III", GAZETA BANKOWA, 44,46,48, s.46
 • GASPARSKI W. (2006), "Od techniki do etyki", ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 4(170), s.443-452
 • ROK B., GASPARSKI W., Lenssen G., Lacy P. (2006), "Corporate responsibility and competitiveness", CORP GOV, 4(6), s.324-333
 • GASPARSKI W. (2006), "RP czy PR", DECYDENT, -, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), "Wielkość małej filozofii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(83), s.5-7
 • GASPARSKI W. (2006), "Instytucja", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1131, s.-
 • GASPARSKI W. (2005), "Słowa i czyny", DECYDENT, 4(63), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), "In medias res", DECYDENT, 6(64), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), "Między impulsem a namysłem", DECYDENT, 7-8(65), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), "Pozor i pozór: mały apostrof a wielka różnica", DECYDENT, 9(66), s.27
 • GASPARSKI W. (2005), "Wszyscy jesteśmy obywatelami...", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.8-10
 • GASPARSKI W. (2005), "Stan... darty", DECYDENT, 2-3(62), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), "Obowiązki i aspiracje", DECYDENT, 1(61), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), "Prakseologia Jerzego Kurnala: Od procesów integracyjnych do procesów decyzyjnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.5-8
 • GASPARSKI W. (2005), "Komentarz do kazusu z zakresu etyki biznesu", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, październik, s.41-42
 • GASPARSKI W. (2004), "Daltonizm etyczny", DECYDENT, 2(52), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Etyka na szczycie", DECYDENT, 1(51), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Nie tylko słowotwórstwo", BUSINESSMAN MAGAZINE, 8(161), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), "Terra incognita", BUSINESSMAN MAGAZINE, 9(162), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), "Artykuły pierwszej potrzeby", BUSINESSMAN MAGAZINE, 10(163), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), "Ekonomia i cała reszta", BUSINESSMAN MAGAZINE, 11(164), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), "Społeczna odpowiedzialność biznesu: argumenty przeciw i za", ANNALES: ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 1(7), s.39-50
 • GASPARSKI W. (2004), "Czy etyka jest rodzaju żeńskiego?", DECYDENT, 3(53), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Biznes dixit!", DECYDENT, 6(56), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Projekt "Europa"", DECYDENT, 5(55), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Lipa kwitnie nie tylko latem", DECYDENT, 9(58), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Na długie zimowe wieczory", DECYDENT, 12(60), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Między agorą a targowiskiem", BUSINESSMAN MAGAZINE, 12(165), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), "Wakacje", DECYDENT, 7-8(57), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Efekt świeżości", DECYDENT, 10/11(59), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), "Jan Zieleniewski (1901-1973) - współtwórca prakseologicznej teorii organizacji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s.-
 • GASPARSKI W. (2004), "Cytaty i pisaty", DECYDENT, 4(54), s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Letnia szkoła decydenta", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Lekcja angielskiego", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Systemic Intervention: Philosophy, Methodology, and Practice by generald Midgley", INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, -, s.283-288
 • GASPARSKI W. (2003), "Euro-maraton odpowiedzialności biznesu", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Z życzeniami dla J. W. Decydencji", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Słowa, rzeczywistość i legenda", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Grochem o ścianę", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice", ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, -, s.315-326
 • GASPARSKI W. (2003), "Konflikty interesów jako kwestia etyczna biznesu (i nie tylko)", PRAKSEOLOGIA, 143, s.9-28
 • GASPARSKI W. (2003), "UEtyka", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Zwyczajne niezwyczajne", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Ostrożnie z modą", DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), "Designer's responsibility: methodological and ethical dimensions", AUTOMATION IN CONSTRUCTION, 12, s.635-640
 • TYSZKA T., FRIESKE K., GASPARSKI W., STRZAŁECKI A., TARGOWSKA M. (1981), "Design research: a praxiological systematic approach", POSTĘPY CYBERNETYKI, 4, s.81-100
Redakcja Monografi:
 • GASPARSKI W., MAKOWSKI P., BONECKI M., KRZYSZTOF N., (red.), (2016), "Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders", -, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Airaksinen T., (red.), (2016), "Desire: The Concept and Its Practical Context", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Tchoń K., (red.), (2014), "A Treatise on Good Robots", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Orel T., (red.), (2014), "Designology: Studies on Planning for Action", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., ROK B., (red.), (2013), "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., (2012), "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Warszawa, PWN
Monografie:
 • GASPARSKI W., Airaksinen T. (2016), "Desire: The Concept and Its Practical Context", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., MAKOWSKI P., BONECKI M., KRZYSZTOF N. (2016), "Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders", -, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Orel T. (2014), "Designology: Studies on Planning for Action", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Tchoń K. (2014), "A Treatise on Good Robots", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., ROK B. (2013), "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W. (2012), "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Warszawa, PWN
 • GASPARSKI W., Loukola O. (2012), "Environmental Political Philosophy (Praxiology)", New Brunswick, TRANSACTION PUBLISHERS
 • Arszułowicz M., GASPARSKI W. (2011), "Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology)", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Ryan L., KWIATKOWSKI S. (2010), "Entrepreneurship: Values and Responsibility”, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., ROK B. (2010), "Ku obywatelskiej rzeczypospolitej gospodarczej", Warszawa, POLTEXT
 • GASPARSKI W., Ryan L., KWIATKOWSKI S. (2009), "Entrepreneurship: Values and Responsibility", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Biznes, prawo, etyka", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GASPARSKI W. (2008), "Responsible Management Education", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GASPARSKI W. (2007), "Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja uzupełniona", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W., Airaksinien T. (2007), "Praxiology and the Philosophy of Technology", Granz, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2007), "Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", Warszawa, TOWARZYSTWO NAUKOWE PRAKSEOLOGII
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2006), "Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • GASPARSKI W., Aleksandre V. (2005), "French and Other Perspectives in Praxiology", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2004), "Uczciwość w świecie finansów", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2004), "Wykłady z Etyki Biznesu. Nowa Edycja", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), "Prakseologia cz. 2, Dzieła wszystkie", Wrocław, OSSOLINEUM-WROCŁAW
 • DĄBROWSKI J., GASPARSKI W. (2003), "Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), "Projektowanie i Systemy: Zagadnienia metodologiczne nauk praktycznych", Warszawa, DRUKARNIA NAUKOWA
 • GASPARSKI W. (2003), "Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), "Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2000), "Wykłady z etyki biznesu", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • GASPARSKI W. (2016), "Sprawstwo w ujęciu prakseologicznym" w: "Moc sprawcza ludzi i organizacji", Lech W. Zacher, Warszawa, POLTEXT, s.59-76
 • GASPARSKI W. (2016), "Krótka historia etyki biznesu tu i teraz" w: "Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne", Aleksandra Kuzior, Zabrze, ŚLĄSKIE CENTRUM ETYKI BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, s.21-34
 • GASPARSKI W. (2016), "Editorial" w: "Praxiology and the Reason for Action: Broadening the Borders", Makowski Piotr, Bonecki Mateusz, Nowak- Posadzy Krzysztof, Wojciech W. Gasparski, -, TRANSACTION PUBLISHERS, s.7-9
 • GASPARSKI W. (2016), "Praxiology, or the Study of the Prose of Human Action Revisited" w: "Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders", P. Makowski, M. Bonecki, K. Nowak-Posadzy, Wojciech W. Gasparski, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-23
 • GASPARSKI W. (2016), "Prakseologia i zarządzanie: przypomnienia i uzupełnienia" w: "Efektywność zarządzania w świetle prakseologii i normalizacji", P. Górny, Warszawa, AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, s.13-33
 • GASPARSKI W. (2016), "Editorial" w: "Desire: The Concept and Its Practical Context", T. Airaksinen, W. W. Gasparski, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.ix-xii
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), "Evolution and Specific of Business Ethics in Poland" w: "Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business", A. N. Krylov, Berlin - Wiedeń, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
 • GASPARSKI W. (2014), "Designology: Toward a Unifi ed Science on Design Revisited" w: "Designology: Studies on Planning for Action", Wojciech W. Gasparski, Tufan Orel, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-10
 • GASPARSKI W. (2014), "Przywództwo - przypomnienia i propozycje" w: "Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne", Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.42-48
 • GASPARSKI W. (2013), "Czy ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny?" w: "Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego", R. Kamiński, J. Sójka, Poznań, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.97-108
 • GASPARSKI W. (2013), "Tadeusz Kotarbiński and His Philosophical Transations" w: "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", Wojciech Gasparski, Bolesław Rok, -, TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-13
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W. (2012), "A Designing Human Society: A Chance or Utopia?" w: "Environmental Political Philosophy", Gasparski Wojciech, Laukola Olli, London, TRANSACTION PUBLISHERS, s.165-178
 • GASPARSKI W. (2012), "Etyka biznesu" w: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.79-88
 • GASPARSKI W. (2012), "Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne" w: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.460-473
 • GASPARSKI W. (2012), "Infrastuktura etyczna biznesu" w: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.217-232
 • GASPARSKI W. (2012), "Kodeksy i programy etyczne" w: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.233-248
 • GASPARSKI W. (2012), "Menedżer - deontologia zawodu" w: "Biznes, etyka odpowiedzialność", Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.307-318
 • GASPARSKI W. (2011), "Beyond the Prose of Business" w: "Spirituality and Ethics in Management", Zsolnai L., Heidelberg, SPRINGER, s.133-150
 • GASPARSKI W. (2011), "European Integration ant its Effect on the Ethical Dimention of Polish Business" w: "European Business: Corporate and Social Values", Bonin H., Segreto L., Bruksela, PETER LANG GMBH, s.139-157
 • GASPARSKI W. (2011), "Kotarbiński Tadeusz" w: "Encyklopedia filozofii polskiej", -, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s.726-731
 • GASPARSKI W. (2011), "Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu" w: "Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.149-160
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), "Etyka w gospodarce" w: "Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego", J. Szomburg, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • GASPARSKI W. (2011), "Tadeusz Kotarbiński - filozof praktyczności i jego dzieło" w: "Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.39-62
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G. (2011), "Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym" w: "Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.391-422
 • GASPARSKI W. (2011), "Whistle-blowing: in the light of the Praxiological Theor of Struggle" w: "Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology)", Arszułowicz M., Gasparski W., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.9-20
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), "In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis" w: "The Role of Large Enterprises in Democracy and Society", Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • GASPARSKI W. (2010), "Economics and Ethics" w: "Proceedings, International Symposium on Corporate Cultures - Universality and Differences from Comparitive Aspects", -, Warszawa, LIBER, s.65-73
 • GASPARSKI W. (2010), "Elementy etyki komputerowej" w: "Informatyka gospodarcza", J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Warszawa, CH BECK, s.83-104
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), "Portret polskiej etyki biznesu" w: "Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej", Gasparski W., Rok B., Warszawa, POLTEXT, s.13-68
 • GASPARSKI W. (2009), "Analyse praxeologique et approche systemique" w: "Penser et Agir: Contextes Philosophique, Praxeologique et Langagier Tome I", V. Alexandre, -, Editions Le Manuscrit, s.223-252
 • GASPARSKI W. (2009), "Economics and ethics" w: "International symposium on corporate cultures- universality and differences from comparative aspects", -, Warszawa, LIBER, s.65-73
 • GASPARSKI W. (2009), "Organization and management knowledge and its cognitive foundation" w: "Veda, Filosofie, Metodologie", Filaček A., Praga, FILOZOFIA, s.145-169
 • GASPARSKI W. (2009), "Fizyka i inżynieria ekonomii" (przedruk) w: "Jakość kształcenia ekonomicznego", Rocki M., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.55-59
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), "Biznes, prawo, etyka" w: "Biznes, prawo, etyka", Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • GASPARSKI W. (2009), "Ethical Infrastructure for Business with Special Emphasis on Poland: Designing for the Common Good" w: "Business, Globalization and the Common Good", de Bettignies H.C., Lépineux F., Lang P., Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, FRONTIERS OF BUSINESS ETHICS, s.227-250
 • GASPARSKI W. (2009), "Entrepreneurship from a Praxiology Point of View" w: "Entrepreneurship: Values and Responsibility", Gasparski W., Kwiatkowski S., Ryan L.V., New Brunswick, New Jersey, TRANSACTION PUBLISHERS, s.23-36
 • GASPARSKI W. (2008), "Toward Responsible Management Education" w: "Responsible Management Education", Gasparski W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.23-35
 • GASPARSKI W. (2007), "Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły" w: "Annales: Etyka w życiu gospodarczym", Domański Cz., Łódź, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, s.15-20
 • GASPARSKI W. (2007), "Infrastruktura etyczna działalności gospodarczej" w: "Etyka i ekonomia", Lewicka-Strzałecka A., Klimczak B., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.44-62
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2007), "Wielkość małej filozofii" w: "Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", Gasparski W., Banajski R., Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.-
 • GASPARSKI W. (2007), "Fizyka i inżynieria ekonomii" w: "Wyzysk ekonomiczny współcześnie", Sosenka K., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.-
 • GASPARSKI W. (2007), "The Praxiological Concept of Technology" w: "Praxiology and the Philosophy of Technology", Gaspraski W., Airaksinen T., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.-
 • GASPARSKI W. (2006), "Wielkość małej filozofii" w: "Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej wspołczesna recepcja", R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.13-19
 • GASPARSKI W. (2006), "The Ethical Issue of Corporate Governance and Management Science Theories" w: "Global Perspectives on the Ethics of Corporate Governance", Rossouw G.J., Sision A. J. G., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.91-104
 • GASPARSKI W. (2006), "Refleksyjny praktyk i jego kształcenie" w: "Dobra gospodarka", Kwiatkowski S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.77-84
 • GASPARSKI W. (2006), "Interesariusz zwany konsumentem" w: "Edukacja konsumencka: Cele, instrumenty, dobre praktyki", Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.15-24
 • GASPARSKI W. (2006), "Do Tadeusza Kotarbińskiego" w: "Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.143-147
 • GASPARSKI W. (2006), "Instytucja" w: "Ekonomia", Borkowska B. Wrzeszcz-Kamińska G., Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, s.13-24
 • GASPARSKI W. (2005), "Etyczny wymiar działności gospodarczej" w: "Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej", Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.89-102
 • GASPARSKI W. (2005), "Zagadnienie duchowości w etyce biznesu i zarządzania" w: "Religia a gospodarka", Partycki S., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.50-55
 • GASPARSKI W., Ryan L. (2005), "Foundations of Corporate Integrity: A Praxiological Approach" w: "French and Other Perspectives in Praxiology", Gasparski W., Alexandre V., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.175-190
 • GASPARSKI W. (2005), "A System behind the Ancient Greek Design" w: "Preliminary Drawings: Essays on Systems Theory and Praxis", Kapelouzos I. B., Ateny, xxx, s.91-98
 • GASPARSKI W. (2005), "Elementy polskiego życia gospodarczego w świetle badań z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu" w: "Etyka biznesu "po Enronie"", Sójka J., Poznań, HUMANIORA, s.207-232
 • GASPARSKI W. (2005), "Ku obywatelskiej Rzeczpospolitej gospodarczej" w: "Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej: Studia prawno-ekonomiczne", Banasiński C., Warszawa, UOKIK, s.231-240
 • GASPARSKI W. (2005), "Prakseologiczne i etyczne wymiary funkcjonowania administracji" w: "Administracja publiczna: Stan i kierunki zmian", Mujżel J., Osiatyński J., Mączyńska E., Warszawa, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, s.47-66
 • GASPARSKI W. (2005), "Inteligent czy robotnik wiedzy?" w: "Inteligencja: Między tradycją a wyzwaniami współczesności", Mikułowski-Pomorski J., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.165-174
 • GASPARSKI W. (2004), "Odpowiedzialność projektanta: zagadnienia metodologiczne i etyczne" w: "Projektowanie i systemy", Gasparski W. Miller D., Wrocław, PAN - KOMITET NAUKOZNAWSTWA, s.-
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), "Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce" w: "Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu", Kolarska-Bobińska L., Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), "Beyond the Prose of Business" w: "Spirituality and Ethics in Management", Zsolnai L., Dordrecht, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, s.123-140
 • GASPARSKI W. (2004), "Human Actions and Their Axiological Context: The Relevance of a Trustworthy Protector Ethics for Ethics in Business" w: "Ideas, Values and Conflicts in Social Life", Nikula P., Rovaniemi, University of Lapland, s.-
 • ROK B., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), "Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia" w: "Uczciwość w świecie finansów", Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • GASPARSKI W. (2004), "Między ustami a brzegiem pucharu: etyczne aspekty styku administracji i biznesu" w: "Profesjonalizm w administracji publicznej", Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B., Białystok, STOWARZYSZENIE EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, s.211-223
 • GASPARSKI W. (2004), "Etyczność marketingu - marketingiem etyczności" w: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce", Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.205-216
 • GASPARSKI W. (2004), "Andrzej Pawłowski - rzeźbiarz projektowania" w: "Projektowanie i systemy", Gasparski W., Miller D., Wrocław, PAN - KOMITET NAUKOZNAWSTWA, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), "Kotarbiński Tadeusz" w: "Powszechna Encyklopedia Filozofii", Maryniarczyk A., Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), "Business Expectation Beyond Profit" w: "CSR Across Europe", Habisch A., Berlin, SPRINGER - VERLAG, s.-
 • GASPARSKI W., DĄBROWSKI J. (2003), "Editorial" w: "Creating Knowledge-Based Economy", Dąbrowski J., Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • GASPARSKI W. (2003), "Działania zbiorowe - ujęcie prakseologiczne" w: "Działania zbiorowe - teoria i praktyka", Matysiak A., Wrocław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, s.09-21
 • GASPARSKI W. (2003), "On the Need for Knowledge about the Axiological Context of Economic Activity" w: "Creating Knowledge-Based Economy", Dąbrowski J., Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • GASPARSKI W. (2003), "Kwestia bogactwa i ubóstwa w literaturze przedmiotu" w: "Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa", Węgrzecki A., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.7-24
 • GASPARSKI W. (2003), "Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej" w: "Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu", Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.41-94
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Członek Rady Naukowej, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym"
 • 2012, Członek rady redakcyjnej, STUDIA HUMANA
 • 2011, Przewodniczący rady redakcyjnej, PRAKSEOLOGIA
 • 2008, Członek rady redakcyjnej, African Journal of BUSINESS ETHICS
 • 2006, Redakcja Naukowa Specjalnego Numeru, CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
 • 2005, Członek rady redakcyjnej (nr.4), CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
 • 1998, Członek rady redakcyjnej, THEORETICAL ISSUES IN ERGONOMICS SCIENCE
 • 1990, Redaktor naczelny, PRAXIOLOGY: THE INTERNATIONAL ANNUAL OF PRACTICAL PHILOSOPHY AND METHODOLOGY
 • 1978, Członek rady redakcyjnej, Zagadnienia Naukoznawstwa ( Komitet Naukoznastwa PAN)
 • 1978, Współredaktor, Design Theories & Methods
 • 1974, Członek rady redakcyjnej, INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2009 "Doktryna podwójnego skutku w działalności gospodarczej" Doktorant: Sokołowska Julita
 • 2005 "Sygnalizowanie zachowań nieetycznych w organizacjach" Doktorant: Arszułowicz Marek
Recenzje:
 • GASPARSKI W., (2009), "Książka o zaufaniu w organizacjach wirtualnych" recenzja: "Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych" W. M.Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, ORGANIZACJA I KIEROWANIE wydawca: DIFIN, strony: nr 1(135), s. 147-154
 • GASPARSKI W., (2006), recenzja: "Kultura inetektualna" Jerzy Kubin, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA wydawca: KOMITET NAUKOZNAWSTWA PAN, strony: 289-291
Udział w konferencjach:
 • "Krytyczna teoria Organizacji", 2016.05.20
 • "International Symposium "The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture", 2014.09.29
 • "Etyka i polityka compliance w firmie", 2013.12.11
 • "IX Kongres Ekonomistów Polskich", 2013.11.28
 • "Moralna i społeczna wartość pracy", 2013.10.28
 • "Forum Debaty Publicznej: "Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju"", 2013.06.26
 • "European Conference on the Theory of Human Action (ECTA 2013) "Reasons for Action and Praxiology - Broadening the Boarders"", 2013.06.12
 • "Reasons for Action and Proxiology - Broadening the Borders", 2013.06.12
 • "Czego uczy nas obecny kryzys?", 2012.11.29
 • "IX Polski Zjazd Filozoficzny", 2012.09.17
 • "The 5th ISBEE World Congress, Tradition and New Horizons: Towards the Virtue of Responsibility", 2012.07.11
 • "International Conference of Engineering Education ISEE 2010", 2010.07.18
 • "Jubileuszowa Sesja z okazji 20-lecia Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego", 2010.03.24
 • "Ogólnopolski Kongres Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu", 2009.12.09
 • "Kongres Kultury Polskiej", 2009.09.23
 • "The EBEN (European Business Ethics Network) 22nd AC Conference “Pathos for Ethics, Leadership, Excellence and the Quest for a Sustainable Future", 2009.09.10
 • "III Krajowa Konferencja Menedżerów i Nauki - Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych", 2009.05.20
 • "XIII Ogólnopolska Konferencja Etyka w Życiu Gospodarczym", 2009.05.14
 • "VIII Konferencja CEBI "Biznes – Prawo – Etyka", 2008.12.10
 • "VIII Polski Zjazd Filozoficzny", 2008.09.15
 • "XIV International Congress of Cybernetics and System of Cybernetics and System of WOSC", 2008.09.09
 • "The Fourth ICBEE World Congress "Global Fairness - Local Integrity", 2008.07.18
 • "IV ISBEE World Congress 2008", 2008.07.12
 • "Odpowiedzialne kształcenie menedżerów", 2007.12.05
 • "XIV Vincentian International Conference of Business Ethics (DePaul University)", 2007.11.01
 • "XXV Kongres Ekonomistów Polskich", 2007.11.01
 • "The Role of Large Entreprises in Democracy and Society (UJ & Observatory of the Finance (Genewa)", 2007.10.01
 • "Edukacja ekonomiczna (FEP)", 2007.06.01
 • "Etyka życia gospodarczego", 2007.05.01
 • "Nauki o zarządzaniu w Polsce", 2007.04.25
 • "Wykład na temat prakseologii", 2007.04.01
 • "Społeczna odpowiedzialność biznesu (KIG & UG)", 2007.03.09
 • "Brand and Image in the History of European Business", 2007.03.01
 • "Etyka działalności gospodarczej", 2007.02.01
 • "Etos urzędnika administracji publicznej", 2006.12.06
 • "Filary Gospodarki Polskiej", 2006.12.04
 • "EABIS Colloquium 2006", 2006.09.11
 • "Sesja naukowa w 40-lecie prof. B. Wawrzyniaka", 2006.06.01
 • "Etyka w życiu gospodarczym", 2006.05.11
 • "Corporate Social Responsibility", 2005.11.24
 • "The Role Of Business In Today's World – Is a Moral Capitalism Possible?, 2005.11.24
 • "Caux Round Table Seminar", 2005.11.21
 • "Etyka działalności gospodarczej", 2005.11.18
 • "European Integration and Corporate Managerial, Social and Culture Values", 2005.09.26
 • "Forum Etyczne Ak. Pedagogicznej", 2005.06.15
 • "VI Zjazd Filozoficzny", 2004.01.01
Członkostwo w organizacjach:
2015.01–2018.12
, Komitet Naukoznawstwa PAN
2014.04–2017.12
, Związek Banków Polskich
2011.01
, Caux Round Table Polska
2011.01
, Program Europejski na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
2006.01–2011.12
, Fundacja WSPiZ
2005.01
, Collegium Invisibile
2003.01
, Komitet Naukoznawstwa PAN
2000.01
, Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu
1999.01–2002.01
, Senacka Komisja Etyki Zawodowej PW
1998.11–2011.12
, Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki
1997.01
, Academy of Management
1996.11–2016.12
, International Society of Business, Economics and Ethics
1996.01
, Towarzystwo Naukowe Warszawskie
1995.11–1997.11
, Fundacja "Wiedza i Działanie" im. T.Kotarbińskiego
1995.01–2001.01
, Kasa im. J. Mianowskiego
1994.11–2016.12
, Society for Business Ethics
1993.01–2003.01
, Komitet Naukoznawstwa przy Prezydium PAN
1991.12–1994.01
, Higher Education Support Program Fundacja S. Bator
1990.11
, Towarzystwo Naukowe Prakseologii
1990.01–2010.12
, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
1990.01–1996.01
, Placówki Naukowe PAN
1990.01–1995.01
, Towarzystwo Naukowe Prakseologii
1987.01–1990.01
, Komitet Nauk Filozoficznych PAN
1987.01–1996.12
, Komitet Ergonomii PAN
1986.01–2004.01
, Rada Naukowa, Biblioteka PAN
1982.11
, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta
1982.11
, Society for Philosophy and Technology
1975.11–1996.11
, Polskie Towarzystwo Cybernetyczne
1974.01–1978.01
, Sekcja Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego
Innowacje dydaktyczne:
 • 2016.08 Fundacja Koźmińskich
 • 2006.08–2016.08 Fundacja Koźmińskich
 • 2006.01
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2016
Fundacja Koźmińskich,
2006
Praska Fundacja Nauki i Kultury,
2006–2016
Fundacja Koźmińskich,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Związek Banków Polskich
RWE Polska S.A
NBP
Efekt Sp. z o.o.
KNF
KRASP
Rada Etyki Auchan
Efect- doradztwo finansowe
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku
Global Compact Steering Committee Poland
Higher Education Support Program, Fundacja S.Batorego
Distinguished Consultancy Faculty Saybrook Gradute School and Research Insitute
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2013.11–2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2013.11
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.11
Komitet Organizacyjny V Światowego Kongresu Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008.01–2011.08
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w zakresie nauk o zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2007.12–2015.08
Komisja Etyki, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2007.12–2011.08
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do Spraw Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.10–2011.08
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.03–2012.08
Komisja ds. Standardów Prac Dyplomowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.03–2011.08
Komisja ds. Odznaczeń, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2004.10–2007.09
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2003.10–2005.09
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2002.02–2013.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
Udział w radach nadzorczych:
1997.01–2009.11
Wiceprezes Rady, Fundacja "Aware Europe"
1990.11–1997.01
Założyciel/Członek Rady, Fundacja "Wiedza i działanie"