Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
PAWEŁ WNUCZAK

Katedra Finansów

dr PAWEŁ WNUCZAK

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.11–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.09–2011.08
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego
2005.10
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • finanse przedsiębiorstw
 • analiza finansowa
 • controlling
 • rachunkowość zarządcza
 • wartość przedsiębiorstw
 • wycena przedsiębiorstw
Stypendia/ Nagrody:
2014
Nagroda za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Controlling w instytucjach kultury" (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • WNUCZAK P. (2017), Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, s.455-465
 • WNUCZAK P. (2017), Metoda kolejnych przybliżeń w optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstwa, FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1, s.273-298
 • WNUCZAK P. (2016), "Tempo wzrostu gospodarczego jako determinant odchylenia cen akcji od ich wartości fundamentalnych", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.149–157
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), "Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.289-298
 • WNUCZAK P. (2015), "Skuteczność rekomendacji wydawanych przez analityków giełdowych w okresach stagnacji na rynkach kapitałowych", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 412, s.333-342
 • WNUCZAK P. (2015), "Zastosowanie strategicznej karty wyników oraz innych instrumentów implementacji strategii i pomiaru osiąganych rezultatów w polskich instytucjach kultury", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 1 (166), s.129-144
 • WNUCZAK P. (2014), "Stosowanie narzędzi controllingu w polskich publicznych instytucjach kultury", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 79 (135), s.83-106
 • WNUCZAK P. (2014), "Koncepcja zmodyfikowanego wskaźnika wypłacalności jako alternatywa dla tradycyjnych wskaźników oceny płynności finansowej", OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE, 4(70), s.192-211
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WNUCZAK P. (2012), "Wpływ wybranych czynników na rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstw notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, s.401-412
 • WNUCZAK P. (2012), "Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) jako jedna z podstawowych determinant kreacji wartości przedsiębiorstwa", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2, s.454-466
 • WNUCZAK P. (2011), "Proces budżetowania w niepublicznej szkole wyższej", PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 14, s.269-287
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2011), "DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies", Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.44-57
 • WNUCZAK P. (2011), "Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji", Dialog społeczny w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie, 1, s.103-114
 • WNUCZAK P. (2011), "Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w procesie optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 38, s.505-516
 • WNUCZAK P. (2010), "Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ujęcie statyczne a dynamiczna analiza płynności", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 635, s.219-234
 • WNUCZAK P., CEGŁOWSKI B. (2010), "Zaawansowane technik planowania należności i zobowiązań handlowych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 587, s.323-336
 • WNUCZAK P. (2010), "Struktura kapitału przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 4/2010(16), s.147-159
 • WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2009), "Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 17, s.275-287
Monografie:
 • WNUCZAK P. (2017), "Controlling w instytucjach kultury", Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2016), "An Inquiry into Determinants of Value Creation in the ICT Industry" w: "The Impact of the Digital World on Management and Marketing", G. Mazurek, J. Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.71-84
 • WNUCZAK P. (2013), "Sensitivity of companies in selected economic sectors to financial crisis" w: "Selected Economic and Technological Aspects of Management", Natalia Iwaszczuk, Kraków, AGH University of Science and Technology Press, s.17-29
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2009), "Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego" w: "Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom1 Controlling i ocena sytuacji finansowej", M. Sierpińska, Warszawa, Vizja Press & IT, s.161-180
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • XVIII MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA ZARZĄDZANIE FINANSAMI, 2017
 • "World Finance Conference", 2016
 • "XVII Międzynarodowa Naukowa Konferecja Zarządzanie Finansami", 2016
 • "XVI Konferencja: Zarządzanie Finansami Firm- Teoria i Praktyka", 2015
 • "Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki", 2009
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
DCF Consulting sp. z. o.o.
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.11–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008.09–2011.08
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2005.10
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
Udział w radach nadzorczych:
2011.01
Członek Rady Nadzorczej,