Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

dr hab.
DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

Katedra Zarządzania

dr hab. DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2011
Profesor nadzwyczajny, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2011
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2004–2007
Asystent, Katedra Zarządzania, Zakład Zarządzania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2011.01
Członek, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
2009.12–2012.07
Pełnomocnik Rektora ds. Akredytacji Międzynarodowych, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10
Członek Rady "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10
Academic Director - European MBA, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.11
Członek Komisji Rektora ds. Nagród i Wyróżnień, Akademia Leona Koźmińskiego
2004.12–2006.01
Zespół EQUIS, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2004.09–2007.07
Sekretarz Katedry Zarządzania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • etnografia organizacji
 • kapitał społeczny
 • praca oparta na wiedzy
 • socjologia organizacji
 • teoria organizacji i zarządzania
 • zachowania organizacyjne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2006
Vaxjo University, Szwecja
Staże:
2011
Stanford University, Stany Zjednoczone
2007
Stanford University, USA
2002
University of North Carolina, USA
2002
Leipzig Universitaet, Niemcy
Stypendia/ Nagrody:
2012.01.01
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GOLONKA M., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), "Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.65-88
 • OLEJNICZAK T., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), "Development of Trust in Low-Trust Societies", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(195), s.309-325
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2015), "Trust-building in international business ventures", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 10 (1), s.30-51
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Studium przypadku jako metoda dydaktyczna", STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 39, s.125-134
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Wykorzystanie profesjonalnych studiów przypadków w dydaktyce zarządzania", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4, s.191-203
 • LATUSEK-JURCZAK D., VLAAR P. (2015), "Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?", MANAGEMENT LEARNING, -, s.211-232
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cyfert S., Dyduch W., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), "Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1, s.37-49
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ratajczak M. (2014), "Crafting the idea of multiculturality. The case of Wrocław, European Capital of Culture 2016", SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (SJPA), 3, s.49-66
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Distrust: Forgotten, yet Promising", SOCIAL SCIENCES/ SOCIALINIAI MOKSLAI, 3, s.15-21
 • LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), "Collaboration and trust - building in open innovation community", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, s.47-62
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Polscy przedsiębiorcy w Dolinie Krzemowej", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1(120), s.30-40
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cook K. (2012), "Trust in transitions", KYKLOS, 4, s.512-525
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D., Postuła A. (2011), "Budowanie wizerunku jako element roli społecznej pracownika IT", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.110-128
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), "Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji", DECYZJE, 16, s.29-41
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), "Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures", CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, s.75-87
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2009), "Budowanie zaufania – rola pośrednika w budowie zaufania pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.38-52
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), "Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji", E-MENTOR, 3, s.4-13
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), "Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 5, s.143-150
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Grammar: The Study of Rules", SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.126-127
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech", STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s.511-520
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), "(Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1), s.117-125
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2005), "Konstruowanie roli zawodowej menedżera w korporacji międzynarodowej w Polsce", WORKING PAPER WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, 05-005, s.1-47
Redakcja Monografi:
 • LATUSEK-JURCZAK D., (2017), "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", , IGI GLOBAL
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2014), "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A., (red.), (2010), "Trust and Technology in a Ubiquitous Modern Environment: Theoretical and Methodological Perspectives", Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING
Monografie:
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), "Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy", Warszawa, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Zasady zarządzania", Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Polskie przedsiębiorstwa w Dolinie Krzemowej", Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "Rozwój teorii organizacji", Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "Zarządzanie międzyorganizacyjne", Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), "Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2017), "Preface" w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Dominika Latusek- Jurczak, IGI GLOBAL, s.XIV-XXIII
 • LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2015), "Formy współpracy międzyorganizacyjnej - możliwości zastosowań w wymiarze sprawiedliwości" w: "Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny", Przemysław Banasik, Gdańsk, Kowalewski &Wolff, s.176-193
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Model technologicznego start-upu charakterystycznego dla Doliny Krzemowej - możliwości transferu" w: "Zachowania organizacyjne: Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników", Bednarska-Wnuk Izabela, Michalik Joanna, Swiątek-Barylska Ilona, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.77-89
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polsce - doświadczenia z Doliny Krzemowej" w: "Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.191-208
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Development Prospects for Hyper-Growth Companies in Poland - The Silicon Valley Experiences" w: "Managament and Economic Policy for Development", Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.125-137
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy" w: "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.21-45
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Formy współpracy międzyorganizacyjnej" w: "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.46-66
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team" w: "The Laws of Knowledge Workplace", Dariusz Jemielniak, Farnham, Gower Publishing Limited, s.79-95
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku" w: "Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania", Irena Hejduk, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.149-162
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Polska firma IT w Dolinie Krzemowej – studium przypadku i próba analizy w kon-tekście teorii internacjonalizacji" w: "Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia", Monika Boguszewicz-Kreft, Małgorzata Rozkwitalska, Gdańsk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, s.269-283
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Dolina krzemowa i inne regiony rozwijające przemysły wysokich technologii" w: "KOOPERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ KONKURENCJA – KOOPERACJA – ROZWÓJ", Ryszard Bobrowiecki, Tomasz Rojek, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.117-124
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Zarządzanie projektami w międzynarodowym środowisku high-tech: współpraca Polska - Dolina Krzemowa" w: "Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami", Tadeusz Listwan, Łukasz Sułkowski, Łódź, Społeczna Akademia Nauk, s.119-126
 • LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2012), "Cultural Differences in Trust in High-Tech International Business Ventures: The Case of a US-Poland Cooperation" w: "Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech Organizations and Workplaces", Dariusz Jemielniak, Abigail Marks, Hershey, New York, IGI GLOBAL, s.5-21
 • LATUSEK-JURCZAK D., Ciuk S. (2012), "Etyka w badaniach jakościowych" w: "Badania jakościowe. Podejścia i teorie", Dariusz Jemielniak, Warszawa, PWN, s.26-46
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "The Role of Intermediary in Trust Building Processes Between Entrepreneurs and Venture Capital Funds" w: "Economy, society and managing", Glinka B., Hensel P., Nowak A.Z, Warszawa, ELIPSA, s.131-143
 • LATUSEK-JURCZAK D., Sasson M., Vlaar P. (2010), "Strategy and account management: drama, game, and fight" w: "Strategy at Every Corner! Inspiration for a New Breed of Strategists", Vlaar P., Amsterdam, SYNSPIRE PUBLISHING, s.231-260
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Trustworthiness as an impression: A field study of relationships between solution providers and their clients in IT industry in Poland" w: "Management Practices in High-Tech Environments", Jemielniak D., Kociatkiewicz J., Hershey, IDEA GROUP PUBLISHING, s.151-164
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą" w: "Zarządzanie wiedzą", Jemielniak D., Koźmiński A. K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.161-194
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia" w: "Zarządzanie wiedzą", Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.243-272
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i zarządzaniu wiedzą" w: "Zarządzanie wiedzą", Jemielniak, D., Koźmiński, A. K., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.401-438
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), "Obywatele świata. O znaczeniu i wartości pracy menedżerów międzykulturowych" w: "Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm", Kostera M., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.23-38
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2007), "When trust does not matter: The study of communication practices between high-tech companies and their clients in the environment of distrust" w: "Computer-mediated relationships and trust", Brennan L.L., Johnson V.E, Hershey, IDEA GROUP REFERENCE, s.239-252
 • LATUSEK-JURCZAK D. (2006), "Zarządzanie międzykulturowe w Polsce" w: "Pomiędzy kulturami: szkice z komunikacji międzykulturowej", Ratajczak Magdalena, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.123-158
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2015.01.01–2018.03.09 "Dynamika zmian w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Hybrydyzacja praktyk zarządzania w latach 2003-2015"
 • 2013.01.01–2016.12.31 "Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami"
 • 2010.01.01–2014.03.15 "Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami"
 • 2007.05.31–2009.05.30 "Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii"
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2014 "Zarządzanie wiedzą jako element kontroli zarządczej na przykładzie Urzędów Miast" Doktorant: Anna Pikos
 • 2014 "Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu "born global"" Doktorant: Kaja Prystupa - Rządca
Recenzje:
 • LATUSEK-JURCZAK D., (2004), "Myśląc o zarządzaniu" recenzja: "Zarządzanie-podręcznik dla zaawansowanych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: 46-48
Udział w konferencjach:
 • I Ogólnopolski Maraton Naukowy "Trendy w rozwoju przedsiębiorczości", 2015.10.12
 • "Czas na rozwój - Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców", 2015.05.21
 • "V Konferencja Naukowa. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - nowe trendy w zarządzaniu i marketingu", 2014.10.23
 • "Kongres Kultury Akademickiej", 2014.03.20
 • "Społeczne i ekonomiczne problemy zarządzania projektami", 2013.11.20
 • "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu", 2013.09.19
 • "11th Annual International Conference on Business: Accounting - Finance - Management - Marketing", 2013.07.01
 • "Silicon Valley comes to Oxford", 2012.11.17
 • "Czas na rozwój - myślenie strategiczne w życiu codziennym", 2012.09.14
 • "Academy of Management Annual Meeting", 2011.08.21
 • "27th EGOS Colloquium", 2011.07.06
 • "The 27th EGOS Colloqium", 2011.07.06
 • "26th EGOS Colloquium", 2010.07.04
 • "5th Workshop on Trust within and between Organizations", 2010.01.26
 • "V międzynarodowa konferencja naukowa: zarządzanie rozwojem organizacji", 2008.09.10
 • "Annual Meeting of the Academy of Management - The Questions We Ask", 2008.08.08
 • "4th Conference on Technology, Knowledge and Society", 2008.01.18
 • "4th Workshop on Trust within and between Organizations", 2007.10.18
 • "International Conference on Technology, Knowledge and Society", 2007.01.09
 • "3rd International Conference on Technology, Knowledge and Society", 2007.01.09
 • "22nd EGOS Colloqium - The Organizing Society", 2006.07.06
 • "European Group on Organization Studies conference", 2006.07.01
 • "EABIS 4th Annual Colloquium PhD Day", 2005.12.05
 • "Trust within and between organizations", 2005.10.27
 • "3rd Workshop on Trust", 2005.10.27
 • "ABE Research Seminar", 2005.03.09
Członkostwo w organizacjach:
2016.12
członek, Akademia Młodych Uczonych
2012.08
członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania, Polska Akademia Nauk
2007.10
Członek, AACSB (American Association of Collegiate Schools of Business)
2006.05
Członek, European Group for Organization Studies
2003.09
Członek, First International Network on Trust
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015.10
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Koordynator specjalności badawczej
2011.11–2013.03
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.11–2015.08
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008.09–2009.09
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.10–2011.08
Komisja ds. Nagród Naukowych dla Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
Udział w radach nadzorczych:
2015.05
niezależny członek Rady Nadzorczej, PTFI Pioneer PKO
2012.06
członek Rady Nadzorczej, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania