Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
CELINA NOWAK

Katedra Prawa Karnego

dr hab. CELINA NOWAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2007
Adiunkt, Instytut Nauk Prawnych, PAN
2007
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
2006–2007
Asystent, Uniwersytet Warszawski
2001–2007
Wykładowca, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
2000–2007
Asystent, Instytut Nauk Prawnych, PAN
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2007.10–2015.09
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2005.01–2005.12
Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego, Uniwersytet Warszawski
2000.01
Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • prawo karne
 • prawo karne międzynarodowe
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2012
Institut des Sciences Politiques, Francja
Staże:
2012
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2011
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2009
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2007
Instytutu Maxa Plancka, Niemcy
2004
Universita degli studi di Ferrara, Włochy
2001
-, Francja
1998
Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne, Francja
Stypendia/ Nagrody:
2013
Medal Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości (Minister Sprawiedliwości).
2009
Nagroda główna w konkursie Prezydenta RP „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” na najlepszą pracę doktorską w kategorii „Funkcjonowanie państwa i jego instytucji” (Prezydent RP).
2008
I nagroda za rozprawę doktorską w XLIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne ("Państwo i Prawo").
1998
II nagroda na pracę magisterską (Komitet Helsiński i H.Fundacja Praw Człowieka).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • NOWAK C. (2014), "Judicial Control of the Prosecutors’ Activities in the Light of the ECHR", EUCrim, 2, s.60-63
 • NOWAK C., KOSONOGA J. (2014), "Actualité du droit penal polonais 2013-2014", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.453-458
 • NOWAK C. (2013), "Prokuratura Europejska – idea się urzeczywistnia", PROKURATURA I PRAWO, 11, s.19-44
 • NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland", ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s.1-14
 • NOWAK C. (2013), "The internationalization of the Polish criminal law: how the Polish criminal law changed under the influence of globalization", CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE, 2, s.139-156
 • NOWAK C. (2013), "Actualité du droit penal polonais 2012-2013", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.477-481
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C. (2012), "Publicyzacja sfery prywatnej na przykładzie penalizacji korupcji w obrocie gospodarczym", KRYTYKA PRAWA, 4, s.219-237
 • NOWAK C. (2012), "O pojęciu transnarodowego prawa karnego", PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.3-14
 • NOWAK C. (2012), "Actualité de droit penal polonais 2011 - 2012", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.474-477
 • NOWAK C., Pływaczewski E. (2012), "Sprawozdanie z konferencji „Globalisation, criminal law and criminal justice (Międzynarodowa konferencja naukowa, Londyn, 26–28 czerwca 2012)", PROKURATURA I PRAWO, 11, s.181-185
 • NOWAK C. (2012), "The Europeanisation of Polish Substantive Criminal Law: How the European Instruments Influenced Criminalisation in Polish Law", NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, 3-4, s.363-380
 • NOWAK C. (2011), "Internacjonalizacja prawa karnego - zarys problematyki", CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.245-253
 • NOWAK C. (2011), "Actualité de droit penal polonais 2010 - 2011", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.487-491
 • NOWAK C. (2010), "Actualité de droit penal polonais", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s.497-501
 • NOWAK C. (2007), "Zakres odpowiedzialności za czyny korupcyjne w prawie polskim a zobowiązania międzynarodowe", PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Actualite de droit penal polonais", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 1, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Małoletni cudzoziemcy bez opieki w Poslce - analiza wybranych zagadnień prawnych", DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA, ---, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Corpus Iuris - wersja florencka a polskie prawo karne materialne", PRZEGLĄD PRAWA KARNEGO, 24, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Przestępstwo zniesławienia z użyciem Internetu w polskim prawie karnym", STUDIA PRAWNICZE, 4, s.---
 • NOWAK C. (2004), "Nowe instrumenty prawa międzynarodowefi w walce z korupcją a prwo polskie", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.---
 • NOWAK C. (2004), "Korupcja w sektorze prywatnym", PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
 • NOWAK C. (2003), "Współpraca sądowa i policyjna w dziedzinie przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji", PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
 • NOWAK C. (2003), "Jubileusz porf. Leszka Kubickiego" (Instytut Nauk Prawnych PAN, warszawa, 21 III 2003), PAŃSTWO I PRAWO, ---, s.---
Redakcja Monografi:
 • NOWAK C., (2016), "The European Public Prosecutor's Office and national authorities", Milan, CEDAM / WOLTERS KLUWER
 • NOWAK C., (2013), "Evidence in EU Fraud Cases", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
Monografie:
 • NOWAK C. (2016), "The European Public Prosecutor's Office and national authorities", Milan, CEDAM / WOLTERS KLUWER
 • NOWAK C. (2014), "Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne", Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • NOWAK C. (2013), "Evidence in EU Fraud Cases", Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C. (2011), "Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues", Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • NOWAK C. (2009), "Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE I OLAF
 • NOWAK C. (2008), "Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r.", Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C. (2008), "Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych", Warszawa, CH BECK
 • NOWAK C. (2007), "Ochrona interesów finansowych rozszerzonej Unii Europejskiej: nowe wyzwania, stare problemy. Materiały z konferencji, Sopot, 16-19 marca 2006 r.", Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C., HUDZIK M. (2005), "Instytucje i instrumenty prawne w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej - prawo krajowe i perspektywa europejska. Materiały z konferencji, Warszawa, 4-7 grudnia 2003 r.", Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO
 • NOWAK C. (2004), "Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji", Warszawa, FUNDACJA IM.STEFANA BATOREGO
 • NOWAK C., Banasik A. (2003), "Skrypt edukacji klinicznej", Warszawa, UW WPiA - WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Rozdziały w monografiach:
 • NOWAK C. (2016), "Kryminalizacja stalkingu jako przykład przeszczepu prawnego w polskim prawie karnym" w: "Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej", dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, doc. dr Anna Walczak-Żochowska, C.H.BECK, s.1041 stron
 • NOWAK C. (2016), "Poland" w: "Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems", Alessandro ernardi, Adriano Martufi, JOVENE EDITORE S.P.A., s.323-356
 • NOWAK C. (2014), "Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – praktyka stosowania przepisów" w: "Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Materiały pokonferencyjne", -, Warszawa, CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEx3_2, s.36-47
 • NOWAK C. (2013), "Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – ewolucja rozwiązań ustawowych, praktyka orzecznicza" w: "Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego", A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.730-741
 • NOWAK C. (2013), "PIF offences in Poland - legislative and statistical aspects" w: "Evidence in EU Fraud Cases", C. Nowak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.137-169
 • NOWAK C., Steinborn S. (2013), "Poland" w: "Toward a Prosecutor for the European Union. Volume 1. A comparative Analysis", Katalin Ligeti, -, HART PUBLISHING, s.498-539
 • NOWAK C. (2013), "Kilka uwag o kryminalizacji zachowań korupcyjnych" w: "Granice kryminalizacji i penalizacji", S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn, Pracownia Wydawnicza Elset, s.351-358
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK C., Steinborn S. (2012), "Poland. National report" w: "The Future of Prosecution in Europe", Katalin Ligeti, -, HART PUBLISHING, s.528-539
 • NOWAK C. (2011), "European Union criminal law - a laboratory of internationalization of law" w: "Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues", Nowak C., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.281-201
 • NOWAK C. (2011), "Problem tożsamości polskiego prawa karnego a proces internacjonalizacji prawa karnego" w: "Tożsamość polskiego prawa karnego", tanisław Pikulski, Marta Romańczuk-Grącka, Bogna Orłowska-Zielińska, Olsztyn, WYDAWNICTWO ELSET, s.24-38
 • NOWAK C. (2010), "Inequality of Imprisonment in Europe. The Polish Perspective" w: "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.229-240
 • NOWAK C. (2010), "Nauczanie kliniczne jako nowa metoda nauczania prawa" w: "Wybrane problemy nauki i nauczania prawa", Kozerska E., Sadowski P., Szymański A., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.265-272
 • NOWAK C. (2008), "Instytucjonalne aspekty działań antykorupcyjnych w kontekście ochrony interesów finansowych WE" w: "Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r.", Nowak C., Warszawa, TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO, s.255-266
 • NOWAK C. (2007), "Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie korupcji - ujęcie teoretyczne" w: "Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych", Czapliński W., Wróbel A., Warszawa, CH BECK, s.321-386
 • NOWAK C. (2007), "Pologne" w: "La clemence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grace en droit international et compare", Ruiz-Fabri H., Della Morte G., Lambert-Abdelgawad E., Martin-Chenut K., Rzym, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, s.---
 • NOWAK C., JAKUBOWSKA - HARA J., KOSONOGA J. (2006), "Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów" w: "Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk", Czpliński W., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.---
 • NOWAK C. (2006), "Szczególne przypadki bezkarności sprawców przekupstwa" w: "Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku", Bojarski T., Nazar K., Nowosad A., Szwarczyk M., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Komentarz do Decyzji Ramowej Rady 2003/568/JHA z dnia 22 lipca 2003 r. o zwalczaniu korupcji w sektorze prywatnym" w: "Prawo Wspólnot Europejskich a prawo karne", Zielińska E., Warszawa, OFICYNA NAUKOWA, s.---
 • NOWAK C. (2005), "System zbierania informacji o klientach oraz zasady ochrony danych osobowych klientów w poradni" w: "Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia", ---, Warszawa, CH BECK, s.---
 • NOWAK C. (2005), "Kontakty zewnętrzne i PR poradni" w: "Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia", ---, Warszawa, CH BECK, s.---
 • NOWAK C., JAKUBOWSKA - HARA J. (2004), "The Offence of Defamation With the Use of Internet in Polish Criminal Law" w: "Penal Legislation in the Fight Against Financial Crimes, Fraud and Corruption, Computer Fraud and Internet Crimes", Ferré Olivé J.C., E. Musco, B. Kunicka-Michalska, J. Almeida Cabral, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C. (2004), "Korupcja w sektorze prywatnym – standardy międzynarodowe a prawo polskie" w: "Korupcja w sektorze prywatnym. Materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003", ---, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.---
 • NOWAK C., ZIELIŃSKA E. (2003), "Harmonisation of penal sanctions in Poland" w: "L’harmonisation des sanctions pénales en Europe", M. Delmas-Marty, G. Giudicelli-Delage, E. Lambert-Abdelgawad, Rzym, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, s.---
 • NOWAK C. (2003), "Korupcja w administracji publicznej - analiza wybranych zagadnień" w: "Fraude y corrupcion en la administration publica. Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa", Ferré Olivé, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
 • NOWAK C. (2003), "Współpraca międzynarodowa w zakresie przestępstw finansowych i korupcji de lege ferenda" w: "Cooperacion policial y judicial en material de delitos financieros, fraude y corrupcion, Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa", Ferre Olive, Dania, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, s.---
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2012.01.01–2013.12.31 "Dowody w sprawach o naruszenie interesów finansowych Unii Europejskiej"
Projekty zagraniczne:
 • 2012.01.01 "Study on the impact of the different policy options to protect the financial interests of the Union by means of criminal law, including the possibility of establishing a European Public Prosecutor's Office (EPPO)"
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2014, Członek kolegium redakcyjnego, KRYTYKA PRAWA
 • 2014, Członek kolegium redakcyjnego, KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1
 • 2012, Członek kolegium redakcyjnego, Klinika Prawa
 • 2012, Członek komitetu redakcyjnego, KLINIKA
 • 2011, Korespondent, Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé
Udział w konferencjach:
 • "Whither EU AFSJ? Integrating freedom, security and justice in an uncertain environment", 2014
 • "Surpopulation carcérale et alternatives ? la detention: expériences nationales comparées. Un dialogue entre Italie, Belgique, France, Pologne, Roumanie et Espagne", 2014
 • "Prison Overcrowding and Alternatives to Detention", 2014
 • "Kierunki rozwoju prawa karnego w perspektywie międzynarodowej i europejskiej", 2014
 • "Le contrôle judiciaire du parquet – Necessité, Modeles, Enjeux", 2014
 • "IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna: Rola urzędników administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych", 2013
 • "Europejskie i międzynarodowe prawo karne - osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania", 2013
 • "Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu Karnego - w 80-lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej", 2013
 • "Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the First Section: Penal Law – General Part", 2012
 • "Jaka polityka antykorupcyjna?", 2012
 • "Globalisation, Criminal Law and Criminal Justice", 2012
 • "I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych "Tożsamość polskiego prawa karnego"", 2011
 • "V Colloquium Prawno- Historyczne "Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od starożytności do współczesności", 2009
 • "Najnowsze kierunki rozwoju prawa europejskiego w przededniu podpisania Traktatu Reformującego UE", 2007
 • "Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej", 2007
 • "Handel dziećmi", 2006
 • "VI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych", 2006
 • "Veme Séminaire Doctoral International et Européen", 2006
Członkostwo w organizacjach:
2014.09
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego
2004.12
, Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011.01
 • 2011.01–2012.12 Globalization and Criminal Law
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2011
Fundacja im. Stefana Batorego,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Europejska - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Fundacja im. Stefana Batorego
Ecorys i Uniwersytet w Luksemburgu
Ecorys i Uniwersytet w Luksemburgu
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2007.10–2015.09
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Rzecznik dyscyplinarny
2007.10–2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2005.01–2005.12
Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego, Uniwersytet Warszawski, Sekretarz Generalny
2000.01
Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Uniwersytet Warszawski, Członek