Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MARCIN MALAWSKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr MARCIN MALAWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
1990
Adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk
1979–1990
Asystent, Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2007.01–2007.12
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • ekonomia
 • sprawiedliwy podział
 • teoria gier
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MACKO A., TYSZKA T., MALAWSKI M. (2014), "Belief in others’ trustworthiness and trusting behaviour", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 1, s.43-51
 • TYSZKA T., MALAWSKI M. (2013), "Fiodor Dostojewski – Bracia Karamazow, Anegdota opowiedziana przez diabła Iwanowi Fiodorowiczowi. Komentarze", DECYZJE, 19, s.121-124
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TYSZKA T., MACKO A., MALAWSKI M. (2012), "Skąd się biorą preferencje ludzi wobec zasad sprawiedliwego podziału?", STUDIA EKONOMICZNE, 4/2012, s.507-525
 • MALAWSKI M. (2012), ""Procedural" values for cooperative games", INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY, 12, s.-
 • MALAWSKI M., PRZYBYSZEWSKI K., Sosnowska H. (2010), "Cognitive effort of voters under three different voting methods - an experimental study", Operations Research and Decisions, 3-4, s.69-79
 • MALAWSKI M., TYSZKA T. (2010), "Sylwetka: Maya Bar-Hillel", DECYZJE, 14, s.117-124
 • MALAWSKI M. (2009), "Wartość Shapleya", DECYZJE, 10, s.27-58
 • MALAWSKI M. (2009), "Sylwetka: Robert Aumann", DECYZJE, 11, s.117-125
 • MALAWSKI M. (2007), "Ekonomia eksperymentalna: wprowadzenie i najnowsze badania", DECYZJE, 8, s.79-101
 • MALAWSKI M. (2006), "Wissenschaftliche Wanderungen mit Reinhard Selten", DECYZJE, 5, s.109-111
 • MALAWSKI M., Jaideep R. (2005), "Gry przetargu ultymatywnego", DECYZJE, 3, s.79-102
 • MALAWSKI M. (2005), "Komentarz do pracy "Jak przechytrzyć niepewność" Thomasa Brussa", DECYZJE, 4, s.68-70
 • MALAWSKI M. (2005), "Sylwetka: Reinhard Selten", DECYZJE, 4, s.75-81
 • MALAWSKI M. (2004), "Counting" power indices for simple games with a priori unions", THEORY AND DECISION, ---, s.125-140
Monografie:
 • MALAWSKI M., SOSNOWSKA H. (2006), "Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych", Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2009, Członek Rady Redakcyjnej, DECYZJE
 • 2004, Członek kolegium redakcyjnego, DECYZJE
Udział w konferencjach:
 • "SING12 - European Meetingon Game Theory 2016", 2016
 • "EURO 2016 - 28th European Conference on Operational Research", 2016
 • "X Konferencja Psychologia Ekonomiczna", 2016
 • "Kreatywność i Innowacyjność. Jakiego Ładu Społeczno - Gospodarczego Polacy Potrzebują?", 2012
 • "XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego", 2011
 • "SING 7 (Spanish-Italian-Netherlands Meeting on Game Theory)", 2011
 • "SABE/IAREP/ICABEEP", 2011
 • "V Konferencja „Psychologia Ekonomiczna”", 2011
 • "From the totalitarianism towards democracy in Central-Eastern Europe", 2010
 • "From the totalitarianism towards democracy in Central-Eastern Europe", 2010
 • "Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego", 2010
 • "Człowiek i jego decyzje", 2009
 • "6th Meeting of the Work - and Organizational Psychology Division", 2009
 • "SING 5", 2009
 • "Psychologia Ekonomiczna 2009", 2009
 • "SING4 (Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory)", 2008
 • "Distribution of power and voting procedures in the European Union", 2007
 • "Psychologia Ekonomiczna 2007", 2007
 • "Konferencja Stowarzyszenia Project Management Polska", 2006
 • "Wissenchaftliche Wanderungen mit Reinhard Selten", 2006
 • "11th International Conference on Social Dilemmas", 2005
 • "International Conference on Social Dilemmas", 2005
 • "Twente Workshop on Cooperative Games", 2005
 • "GTME 2004", 2004
 • "Italian Meeting for Game Theory and Applications", 2003
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2007.01–2007.12
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek Komisji Programowej