Wizytówkawyszukaj pracownika

dr LIDIA CZARKOWSKA

dr
LIDIA CZARKOWSKA

Katedra Nauk Społecznych

dr LIDIA CZARKOWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008
Adiunkt, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2008
Asystent, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1999–2000
Wykładowca, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2014.04
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.10–2014.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.01
CRS International Coach Federation,
2002.01
Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
2002.01
Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
Zainteresowania badawcze:
 • socjologia organizacji
 • psychologia poznawcza
 • psychologia społeczna
 • przywództwo
 • coaching
 • antropologia organizacji
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2005
Uniwersytet Warszawski, Polska
Staże:
1999
Lund University, Szwecja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ZAWADZKA A., CZARKOWSKA L., Grajewska- Kulda M. (2016), "Diagnoza psychologiczna a coaching - zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej", COACHING REVIEW, 1/2016, s.47-61
 • CZARKOWSKA L., Zawadzka A., Grajewska- Kulda M. (2016), Diagnoza psychologiczna a coaching- zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej, COACHING REVIEW, 1 (8), s.47-61
 • CZARKOWSKA L. (2016), "Four Pillars of Personal Agency of an Entrepreneur: Harmony in Emotions, Cautiousness in Thinking, Respect in Relations and Courage in Action", HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 23 (4/2016), s.75-92
 • CZARKOWSKA L., Zawadzka A. (2015), "Wartości w działaniu jako droga do eudajmonistycznego dobrostanuw procesie coachingowym – model PERMA", COACHING REVIEW, 1(7), s.42-58
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L., WUJEC B. (2011), "Kiedy możliwa jest zmiana? Od struktury sesji do energii zmiany w coachingu.", COACHING REVIEW, 1/2011 (3), s.53-74
 • CZARKOWSKA L. (2010), "Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu", COACHING REVIEW, 1/2010, s.40-55
 • CZARKOWSKA L. (2007), "Jak się dogadać z Informatykiem? Stereotypy a realia", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.9-19
 • CZARKOWSKA L. (2006), "Nowa profesja: informatycy", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(11), s.177-193
 • CZARKOWSKA L. (2002), "Japońska kultura organizacyjna - między kolektywizmem a indywidualizmem", TRANSFORMACJE, ---, s.114-117
Redakcja Monografi:
 • CZARKOWSKA L., (2016), "Coaching jako konstruktywny dialog", Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2015), "Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości", Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2014), "Coaching transformacyjny jako droga ku synergii", Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2013), "Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata", -, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2012), "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu", Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2011), "Coaching. Katalizator rozwoju organizacji", Warszawa, NEW DAWN
Monografie:
 • CZARKOWSKA L. (2016), "Coaching jako konstruktywny dialog", Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2015), "Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości", Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2014), "Coaching transformacyjny jako droga ku synergii", Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2013), "Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata", -, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L. (2012), "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu", Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L. (2011), "Coaching. Katalizator rozwoju organizacji", Warszawa, NEW DAWN
 • CZARKOWSKA L. (2010), "Coaching as a method of developing human potential", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (2010), "Nowy profesjonalizm Kultura profesjonalna informatyków antropologia organizacji", -, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (1999), "Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • CZARKOWSKA L. (2016), "Sukces a spełnienie - motywatory przedsiębiorców XXI wieku. Przedsiębiorczość jako forma autokreacji siebie i otoczenia" w: "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?", Witold Morawski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.470-499
 • CZARKOWSKA L. (2015), "The Homo Creator Model and the Development of Entrepreneurs’ EQ. Group Coaching for Entrepreneurs and Action Research" w: "Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst", Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki, Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości i Wydawnictwo Naukowe WZ UW, s.121-137
 • CZARKOWSKA L. (2014), "Leadershhip coaching jako metoda wzmacniania świadomości i mocy sprawdz w: "Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne", Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.186-199
 • CZARKOWSKA L. (2014), "Model Homo Kreator i coaching grupowy - Jak wspierać przedsiębiorców w sektorach kreatywnych" w: "Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych", P.Kaczmarek-Kurczak, K. Dąbrowska, -, ---, s.178-206
 • CZARKOWSKA L. (2013), "Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej" w: "Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata", L.D. Czarkowska, -, POLTEXT, s.67-90
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARKOWSKA L. (2012), "Zarządzanie zintegrowane i coachingowy"Pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości" w: "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu", Czarkowska L., Warszawa, POLTEXT, s.63-82
 • CZARKOWSKA L. (2012), "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu" w: "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu", Czarkowska L., Warszawa, POLTEXT, s.9-14
 • CZARKOWSKA L. (2011), "Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji" w: "Coaching. Katalizator rozwoju organizacji", Lidia Czarkowska, Warszawa, NEW DAWN, s.45-62
 • CZARKOWSKA L. (2011), "Coaching jako katalizator rozwoju organizacji" w: "Coaching. Katalizator rozwoju organizacji", L. Czarkowska, Warszawa, NEW DAWN, s.5-7
 • CZARKOWSKA L. (2011), "Język emocji - od wulkanu złości do gejzeru radości. Jak spożytkować moc emocji do konstruktywnego działania." w: "Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie. Nowy wymiar w coachingu", M. Kułakowski, Warszawa, Zacharek Dom Wydawniczy, s.47-68
 • CZARKOWSKA L. (2010), "Professionalism and process of professionalization in coaching" w: "Coaching as a method of developing human potential", Czarkowska L., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-42
 • CZARKOWSKA L. (2010), "Introduction" w: "Coaching as a method of developing human potential", Czarkowska L., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.7-10
 • CZARKOWSKA L. (2010), "Coaching par w świetle psychologii miłości" w: "Life Coaching - relacje w równowadze", Ramirez-Cyzio K., Warszawa, NEW DAWN, s.71-84
 • CZARKOWSKA L. (2008), "Coaching - nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich" w: "Kompetencje a sukces zarządzania organizacją", Witkowski S.A., Listwan T., Warszawa, DIFIN, s.-
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2012.01.01–2014.10.31 "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2015, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2014, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2013, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2012, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2011, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2010, Redaktor naczelny, COACHING REVIEW
 • 2010, Recenzent, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE.
Udział w konferencjach:
 • "VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Coaching jako Klucz do Motywacji Wewnętrznej", 2017.03.17
 • "VII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Coaching jako konstruktywny dialog", 2016.06.03
 • "VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości", 2015.04.17
 • "Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania", 2014.09.25
 • "Coach, trener, doradca - zawodami XXI wieku", 2014.05.09
 • "V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu: Coaching transformacyjny jako droga do synergii", 2014.03.23
 • "Leadership Coaching -jako odpowiedź na wyzwania wspólczesnego świata", 2013.02.24
 • "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu", 2012.02.05
 • "Effektiwnoje uprawlenie piersonałom: koucing dla bizniesa", 2011.10.22
 • "Coaching jako katalizator rozwoju organizacji", 2011.01.23
 • "Coaching jako metoda diagnozy i rozwoju ludzkiego potencjału", 2010.01.17
 • "Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją.", 2008.09.21
Członkostwo w organizacjach:
2010.01
, Izba Coachingu
2008.01
, International Coach Federation Poland
2003.01
, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
LuxMed
Compensa
VIG Ekspert
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Union Investment
Medicover
ManRoland
Knowledge Factory
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Cannon Polska
Lactalis Polska
International Service Group
Giełda Papierów Wartościowych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Bahlsen
PKO BP
Radio "Plus"
Rada Miasta Kraków
Wedel S.A.
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2014.04
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009.10–2014.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.01
CRS International Coach Federation, Sekretarz Generalny
2002.01
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekretarz Generalny
2002.01
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekretarz Generalny