Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

dr hab.
DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

Katedra Zarządzania

dr hab. DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • socjologia organizacji
 • teoria organizacji i zarządzania
 • zachowania organizacyjne
 • praca oparta na wiedzy
 • kapitał społeczny
 • etnografia organizacji
Stypendia/ Nagrody:
..
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • OLEJNICZAK T., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), "Development of Trust in Low-Trust Societies", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(195), s.309-325
 • GOLONKA M., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), "Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.65-88
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2015), "Trust-building in international business ventures", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 10 (1), s.30-51
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Wykorzystanie profesjonalnych studiów przypadków w dydaktyce zarządzania", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s.191-203
 • LATUSEK-JURCZAK D., VLAAR P. (2015), "Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?", MANAGEMENT LEARNING, -, s.211-232
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Studium przypadku jako metoda dydaktyczna", STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 39, s.125-134
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cyfert S., Dyduch W., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), "Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1, s.37-49
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), "Collaboration and trust - building in open innovation community", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, s.47-62
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ratajczak M. (2014), "Crafting the idea of multiculturality. The case of Wrocław, European Capital of Culture 2016", SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (SJPA), 3, s.49-66
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Distrust: Forgotten, yet Promising", SOCIAL SCIENCES/ SOCIALINIAI MOKSLAI, 3, s.15-21
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Polscy przedsiębiorcy w Dolinie Krzemowej", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1(120), s.30-40
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cook K. (2012), "Trust in transitions", KYKLOS, 4, s.512-525
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), "Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji", DECYZJE, 16, s.29-41
 • LATUSEK-JURCZAK D., Postuła A. (2011), "Budowanie wizerunku jako element roli społecznej pracownika IT", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.110-128
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), "Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures", CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, s.75-87
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2009), "Budowanie zaufania – rola pośrednika w budowie zaufania pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.38-52
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), "Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji", E-MENTOR, 3, s.4-13
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Grammar: The Study of Rules", SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.126-127
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech", STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s.511-520
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), "Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 5, s.143-150
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), "(Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1), s.117-125
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2005), "Konstruowanie roli zawodowej menedżera w korporacji międzynarodowej w Polsce", WORKING PAPER WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, 05-005, s.1-47
Redakcja Monografi:
 • LATUSEK-JURCZAK D., (2017), "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", , IGI GLOBAL
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2014), "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A., (red.), (2010), "Trust and Technology in a Ubiquitous Modern Environment: Theoretical and Methodological Perspectives", Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING
Monografie:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", IGI GLOBAL
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), "Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy", Warszawa, POLTEXT
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Polskie przedsiębiorstwa w Dolinie Krzemowej", Warszawa, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Zasady zarządzania", Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2014), "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Warszawa, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "Rozwój teorii organizacji", Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "Zarządzanie międzyorganizacyjne", Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2010), "Trust and Technology in a Ubiquitous Modern Environment: Theoretical and Methodological Perspectives", Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), "Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), "Preface" w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Dominika Latusek- Jurczak, IGI GLOBAL, s.XIV-XXIII
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Model technologicznego start-upu charakterystycznego dla Doliny Krzemowej - możliwości transferu" w: "Zachowania organizacyjne: Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników", Bednarska-Wnuk Izabela, Michalik Joanna, Swiątek-Barylska Ilona, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.77-89
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2015), "Formy współpracy międzyorganizacyjnej - możliwości zastosowań w wymiarze sprawiedliwości" w: "Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny", Przemysław Banasik, Gdańsk, Kowalewski &Wolff, s.176-193
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy" w: "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.21-45
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Formy współpracy międzyorganizacyjnej" w: "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.46-66
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polsce - doświadczenia z Doliny Krzemowej" w: "Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.191-208
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team" w: "The Laws of Knowledge Workplace", Dariusz Jemielniak, Farnham, Gower Publishing Limited, s.79-95
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku" w: "Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania", Irena Hejduk, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.149-162
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Development Prospects for Hyper-Growth Companies in Poland - The Silicon Valley Experiences" w: "Managament and Economic Policy for Development", Grzegorz W. Kołodko, -, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.125-137
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Polska firma IT w Dolinie Krzemowej – studium przypadku i próba analizy w kon-tekście teorii internacjonalizacji" w: "Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia", Monika Boguszewicz-Kreft, Małgorzata Rozkwitalska, Gdańsk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, s.269-283
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Dolina krzemowa i inne regiony rozwijające przemysły wysokich technologii" w: "KOOPERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ KONKURENCJA – KOOPERACJA – ROZWÓJ", Ryszard Bobrowiecki, Tomasz Rojek, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.117-124
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Zarządzanie projektami w międzynarodowym środowisku high-tech: współpraca Polska - Dolina Krzemowa" w: "Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami", Tadeusz Listwan, Łukasz Sułkowski, Łódź, Społeczna Akademia Nauk, s.119-126
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ciuk S. (2012), "Etyka w badaniach jakościowych" w: "Badania jakościowe. Podejścia i teorie", Dariusz Jemielniak, Warszawa, PWN, s.26-46
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2012), "Cultural Differences in Trust in High-Tech International Business Ventures: The Case of a US-Poland Cooperation" w: "Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech Organizations and Workplaces", Dariusz Jemielniak, Abigail Marks, Hershey, New York, IGI GLOBAL, s.5-21
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "The Role of Intermediary in Trust Building Processes Between Entrepreneurs and Venture Capital Funds" w: "Economy, society and managing", Glinka B., Hensel P., Nowak A.Z, Warszawa, ELIPSA, s.131-143
 • LATUSEK-JURCZAK D., Sasson M., Vlaar P. (2010), "Strategy and account management: drama, game, and fight" w: "Strategy at Every Corner! Inspiration for a New Breed of Strategists", Vlaar P., Amsterdam, SYNSPIRE PUBLISHING, s.231-260
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą" w: "Zarządzanie wiedzą", Jemielniak D., Koźmiński A. K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.161-194
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i zarządzaniu wiedzą" w: "Zarządzanie wiedzą", Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.401-438
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia" w: "Zarządzanie wiedzą", Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.243-272
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Trustworthiness as an impression: A field study of relationships between solution providers and their clients in IT industry in Poland" w: "Management Practices in High-Tech Environments", Jemielniak D., Kociatkiewicz J., Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING, s.151-164
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), "Obywatele świata. O znaczeniu i wartości pracy menedżerów międzykulturowych" w: "Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm", Kostera M., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.23-38
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), "When trust does not matter: The study of communication practices between high-tech companies and their clients in the environment of distrust" w: "Computer-mediated relationships and trust", Brennan L.L., Johnson V.E, Hershey, IDEA GROUP REFERENCE, s.239-252
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2006), "Zarządzanie międzykulturowe w Polsce" w: "Pomiędzy kulturami: szkice z komunikacji międzykulturowej", Ratajczak Magdalena, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.123-158
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2015.01.01–2018.03.09 "Dynamika zmian w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Hybrydyzacja praktyk zarządzania w latach 2003-2015"
 • 2013.01.01–2016.12.31 "Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami"
 • 2010.01.01–2014.03.15 "Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami"
 • 2007.05.31–2009.05.30 "Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii"
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2014 "Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu "born global"" Doktorant: Kaja Prystupa - Rządca
 • 2014 "Zarządzanie wiedzą jako element kontroli zarządczej na przykładzie Urzędów Miast" Doktorant: Anna Pikos
Recenzje:
 • LATUSEK-JURCZAK D., (2004), "Myśląc o zarządzaniu" recenzja: "Zarządzanie-podręcznik dla zaawansowanych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 46-48
Udział w konferencjach:
 • I Ogólnopolski Maraton Naukowy "Trendy w rozwoju przedsiębiorczości", 2015.10.12
 • "Czas na rozwój - Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców", 2015.05.21
 • "V Konferencja Naukowa. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - nowe trendy w zarządzaniu i marketingu", 2014.10.23
 • "Kongres Kultury Akademickiej", 2014.03.20
 • "Społeczne i ekonomiczne problemy zarządzania projektami", 2013.11.20
 • "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu", 2013.09.19
 • "11th Annual International Conference on Business: Accounting - Finance - Management - Marketing", 2013.07.01
 • "Silicon Valley comes to Oxford", 2012.11.17
 • "Czas na rozwój - myślenie strategiczne w życiu codziennym", 2012.09.14
 • "Academy of Management Annual Meeting", 2011.08.21
 • "The 27th EGOS Colloqium", 2011.07.06
 • "27th EGOS Colloquium", 2011.07.06
 • "26th EGOS Colloquium", 2010.07.04
 • "5th Workshop on Trust within and between Organizations", 2010.01.26
 • "V międzynarodowa konferencja naukowa: zarządzanie rozwojem organizacji", 2008.09.10
 • "Annual Meeting of the Academy of Management - The Questions We Ask", 2008.08.08
 • "4th Conference on Technology, Knowledge and Society", 2008.01.18
 • "4th Workshop on Trust within and between Organizations", 2007.10.18
 • "3rd International Conference on Technology, Knowledge and Society", 2007.01.09
 • "International Conference on Technology, Knowledge and Society", 2007.01.09
 • "22nd EGOS Colloqium - The Organizing Society", 2006.07.06
 • "European Group on Organization Studies conference", 2006.07.01
 • "EABIS 4th Annual Colloquium PhD Day", 2005.12.05
 • "Trust within and between organizations", 2005.10.27
 • "3rd Workshop on Trust", 2005.10.27
 • "ABE Research Seminar", 2005.03.09