Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. KAROL KLIMCZAK

dr hab.
KAROL KLIMCZAK

Katedra Finansów

dr hab. KAROL KLIMCZAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2007
Adiunkt, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2007
Asystent, Katedra Rachunkowości, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2004–2007
Asystent, Uniwersytet Łódzki
2004–2007
Wykładowca, Wydział Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Łódzki
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2007.10–2009.07
Koordynator Seminarium Interdyscyplinarnego u Koźmińskiego, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2009.10
Członek Rady Programowej "Nitki angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • Kultura organizacji
 • ład korporacyjny
 • analiza finansowa
 • ekonometria
 • projektowanie systemów rachunkowości
 • rachunkowość
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie ryzykiem
 • sprawozdawczość finansowa
Wykładane przedmioty:

Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie ryzykiem
Operational Risk Management
Rachunkowość
Financial Analysis
Wprowadzenie do finansów międzynarodowych
Rachunkowość międzynarodowa
Seminarium ACCA
Podstawy rachunkowości
Preparing Financial Statements
International Finance and Accounting
Managerial Accounting
Ekonometria
Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej
Strategie sprawozdawczości finansowej
Zarządzanie wartościami przedsiębiorstwa

Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2010
Stockholm School of Economics, Szwecja
2008
University of Montenegro, Montenegro
Staże:
2009
Yale University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., Dynel M. (2016), "Goodwill impairment test disclosures under uncertainty", Journal of Accounting and Management Information Systems, 15, s.639-660
 • KLIMCZAK K., Michalak J. (2014), "Istotność sprawozdań finansowych dla wyceny a stosowanie zasady memoriałowej i konserwatyzm warunkowy", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 66, s.123-134
 • KLIMCZAK K. (2013), "Struktura autoregresyjna zysku rezydualnego spółek z Polski, Niemiec i Francji", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 323, s.112-119
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2013), "Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers", Accounting Research Journal, 3, s.239 - 255
 • KLIMCZAK K. (2013), "Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego", Zarządzanie i Finanse, 2 cz.4, s.267-278
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2013), "Risk-based management control in the public sector in Poland", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 72 (128), s.62-77
 • KLIMCZAK K. (2013), "Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 59, s.167-176
 • KLIMCZAK K., Zarzycka E. (2012), "Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen", MBA, 01/2012, s.82-96
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2012), "Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers", WORKING PAPER, -, s.1-22
 • KLIMCZAK K., Breen E., Clearfield A. (2012), "ICGN corporate risk oversight guidelines: The role of the board and institutional shareholders", Journal of Risk Management in Financial Institutions, 2, s.115-127
 • KLIMCZAK K., DOBIJA D., Weistroffer H., ROZTOCKI N. (2012), "Information technology investment announcements and market valuein transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange", JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS, 21, s.308-319
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Zarzycka E., KLIMCZAK K. (2011), "Metody wyceny rozchodu zapasów z perspektywy normatywnej i pozytywnej teorii rachunkowości", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 120, s.163-178
 • KLIMCZAK K. (2011), "Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland", Accounting and Management Information Systems, 2, s.228-248
 • KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2011), "Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem", Master of Business and Administration, 6(113) listopad-grudzień 2011, s.57 - 64
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2010), "Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 12, s.27-30
 • DOBIJA D., KLIMCZAK K. (2010), "Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, 3, s.356-374
 • KLIMCZAK K. (2009), "Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.23-26
 • KLIMCZAK K., MULENGA J. (2009), "Do Polish Accountants Produce Useful Financial Reports", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 534 (17), s.427-434
 • KLIMCZAK K. (2008), "Narzędzia interaktywne - od quizów po warsztaty. Doświadczenia wykładowcy i opinie studentów", E-MENTOR, 4, s.24-28
 • KLIMCZAK K. (2008), "Ryzyko w teorii ekonomii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (95), s.64-68
 • KLIMCZAK K. (2008), "Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii", ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 221, s.359-367
 • KLIMCZAK K. (2008), "Corporate Hedging and Risk Management Theory: Evidence from Polish Listed Companies", THE JOURNAL OF RISK FINANCE, 9(1), s.20-39
 • KLIMCZAK K. (2007), "Przesłanki zarządzania ryzykiem w polskich spółkach giełdowych: Analiza CART", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 455, s.81
 • KLIMCZAK K. (2006), "Wsparcie tradycyjnych zajęć poprzez forum dyskusyjne - podstawowe możliwości", E-MENTOR, 2(14), s.31-35
 • KLIMCZAK K. (2006), "Wykorzystanie pochodnych instrumentów zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1109, s.154
 • KLIMCZAK K. (2004), "EFL Speech – Identyfying the Target", NEOFILOLOGIA, 6, s.87-106
 • KLIMCZAK K. (2004), "Efektywność polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku pracy", ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS: FOLIA OECONOMICA, 180, s.125-134
 • KLIMCZAK K. (2003), "Języki obce w przedsiębiorstwie: oczekiwania wobec pracowników oraz nauczycieli języków obcych", NEOFILOLOGIA, 9-20, s.9-20
Monografie:
 • KLIMCZAK K. (2014), "Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa", Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), "Komitety rad nadzorczych", Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Rozdziały w monografiach:
 • KLIMCZAK K. (2014), "Ocena wykonania pracy menedżerów" w: "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.743-785
 • KLIMCZAK K. (2014), "Decentralizacja i kontrola" w: "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.689-741
 • KLIMCZAK K., PIKOS A. (2014), "Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective" w: "IFRS: Global Rules and Local Use", Jindřichovská I., Kubíčková D, Praga, Anglo-American University, s.70-79
 • KLIMCZAK K. (2013), "Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego" w: "Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji", Dariusz Zarzecki, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECINSKI, s.167-176
 • KLIMCZAK K., Michalak J. (2013), "Valuation of companies in a transition economy: comparison of companies from the Polish, German and French markets" w: "IFRS Global Rules and Local Use", Jindřichovská I., Kubíčková D., Praga, Anglo-American University, s.83-95
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), "The use of risk information by investors - a simulation study" w: "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska-Ziołecka, Warszawa, POLTEXT, s.235-241
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KLIMCZAK K., CIEŚLAK I. (2011), "Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek" w: "Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania", Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Warszawa, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.115-128
 • KLIMCZAK K., Szafrański G. (2011), "Relevance of Accounting Standards for Stock Markets: Evidence from Poland" w: "Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 9", Milo W., Szafrański G., Wdowiński P., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.101-110
 • KLIMCZAK K. (2011), "Zarządzanie ryzykiem. Nowy wymiar nadzoru" w: "Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki", Dobija D., Koładkiewicz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.415-459
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), "Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses" w: "Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education", Sevic Z., Podgorica, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.309-318
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), "Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowania oszustw w sprawozdaniach finansowych" w: "Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych", Kiziukiewicz T., Warszawa, DIFIN, s.293-302
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), "Programmes in Finance and Accounting at Kozminski University" w: "Contemporary issues in accounting and menagement research and education", Sevic Z., Podgorica, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.206-212
 • KLIMCZAK K. (2009), "Wdrażanie Enterprise Risk Management w jednostkach sektora finansów publicznych" w: "PN60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek", Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Wrocław, UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, s.159-165
 • KLIMCZAK K. (2009), "Ocena wykonania pracy menedżerów" w: "Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne", Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.553-588
 • KLIMCZAK K. (2009), "Decentralizacja i kontrola" w: "Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne", Dobija D., Kucharczyk M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.589-619
 • KLIMCZAK K. (2008), "Testing Value Relevance of Accounting Earnings: Theory and method" w: "General Accounting Theory: Evolution and Design for Efficiency", Górowski I., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.361-374
 • KLIMCZAK K. (2008), "Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce " w: "System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku", Śnieżek E., Gdańsk, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), s.245-251
 • KLIMCZAK K. (2008), "Transfer technologii i wiedza utajona" w: "Zarządzanie wiedzą", Koźmiński A.K., Jemielniak D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.115-160
 • KLIMCZAK K. (2008), "Panorama ryzyka" w: "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym", Staniec I, Zawiła-Niedźwiedzki J., Warszawa, C.H. BECK, s.11-33
 • KLIMCZAK K. (2008), "Ryzyko operacyjne" w: "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym", Staniec I, Zawiła-Niedźwiedzki J., Warszawa, C.H. BECK, s.35-64
 • KLIMCZAK K. (2008), "Intellectual Capital and Separability of Technological Assets" w: "Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development", Bondarenko M., Charków, Charkowski Instytut Biznesu i Zarządzania, s.39-45
 • KLIMCZAK K. (2007), "Teorie zarządzania ryzykiem finansowym wobec rzeczywistości" w: "Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku", Balcerzak A.P., Górecka D., Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.337-350
 • KLIMCZAK K. (2007), "Przesłanki zarządzania ryzykiem w polskich spółkach giełdowych: analiza CART" w: "Zarządzanie finansami: Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości", Zarzecki D., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • KLIMCZAK K. (2005), "Zarządzanie ryzykiem walutowym z perspektywy małych i dużych przedsiębiorstw" w: "Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej, gospodarka światowa na progu XXI w.", Bilski J., Kłysik-Uryszek A., Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s.49-64
 • KLIMCZAK K. (2005), "Corporate Risk Management from Stakeholders Perspective" w: "Wspólna Europa – Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami", Brdulak H. Gołębiowski T., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.371-380
 • KLIMCZAK K. (2005), "Target in Speech Development: Learners'''' Views" w: "English Pronunciation Models: A Changing Scene", Dziubalska-Kołaczyk K., Przedlacka J., New York, PETER LANG PUBLISHING GROUP, s.---
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2012.01.01–2015.09.30 "Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowanie inwestorów"
 • 2008.09.30–2011.03.29 "Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne"
Udział w konferencjach:
 • "EAA Congress 2016", 2016.05.10
 • "NADZÓR KORPORACYJNY -PERSPEKTYWA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH", 2016.04.04
 • "37th Annual Congress of the European Accounting Association", 2014.05.22
 • "IFRS: Global Rules and Local Use", 2013.10.18
 • "XIV Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami", 2013.05.17
 • "Kongres EAA 2013", 2013.05.06
 • "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski", 2012.10.01
 • "EAA 2012 Congress", 2012.05.09
 • "34th Annual Congress of the European Accounting Association", 2012.04.19
 • "7th Interdisciplinary Workshop on “Intangibles, intellectual capital & extra-financial information” ", 2011.09.29
 • "2nd EDEN Doctoral & Young Scholar Seminar on Visualising, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital", 2011.09.25
 • "Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania", 2011.04.14
 • "2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management", 2011.01.23
 • "16th Americas Conference on Information Systems", 2010.08.11
 • "Global Finance Conference: Global Financial Crisis and Future of Capitalism", 2010.06.27
 • "Raport o corporate governance. Polska i świat", 2010.06.10
 • "Association Francophone de Comptabilite (ACF) 31eme cengres", 2010.05.10
 • "POLRISK Pomiar ryzyka korporacyjnego w praktyce", 2010.04.20
 • "Origins of Shareholder Advocacy Academic Conference", 2009.11.06
 • "32nd Annual Congress of the European Accounting Association", 2009.05.12
 • "Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making 2009", 2009.05.07
 • "Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki", 2009.04.22
 • "Intellectual Capital Accounting", 2008.10.22
 • "Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces", 2008.09.24
 • "Inwest 2008 - Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia", 2008.09.22
 • "General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency", 2008.06.15
 • "The Illinois International Accounting Symposium", 2008.06.05
 • "The Illinois International Accounting Symposium", 2008.06.05
 • "Kongres EAA", 2008.04.23
 • "Zjazd Katedr Rachunkowości", 2007.09.20
 • "Zarządzanie finansami - zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości", 2007.04.18
 • "Teoria ekonomii a rzeczywistość", 2006.11.18
 • "Współczesne zjawiska w gospodarce - teoria a rzeczywistość", 2006.11.17
 • "Trans '05 - zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami", 2005.11.01
 • "Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej, gospodarka światowa na progu XXI w.", 2005.10.24
 • "Zarządzanie Finansami - Teoria i Praktyka", 2005.04.01
 • "Zarządzanie Finansami - Teoria i Praktyka", 2005.04.01
 • "Opportunities of Change", 2003.07.01
 • "Młodzi w Europie", 2003.05.01
 • "Zjazd Studenckich Kół Naukowych - SKNNE Ekspert", 2003.02.01
Członkostwo w organizacjach:
2008.11–2010.11
Członek, Fundacja Polski Instytut Dyrektorów
2008.08–2010.08
Członek zwyczajny, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem Polrisk
2008.05–2010.05
Członek, European Accounting Association
2006.01–2010.01
Członek zwyczajny, Professional Risk Managers International Association
2004.01–2009.12
Członek, Professional Risk Managers International Association
Innowacje dydaktyczne:
 • 2007.10–2008.07 Rachunkowość
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011.11–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek zarządu
2004.01–2004.12
PRMIA, Członek