Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. MONIKA CAŁKIEWICZ

dr hab.
MONIKA CAŁKIEWICZ

Katedra Prawa Karnego

dr hab. MONIKA CAŁKIEWICZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo karne
 • kryminalistyka, kryminologia
Stypendia/ Nagrody:
..
III miejsce w województwie mazowieckim jako specjalista w grupie 'radca prawny' w Konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2014".
..
(Krajowa Izba Radców Prawnych).
..
Konkurs im. Prof. Tadeusza Hanauska (Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CAŁKIEWICZ M. (2011), "Życie ludzkie jako przedmiot ochrony", CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.55-66
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), "Modus operandi sprawcy przestępstwa przeciwko życiu a kwalifikacja prawna czynu w hiszpańskim prawie karnym", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 267, s.40–46
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), "Metodyka przesłuchania świadka koronnego o ocena wiarygodności jego zeznań - wybrane zagadnienia", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 263, s.40 - 47
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), "Świadczenie usług a rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 par. 1 k.k.", PROKURATURA I PRAWO, 5, s.30 - 57
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), "Taktyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa popełnione przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych za pomocą kart bankomatowych", PROKURATURA I PRAWO, 4, s.19-53
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), "Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 260, s.55-61
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), "Posłużenie się podrobionym dokumentem - przestępstwo czy czyn zabroniony?", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 262, s.59-62
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), "Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 259, s.26-37
 • CAŁKIEWICZ M. (2003), "Szczególne formy przesłuchania a wybrane problemy praktyczne", PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI, 7, s.293 – 296
Monografie:
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), "Modus operandi sprawców zabójstw", Warszawa, POLTEXT
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), "Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia", Warszawa, POLTEXT
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), "Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego", Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Rozdziały w monografiach:
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), "Bezpieczeństwo wykonywania ekspertyz osmologicznych" w: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo", Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.343-356
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), "Maskowanie pisma ręcznego – rutyna czy wyzwanie?" w: "Aktualne tendencje w badaniach dokumentów", Kegel Z., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.89–102
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), "Interaktywne formy nauczania w dydaktyce prawa karnego procesowego" w: "Węzłowe problemy procesu karnego", Hofmański P., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.887-893
 • WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), "Ciekawy przypadek identyfikacji daktyloskopijnej" w: "Daktyloskopia. Sto lat na ziemiach polskich", Tomaszewski T, Rybicki P., Warszawa, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.83–91
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), "Nowelizacja art. 305 ust. 1 prawa własności przemysłowej i jej praktyczne skutki" w: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność", Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.403-424
 • CAŁKIEWICZ M. (2006), "Osmologia. Problematyka procesowa i kryminalistyczna" w: "Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego w sprawach karnych", Paprzycki L., Gardocki L., Warszawa, SĄD NAJWYŻSZY RP, s.97-127
 • CAŁKIEWICZ M. (2006), "Kryminalistyczne badania pisma ręcznego osób chorych psychicznie – wybrane zagadnienia" w: "Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz z dokumentów a praktyka”, Z.Kegel, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.31-40
 • CAŁKIEWICZ M. (2005), "Przydatność kryminalistyki w pracy prokuratora - wyniki badań akietowych" w: "Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla", Jaworski R., Szostak M., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.75-77
 • CAŁKIEWICZ M. (2003), "Zmiany w piśmie ręcznym osób upośledzonych umysłowo" w: "Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia", prof. dr hab. Z. Kegel, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.29 –42
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2008.10.08–2010.05.07 "Kryminalistyczne aspekty wybranych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu"
Recenzje:
 • CAŁKIEWICZ M., (2009), recenzja: "Dowód osmologiczy. Aspekty kryminalistyczne i procesowe" Tomasz Bednarek, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 221-225
Udział w konferencjach:
 • "IX Zjazd Katedr Kryminalistyki", 2016.09.28
 • "XV Wrocławskie Sympozjum Badań", 2012.09.19
 • "Czy istnieje Krakowska Szkoła Prawa Karnego?", 2011.10.06
 • "Archiwa X. Zagadnienia kryminalistyczne, procesowe i materialnoprawne", 2011.02.18
 • "Śniadanie naukowe - badania genetyczne w polskiej praktyce kryminalistycznej", 2011.01.13
 • "Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego", 2010.11.17
 • "Warszawski Festiwal Nauki", 2010.09.24
 • "Warszawski Festiwal Nauki", 2010.09.24
 • "XIV Wrocławskie Sypmozjum Badań Pisma", 2010.06.16
 • "Jubileusz Profesora Leszka Kubickiego", 2010.05.31
 • "Śniadanie naukowe", 2010.04.19
 • "Zjazd Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki", 2009.09.21
 • "Sto lat daktyloskopii na ziemiach polskich", 2009.09.02
 • "Zjazd Katedr Postępowania Karnego", 2008.09.25
 • "XIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma", 2008.06.18
 • "Konferencja Sędziów izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego", 2006.05.29