Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. KAROL KLIMCZAK

dr hab.
KAROL KLIMCZAK

Katedra Finansów

dr hab. KAROL KLIMCZAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2007
Adiunkt, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2007
Asystent, Katedra Rachunkowości, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2004–2007
Asystent, Uniwersytet Łódzki
2004–2007
Wykładowca, Wydział Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Łódzki
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.11–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2009.07
, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2009.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2004.01–2004.12
PRMIA,
Zainteresowania badawcze:
 • Kultura organizacji
 • ład korporacyjny
 • analiza finansowa
 • ekonometria
 • projektowanie systemów rachunkowości
 • rachunkowość zarządcza
 • rachunkowość
 • sprawozdawczość finansowa
 • zarządzanie ryzykiem
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2010
Stockholm School of Economics, Szwecja
2008
University of Montenegro, Montenegro
Staże:
2009
Yale University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., Dynel M. (2016), "Goodwill impairment test disclosures under uncertainty", Journal of Accounting and Management Information Systems, 15, s.639-660
 • KLIMCZAK K., Michalak J. (2014), "Istotność sprawozdań finansowych dla wyceny a stosowanie zasady memoriałowej i konserwatyzm warunkowy", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 66, s.123-134
 • KLIMCZAK K. (2013), "Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 59, s.167-176
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2013), "Risk-based management control in the public sector in Poland", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 72 (128), s.62-77
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2013), "Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers", Accounting Research Journal, 3, s.239 - 255
 • KLIMCZAK K. (2013), "Struktura autoregresyjna zysku rezydualnego spółek z Polski, Niemiec i Francji", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 323, s.112-119
 • KLIMCZAK K. (2013), "Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego", Zarządzanie i Finanse, 2 cz.4, s.267-278
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2012), "Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers", WORKING PAPER, -, s.1-22
 • KLIMCZAK K., DOBIJA D., Weistroffer H., ROZTOCKI N. (2012), "Information technology investment announcements and market valuein transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange", JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS, 21, s.308-319
 • KLIMCZAK K., Breen E., Clearfield A. (2012), "ICGN corporate risk oversight guidelines: The role of the board and institutional shareholders", Journal of Risk Management in Financial Institutions, 2, s.115-127
 • KLIMCZAK K., Zarzycka E. (2012), "Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen", MBA, 01/2012, s.82-96
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KLIMCZAK K. (2011), "Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland", Accounting and Management Information Systems, 2, s.228-248
 • KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2011), "Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem", Master of Business and Administration, 6(113) listopad-grudzień 2011, s.57 - 64
 • Zarzycka E., KLIMCZAK K. (2011), "Metody wyceny rozchodu zapasów z perspektywy normatywnej i pozytywnej teorii rachunkowości", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 120, s.163-178
 • DOBIJA D., KLIMCZAK K. (2010), "Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, 3, s.356-374
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2010), "Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 12, s.27-30
 • KLIMCZAK K., MULENGA J. (2009), "Do Polish Accountants Produce Useful Financial Reports", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 534 (17), s.427-434
 • KLIMCZAK K. (2009), "Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.23-26
 • KLIMCZAK K. (2008), "Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii", ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 221, s.359-367
 • KLIMCZAK K. (2008), "Ryzyko w teorii ekonomii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (95), s.64-68
 • KLIMCZAK K. (2008), "Narzędzia interaktywne - od quizów po warsztaty. Doświadczenia wykładowcy i opinie studentów", E-MENTOR, 4, s.24-28
 • KLIMCZAK K. (2008), "Corporate Hedging and Risk Management Theory: Evidence from Polish Listed Companies", THE JOURNAL OF RISK FINANCE, 9(1), s.20-39
 • KLIMCZAK K. (2007), "Przesłanki zarządzania ryzykiem w polskich spółkach giełdowych: Analiza CART", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 455, s.81
 • KLIMCZAK K. (2006), "Wykorzystanie pochodnych instrumentów zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1109, s.154
 • KLIMCZAK K. (2006), "Wsparcie tradycyjnych zajęć poprzez forum dyskusyjne - podstawowe możliwości", E-MENTOR, 2(14), s.31-35
 • KLIMCZAK K. (2004), "EFL Speech – Identyfying the Target", NEOFILOLOGIA, 6, s.87-106
 • KLIMCZAK K. (2004), "Efektywność polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku pracy", ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS: FOLIA OECONOMICA, 180, s.125-134
 • KLIMCZAK K. (2003), "Języki obce w przedsiębiorstwie: oczekiwania wobec pracowników oraz nauczycieli języków obcych", NEOFILOLOGIA, 9-20, s.9-20
Monografie:
 • KLIMCZAK K. (2014), "Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa", Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), "Komitety rad nadzorczych", Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Rozdziały w monografiach:
 • KLIMCZAK K. (2014), "Ocena wykonania pracy menedżerów" w: "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.743-785
 • KLIMCZAK K. (2014), "Decentralizacja i kontrola" w: "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.689-741
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2014), "Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective" w: "IFRS: Global Rules and Local Use", Jindřichovská I., Kubíčková D, Praga, Anglo-American University, s.70-79
 • KLIMCZAK K. (2013), "Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego" w: "Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji", Dariusz Zarzecki, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, s.167-176
 • KLIMCZAK K., Michalak J. (2013), "Valuation of companies in a transition economy: comparison of companies from the Polish, German and French markets" w: "IFRS Global Rules and Local Use", Jindřichovská I., Kubíčková D., Praga, Anglo-American University, s.83-95
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2012.01.01–2015.09.30 "Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowanie inwestorów"
Udział w konferencjach:
 • "EAA Congress 2016", 2016.05.10
 • "NADZÓR KORPORACYJNY -PERSPEKTYWA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH", 2016.04.04
 • "37th Annual Congress of the European Accounting Association", 2014.05.22
 • "IFRS: Global Rules and Local Use", 2013.10.18
 • "XIV Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami", 2013.05.17
 • "Kongres EAA 2013", 2013.05.06
 • "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski", 2012.10.01
 • "EAA 2012 Congress", 2012.05.09
 • "34th Annual Congress of the European Accounting Association", 2012.04.19
 • "Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania", 2011.04.14
 • "2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management", 2011.01.23
 • "16th Americas Conference on Information Systems", 2010.08.11
 • "Global Finance Conference: Global Financial Crisis and Future of Capitalism", 2010.06.27
 • "Association Francophone de Comptabilite (ACF) 31eme cengres", 2010.05.10
 • "32nd Annual Congress of the European Accounting Association", 2009.05.12
 • "Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making 2009", 2009.05.07
 • "Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki", 2009.04.22
 • "Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces", 2008.09.24
 • "Inwest 2008 - Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia", 2008.09.22
 • "General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency", 2008.06.15
 • "Zarządzanie finansami - zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości", 2007.04.18
 • "Teoria ekonomii a rzeczywistość", 2006.11.18
 • "Współczesne zjawiska w gospodarce - teoria a rzeczywistość", 2006.11.17
 • "Trans '05 - zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami", 2005.11.01
 • "Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej, gospodarka światowa na progu XXI w.", 2005.10.24
 • "Zarządzanie Finansami - Teoria i Praktyka", 2005.04.01
 • "Zarządzanie Finansami - Teoria i Praktyka", 2005.04.01
 • "Opportunities of Change", 2003.07.01
 • "Młodzi w Europie", 2003.05.01
 • "Zjazd Studenckich Kół Naukowych - SKNNE Ekspert", 2003.02.01
Członkostwo w organizacjach:
2008.11–2010.11
, Fundacja Polski Instytut Dyrektorów
2008.08–2010.08
, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem Polrisk
2008.05–2010.05
, European Accounting Association
2006.01–2010.01
, Professional Risk Managers International Association
2004.01–2009.12
, Professional Risk Managers International Association
Innowacje dydaktyczne:
 • 2007.10–2008.07 Rachunkowość
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.11–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek zarządu
2007.10–2009.07
, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2009.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2004.01–2004.12
PRMIA, Członek