Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. GRZEGORZ MAZUREK

dr hab.
GRZEGORZ MAZUREK

Katedra Marketingu

dr hab. GRZEGORZ MAZUREK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2012
Profesor nadzwyczajny, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
2005–2006
Asystent, Katedra Marketingu, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2000–2002
Asystent, CentER Institute, Tilburg Uniniversity
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2013.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2012.06–2012.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2012.06
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.02
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.05
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.04–2012.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2006.06–2011.12
, ALK
2000.01–2002.12
Center Institute, Shanxi Medical College
Zainteresowania badawcze:
 • zmiana organizacyjna
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie systemami informacyjnymi
 • zarządzanie marketingowe
 • zachowania konsumentów
 • społeczeństwo informacyjne
 • kultura internetowa
 • marketing
 • organizacja oparta na wiedzy
 • handel elektroniczny/ e-marketing
 • koszty i efekty marketingu
Staże:
1999
Tilburg University, Holland, Holland
Stypendia/ Nagrody:
2015
Nagroda Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 w kategorii "Umiędzynarodowienie" (Fundacja Edukacyjna Perspektywy, PCG Polska).
2014
Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Cykle wykładów:
2012
ISC Paris School of Management, Francja
2011
ISCTE Business School - Lisbon University Institute, Portugalia
2011
University of Applied Sciences Kufstein Tirol, Austria
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • TKACZYK J., MAZUREK G. (2016), "Informal channels of communication used by enterprises", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 2, s.103-112
 • MAZUREK G. (2016), "Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s.15-23
 • MAZUREK G. (2014), "Sieciowe kreowanie wartości a organizacja działalności marketingowej", MARKETING I RYNEK, 8, s.545-550
 • MAZUREK G. (2014), "Network Value Creation through Marketing", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.70-77
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZUREK G. (2012), "Virtualization of Marketing", CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH, 3, s.195-204
 • MAZUREK G., Mącik D., Mącik R. (2012), "Channel Characteristics Influence vs. Virtual Virtual Channel Choice for Information Search and Purchase - The Case of Polish Young Consumers", INTERNATIONAL JOURNAL OF CYBER SOCIETY AND EDUCATION, 1, s.35-54
 • MAZUREK G. (2012), "Wykorzystanie crowdsourcingu w sieciowym kreowaniu wartości", HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.364-370
 • MAZUREK G. (2012), "Wirtualizacja marketingu a współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu współpracy sieciowej", HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień październik 2012, s.236-243
 • MAZUREK G. (2011), "E-konsument jako e-sprzedawca - warunki i determinanty współpracy przedsiębiorstwa z klientem", HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s.222-227
 • MAZUREK G., Grzegorczyk M. (2011), "Aktywne wykorzystanie wirtualnych społeczności konsumenckiej jako element rozowju relacji z klientami", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 172, s.118-127
 • MAZUREK G. (2011), "Wirtualne środowisko i jego potencjał", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 22, s.246-253
 • MAZUREK G. (2011), "Informacja w wirtualnym środowisku a rozwój społeczeństwa informacyjnego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 650, s.186-194
 • MAZUREK G., Grzegorczyk M. (2011), "Customer engagement in on-line services and companies marketing responses towards the concept, SCIENTIFIC JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF SZCZECIN. SERVICE MANAGEMENT, 7, s.177-186
 • MAZUREK G. (2011), "Produkty informacyjne i metaprodukty w handlu elektronicznym", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 175, s.232-239
 • MAZUREK G., MĄCIK R. (2010), "Pomiar skuteczności i efektywności serwisów internetowych ", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 96, s.223-233
 • MAZUREK G. (2010), "Bariery i ograniczenia wykorzystania internetu w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 136, s.---
 • MAZUREK G. (2009), "Wpływ środowiska wirtualnego na mierzalność efektów marketingu", HANDEL WEWNĘTRZNY, 6, s.348-356
 • MAZUREK G. (2009), "Web 2.0 implications on marketing", ORGANIZACIJU VADYBA: SISTEMINIAI TYRIMAI /MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS: SYSTEMATIC RESEARCH, 51, s.69-81
 • MAZUREK G. (2008), "Blogi i wirtualne społeczności", CEO, 4, s.13-16
 • MAZUREK G. (2007), "Słabości marketingu internetowego", CEO, 1, s.22-25
 • MAZUREK G. (2006), "Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych", CEO, 6, s.23-28
 • MAZUREK G. (2005), "Liderzy opinii on-line", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, s.76-79
 • MAZUREK G. (2005), "Tam gdzie off-, tam i online", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 4, s.28-29
 • MAZUREK G. (2004), "Wykorzystanie bloga w e-marketingu", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 9, s.19-22
 • MAZUREK G., LACH M., LEWANDOWSKI Ł. (2004), "FMCG wsparte internetem", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 10, s.7-11
 • MAZUREK G. (2004), "Badania on-line", BIULETYN STOWARZYSZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, 12, s.10-13
 • MAZUREK G. (2004), "Mierzalność działań PR", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 3, s.30-33
 • MAZUREK G. (2004), "Intranet", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 8, s.57-58
 • MAZUREK G. (2004), "Wirusowe kreowanie wizerunku", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 6, s.31-33
 • MAZUREK G. (2004), "Społeczności... off-line!", MODERN MARKETING, 3, s.76-80
 • MAZUREK G. (2004), "Społeczności internetowe a zysk", MODERN MARKETING, 1, s.56-58
 • MAZUREK G. (2004), "PR w szumie informacyjnym", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 5, s.9-11
 • MAZUREK G. (2003), "Społeczność konsumencka - jak to praktycznie wykorzystać?", MODERN MARKETING, 2, s.44-47
 • MAZUREK G. (2003), "Fundamenty budowania wirtualnej społeczności", MODERN MARKETING, 4, s.28-31
Redakcja Monografi:
 • MAZUREK G., TKACZYK J., (red.), (2016), "The Impact of the Digital World on Management and Marketing", Warszawa, POLTEXT
Monografie:
 • Siwińska B., MAZUREK G. (2017), "Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty", Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), "The Impact of the Digital World on Management and Marketing", Warszawa, POLTEXT
 • MAZUREK G. (2015), "Management in Virtual Environments. Case studies", Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZUREK G. (2012), "Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości", Warszawa, POLTEXT
 • MAZUREK G. (2010), "Zeszyty Programu Top 15 nr 4", Warszawa, Akademia Leona Kozminskiego
 • MAZUREK G. (2010), "E-marketing - kompendium dla menedżerów", Warszawa, INFORMEDIA POLSKA SP. z o.o.
 • MAZUREK G. (2009), "Zeszyty Programu Top 15 nr 3", Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • MAZUREK G. (2008), "Zeszyty Programu Top 15 nr 2", Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • MAZUREK G. (2008), "Promocja w internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka", Gdańsk, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK)
 • MAZUREK G. (2008), "Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu", Kraków, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • MAZUREK G. (2007), "Zeszyty Programu Top 15 nr 1", Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA IM. LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • MAZUREK G. (2017), "Współczesne trendy w globalnej edukacji i ich wpływ na umiędzynarodowienie szkół wyższych – wybrane aspekty" w: "Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty", Bianka Siwińska, Grzegorz Mazurek, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, s.45-59
 • MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), "Introduction" w: "The impact of the digital world on management and marketing", G. Mazurek, J. Tkaczyk, POLTEXT, s.11-16
 • MAZUREK G., Gembicki M., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "cdp.pl - Towards Online Distribution" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.11-32
 • MAZUREK G. (2015), "Bank of Ideas BZWBK" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.63-71
 • MAZUREK G. (2015), "Partner Program - Extranet 2.0" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, Warszawa, POLTEXT, s.72-78
 • MAZUREK G. (2014), "Kreowanie wartości w sieciach poprzez marketing" w: "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, WOLTERS KLUWER, s.221-252
 • MAZUREK G., ANTONOWICZ M., Kucia M. (2014), "Network Value Creation in Organization of Marketing Activities" w: "Proceedings of International Conference on Technology and Business Management", Omprakash K Gupta, Shivprakash Agrawal, Dubai, ---, s.359-363
 • MAZUREK G. (2013), "Wirtualizacja marketingu - konceptualizacja" w: "Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki", Zacher L., Warszawa, POLTEXT, s.273-284
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZUREK G., KUCIA M. (2011), "Potential of affiliate marketing" w: "Management of Technological Changes", Costache RUSU, Thrace, DEMOCRUTUS UNIVERSITY OF THRACE, s.165-169
 • MAZUREK G. (2011), "E-commerce" w: "Wskaźniki marketingowe", Kozielski R., Kraków, WOLTERS KLUWER, s.356-389
 • MAZUREK G. (2011), "Wirtualne środowisko i jego potencjał" w: "Nierówności społecznie a wzrost gospodarczy - Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", Woźniak M., Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTU RZESZOWSKIEGO, s.246-253
 • MAZUREK G. (2011), "Virtualization of marketing - conceptual model" w: "Proceedings of the 2011 International Conference on Marketing Studies (ICMS2011)", T. Wang, Kuala Lumpur, Academy of Taiwan Information Systems Research(ATISR), s.220-229
 • MAZUREK G. (2010), "Wirtualizacja marketingu" w: "Marketing w realiach współczesnego rynku", Figiel Sz., Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.296-303
 • MAZUREK G. (2009), "Wpływ zasobów informacyjnych internetu na zmniejszanie niepewności w procesach decyzyjnych konsumentów" w: "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców.", Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.80-89
 • MAZUREK G. (2009), "Komunikacja symetryczna on-line w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego" w: "Społeczeństwo informacyjne - wizje i determinanty rozwoju", Hales C., Rzeszów, UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.71-79
 • MAZUREK G. (2009), "Denying Innovative Internal Communication Tools: Managers and employees resistance in Enterprise 2.0 adoption" w: "MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGES - Proceedings of the 6th International Conference", Rusu C., Aleksandroupolis, Democritus University of Thrace, s.109-113
 • MAZUREK G. (2009), "Web 2.0 implications on marketing" w: "Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges", Eiciuviene E., Kaunas (Kowno), European Management Association, Baltic Management Foundation and Vytautas Magnus University., s.505-519
 • MAZUREK G. (2008), "E-commerce" w: "Wskaźniki marketingowe", Kozielski R., Kraków, WOLTERS KLUWER, s.327-367
 • MAZUREK G. (2008), "Corporate blog – innovative communication tool or another internet hype? - Empirical research study" w: "Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Volume 3 (2008)", Gahnza M., Los Alamitos, CA, IEEE Computer Society Press, s.403-409
 • MAZUREK G. (2007), "Mechanizmy kształtowania lojalności w Internecie. Wyniki badań empirycznych" w: "Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności", Makarski S., Rzeszów, Wydawnictwo UR, s.433-442
 • MAZUREK G. (2006), "Rynek internetowy a uwarunkowania rynku doskonale konkurencyjnego" w: "Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe", Prof. Genowefa Sobczyk, Lublin, Wydawnictwo Uniwesytetu UMCS w Lublinie, s.100-108
 • MAZUREK G., Kozielski R. (2006), "E-commerce" w: "Wskaźniki marketingowe", Kozielski R., Warszawa, OFICYNA EKONOMICZNA, s.409-458
 • MAZUREK G. (2006), "Rola Internetu i wirtualnych społeczności w rozwoju nowych produktów" w: "Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości", Prof. Bogdan Sojkin, dr Jacek Kall, Poznań, Wydawnictwo AE Poznań, s.136-145
 • MAZUREK G. (2005), "Zastosowanie Internetu w badaniach marketingowych polskich spółek giełdowych - wyniki badań" w: "Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych", Zeman-Miszewska E., Prof., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.73-83
 • MAZUREK G. (2004), "Exploitation of web sites potential by companies listed on the Warsaw Stock Exchange - research findings" w: "Procceedings on the Business and Economic Development in CEE Conferenece, Brno", X, Brno, Brno University, s.76-85
 • MAZUREK G. (2003), "Wirtualne społeczności konsumenckie" w: "Wykorzystanie Internetu w marketingu", Zeman-Miszewska E. Prof, Warszawa, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.145-154
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Redaktor tematyczny Versita Publishing, Versita Publishing
 • 2012, Redaktor tematyczny, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE
Udział w konferencjach:
 • "XXVI ZJAZD KATEDR MARKETINGU, HANDLU IKONSUMPCJI„Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”, 2016
 • "ICMM 2016: 18th International Conference on Marketing Management", 2016
 • "KONSUMENT – GOSPODARSTWO DOMOWE – RYNEKIM. PROFESOR ZOFII KĘDZIOR"'KONSUMENT W PRZESTRZENI HANDLU I USŁUG'", 2015
 • "KONSUMENT A RYNEK - Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych", 2015
 • "Studenci zagraniczni w Polsce 2014", 2014
 • "Zachowanie konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością.", 2012
 • "Channel Charakterictics Influence on Physical vs. Virtual Channel Choice for Information Search and Purchase - The case of Polish Young Consumers", 2012
 • "Konsument - gospodarstwo domowe - rynek- e-zachowania", 2011
 • "International Conference on Marketing Studies", 2011
 • "7th International Conference - Management of Technological Changes", 2011
 • "Drogi dochodzenia do Spoleczeństwa Informacyjnego - stan, perspektywy rozwoju i ograniczenia", 2011
 • "Handel we współczesnej gospodarce II. Nowe trendy w sektorze", 2011
 • "Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - uwarunkowania i rezultaty", 2011
 • "Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", 2011
 • "XXIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - Marketing w realiach współczesnego rynku", 2010
 • "Komunikacja rynkowa. Ewolucja-wyzwania-szanse", 2010
 • "Badania marketingowe - nowe wyzwania oraz skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem", 2010
 • "Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", 2009
 • "Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges", 2009
 • "6th International Conference - Management of Technological Change", 2009
 • "Konsument a rynek - Efekty działań marketingowych", 2009
 • "8th International Multidisciplinary Conference on e-Commerce and e-Government", 2008
 • "Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", 2008
 • "Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności", 2007
 • "Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe", 2006
 • "Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości", 2006
 • "Internet w badaniach marketingowych" (Internet w marketingu - Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych przedsiębiorstw), 2005
 • "Business and Economic Development in Central and Eastern Europe", 2004
 • "Internet w marketingu", 2003
 • "Internet w marketingu", 2003
Członkostwo w organizacjach:
2016.11–2018.08
, Ministerstwo Cyfryzacji
2016.08–2020.08
, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
2011.12–2012.12
, European Marketing Academy
2006.12
, Polish Internet Society
2006.01
, Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
2000.01–2002.12
, CentER Institute, University of Tilburg
1998.12–2005.12
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Innowacje dydaktyczne:
 • 2000.01–2001.01 Strategic Marketing Management
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Mars Corporation
Senat RP
Własna działalność doradcza (jako osoba prywatna)
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2013.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2012.06–2012.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2012.06
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.02
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.05
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.04–2012.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.01
, Akademia Leona Koźmińskiego
2006.06–2011.12
, ALK
2000.01–2002.12
Center Institute, Shanxi Medical College, Członek Komisji Programowej