Wizytówkawyszukaj pracownika

dr DARIUSZ BĄK

dr
DARIUSZ BĄK

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

dr DARIUSZ BĄK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2010–2013
Adiunkt, Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2013.11
, Akademia Leona Koźmińskiego
2013.11
, Akademia Leona Koźmińskiego
2012.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.01–2013.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • edukacja
 • etyka
 • etyka biznesu
 • filozofia
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), "Etyka biznesu - Inwencje i innowacje", PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
 • BĄK D., PILCH P. (2014), "Polityka i etyka w organizacji", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.22-28
 • BĄK D. (2013), "Pojęcie dylematu etycznego. Zarys problemu dylematu etycznego w organizacji", PRAKSEOLOGIA, 154, s.5-32
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D. (2012), "Implementacja programów etycznych w instytucjach publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Perspektywa interesariusza zewnętrznego.", PRAKSEOLOGIA, 152, s.69-90
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), "Business Ethics. Teaching and Learning", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), "Wolność czy swawola?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • BĄK D. (2010), "Instrumenty kreowania standardów etycznych w organizacji. Projektowanie i ocena", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2, s.11-27
Monografie:
 • BĄK D. (2007), "Etos urzędnika", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Rozdziały w monografiach:
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), "Evolution and Specific of Business Ethics in Poland" w: "Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business", A. N. Krylov, Berlin - Wiedeń, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
 • BĄK D. (2014), "Przywództwo jako misja - konteksty i interpretacje" w: "Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne", Iwona Kuraszko, Warszawa, DIFIN, s.49-58
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D. (2012), "Etos ludzi i instytucji biznesu" w: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", W. Gasparski, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.53-64
 • BĄK D. (2012), "Teoria cnót" w: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", W. Gasparski, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.450-460
 • BĄK D. (2012), "Polityka compliance w podmiotach leczniczych" w: "Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali", Mieczysław Pasowicz, Kraków, OFICYNA WYDAWNICZA AFM, s.133-150
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), "Etyka w gospodarce" w: "Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego", J. Szomburg, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), "Portret polskiej etyki biznesu" w: "Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej", Gasparski W., Rok B., Warszawa, POLTEXT, s.13-68
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), "In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis" w: "The Role of Large Enterprises in Democracy and Society", Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), "Biznes, prawo, etyka" w: "Biznes, prawo, etyka", Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • BĄK D. (2008), "Forming Managers' Attitudes and Codes of Ethics" w: "Responsible Management Education", Wojciech Gasparski, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.122-130
 • BĄK D. (2007), "O możliwości kreowania etosu urzędnika" w: "Etos urzędnika", Bąk D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.80-92
 • BĄK D. (2007), "Znaczenie teorii cnót dla etyki biznesu" w: "Współczesne wyzwania nauk praktycznych", Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.185-204
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2015, Recenzent, PRAKSEOLOGIA
 • 2015, Recenzent, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • 2012, Redaktor tematyczny numeru specjalnego/współredaktor, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Udział w konferencjach:
 • "X Polski Zjazd Filozoficzny", 2015
 • "Dylematy medyczne XXI wieku: prawo i ryzyko w medycynie", 2012
 • "IX Polski Zjazd Filozoficzny", 2012
 • "Kodeks etyki urzędnika", 2010
 • "VIII Konferencja CEBI "Biznes – Prawo – Etyka", 2008
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011.01 członek zespołu w projekcie MedKompas Poland
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2013.11
, Akademia Leona Koźmińskiego
2013.11
, Akademia Leona Koźmińskiego
2012.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009.01–2013.10
, Akademia Leona Koźmińskiego