Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. JERZY KRANZ

dr hab.
JERZY KRANZ

Katedra Prawa Międzyn. i Prawa UE

dr hab. JERZY KRANZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej, Akademia Leona Koźmińskiego
2003–2008
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2003–2008
Profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Europejska
1975–1990
Asystent/Adiunkt, Polska Akademia Nauk
Zainteresowania badawcze:
 • dyplomacja
 • prawa człowieka
 • prawo międzynarodowe
 • prawo UE
Wykładane przedmioty:

Prawo międzynarodowe publiczne
Prawa europejskie
Protokół dyplomatyczny

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KRANZ J. (2014), "Imperialism, the Highest Stage of Sovereign Democracy: Some Remarks on the Annexation of Crimea by Russia", ARCHIV DES VÖLKERRECHTS, 2, s.205-221
 • KRANZ J., BARCZ J. (2013), "Powierzenie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej a Traktat o Europejskim Mechanizmie Stabilności i Traktat o unii fiskalnej. Uwagi w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-370/12", PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.23-48
 • KRANZ J. (2010), "Standardy przypisania w kontekście miedzynarodowoprawnej odpowiedzialności za użycie siły zbrojnej", KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO, 3-4, s.7-71
 • KRANZ J. (2010), "Die völkerrechtliche Verantwortlichkeitfür die Anwendung militärischer Gewalt", ARCHIV DES VÖLKERRECHTS, 3(48), s.281-338
 • KRANZ J. (2010), "Pamięci Krzysztofa Skubiszewskiego (1926–2010)", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.7-14
 • KRANZ J. (2010), "Krzysztof Skubiszewski 1926-2010", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.97-101
 • KRANZ J. (2010), "Spomienka na Krzysztofa Skubiszewskeho (1926-2010)", PRAVNY OBZOR, 3, s.257-261
 • KRANZ J., Wawrzyniak E. (2009), "Kilka uwag o umowie polsko-amerykańskiej w sprawie tarczy antyrakietowej", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.37-49
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRANZ J. (2008), "Gruzja pod specjalnym nadzorem", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.45-62
 • KRANZ J. (2008), "Der Kampf um den Frieden und sein besonderer Facilitator. Anmerkungen zur Georgienkrise", Archiv des Völkerrechts, 4, s.481-501
 • KRANZ J. (2008), "Closely watched Georgia", Polish Quarterly of International Affairs, 4, s.61-78
 • KRANZ J. (2007), "Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.45-58
 • KRANZ J. (2007), "Traktat reformujący UE – podejmowanie decyzji w Radzie większością kwalifikowaną", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 5, s.35-50
 • KRANZ J. (2006), "Unia Europejska - zrozumienie konieczności i konieczność zrozumienia", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.27-58
 • KRANZ J. (2006), "Dostęp do sądu a świadczenie Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.62-74
 • KRANZ J. (2006), "The European Union - Understanding the Need and the Need to Understand", THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1, s.5-36
 • KRANZ J. (2006), "Użycie siły zbrojnej - nowe fakty i tendencje", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 3, s.68-100
 • KRANZ J. (2006), "The Use of Armed Force - New Facts and Trends", THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 3, s.68-98
 • KRANZ J. (2005), "Spór o głosowanie w Radzie a projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy", STUDIA Z DZIEDZINY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, 5, s.5-58
 • KRANZ J. (2005), "Polsko-niemieckie cienie przyszłości", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.5-47
 • KRANZ J. (2003), "Oczekiwania i rzeczywistość: uwagi o współpracy polsko-niemieckiej", RAPORTY I ANALIZY, 5/03, s.1-42
Redakcja Monografi:
 • KRANZ J., (2009), "Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki", Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • KRANZ J., (2006), "Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska", Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • KRANZ J., BARCZ J., (red.), (2006), "Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska", Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Monografie:
 • KRANZ J. (2013), "Przekazanie kompetencji na rzecz organizacji międzynarodowej w świetle praktyki Polski, Niemiec i Francji", Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU LODZKIEGO
 • KRANZ J. (2013), "Jak postrzegać Unię Europejską? Kilka podstawowych pojęć i problemów", Warszawa, ELIPSA
 • KRANZ J. (2009), "War, Peace or Appeasement?", Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRANZ J. (2007), "Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej", Kilonia, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana"
 • KRANZ J. (2006), "Wojna, pokój czy uspokajanie? Współczesne dylematy użycia siły zbrojnej", Warszawa, CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 • KRANZ J., BARCZ J., Jałowiecki B. (2004), "Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową", Warszawa, PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Rozdziały w monografiach:
 • KRANZ J. (2010), "Jak rozumieć suwerenność? Próba opisu" w: "Suwerenność państwa i jej granice", S. Sowiński, J. Węgrzecki, Warszawa, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.15-46
 • KRANZ J. (2010), "Świat niebezpieczny inaczej" w: "Krytyka prawa. Bezpieczeństwo", W. Sokolewicz, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • KRANZ J. (2010), "Notion d'egalite - quelques observations generales" w: "Krytyka prawa. Równość", W. Hoff, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.-
 • KRANZ J. (2009), "Świat niebezpieczny inaczej" w: "Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo", Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • KRANZ J. (2009), "Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej" w: "Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki", Kranz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.81-242
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRANZ J. (2008), "Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną w Radzie" w: "Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej", Barcz J., Warszawa, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, s.155-176
 • KRANZ J. (2008), "Aus der Geschichte lernen: Polen und Deutsche nach der historischen Wende in Europa" w: "Schmerzliche Erfahrungen der Vergangenheit” und der Prozess der Konstitutionalisierung Europas", Hrsg. von Ch. Joerges, M. Mahlmann. U. K. Preuß, Niemcy, Wiesbaden, s.321-334
 • KRANZ J. (2008), "Deutsch-polnische Geschichtsdebatten und die deutschen Rechtspositionen" w: "Das Thema Vertreibung und die deutsch-polnischen Beziehungen in Forschung, Unterricht und Politik, Studien zur internationalen Schulbuchforschung", Strobel T., Maier R., Niemcy, Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung, s.85-106
 • KRANZ J. (2007), "Stan dyskusji w Polsce nad reformą Unii Europejskiej" w: "Prezydencja niemiecka astan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty polityczno-prawne", Barcz J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.109-130
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • KRANZ J., (2008), recenzja: "Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy ustrojowej. Traktat z Nicei, Traktat konstytucyjny, Traktat z Lizbony" J. Barcz, SPRAWY NARODOWOŚCIOWE. SERIA NOWA wydawca: POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, strony: 105-108
Udział w konferencjach:
 • "Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego", 2010.05.12
 • "Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich(Konferencja z udziałem T. Mazowieckiego i K. Skubiszewskiego) ", 2007.03.01
 • "Stan dyskusji w Polsce nad reformą Unii Europejskiej", 2006.12.15
Członkostwo w organizacjach:
2009.01
Członek, International Law Association
2009.01
Członek, Deutsche Gesellschaft Für Völkerrecht
2009.01
Członek, Polish Society of European Law
2008.01
Przedstawiciel RP, Kuratorium Fundacji „Pamięć, odpowiedzialność i przyszłość"
1984.01–1986.01
Sekretarz Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN, "Solidarność", poznański oddział PAN
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2011
Fundacja im. Manfreda Lachsa, Członek Zarządu
2011
Centrum Stosunków Międzynarodowych, Członek zarządu
2011
NIPMiE, Członek Zarządu
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.10–2015.08
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek