Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. ROBERT RZĄDCA

dr hab.
ROBERT RZĄDCA

Katedra Strategii

dr hab. ROBERT RZĄDCA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • handel elektroniczny/ e-marketing
 • negocjacje międzynarodowe
 • negocjacje
 • badania i rozwój
 • strategiczna analiza organizacji
 • strategie organizacji
 • zarządzanie strategiczne
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), "Local governance and learning: in search of a conceptual framework", LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 6, s.916-937
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., RZĄDCA R. (2014), "Konflikt jako zjawisko wyzwalające procesy uczenia sięw administracji samorządowej. W poszukiwaniu modelu teoretycznego", PRAKSEOLOGIA, 155, s.259-294
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2013), "Does a Connection Exist Among National Culture, Alliance Strategy, and Leading ICT Firms' Performance?", JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 6, s.395-412
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁADKIEWICZ I., RZĄDCA R. (2010), "Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz cena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perespektywa polskich JBR-ów", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.78-89
 • RZĄDCA R. (2010), "Organizacje badawczo-rozwojowe i ich otoczenie- przykład SAIT", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.63-77
 • RZĄDCA R. (2007), "Stabilność ewolucyjna polskiego rynku energetycznego - PKE versus BOT", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2007, s.18-39
 • KIROV N., KUŚMIERZ A., RZĄDCA R. (2007), "Wpływ relacji między odbiorcami i dostawcami na ich współpracę", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.19-24
 • KIROV N., RZĄDCA R. (2006), "Negocjacje Daewoo - FSO z perspektywy dziesięciolecia", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s.7-11
 • KUŚMIERZ A., KIROV N., RZĄDCA R. (2006), "Przywództwo w polskich szpitalach w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, -, s.-
 • RZĄDCA R. (2006), "Negocjacje a tożsamość organizacji - relacje poznawcze i praktyczne", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2006, s.136-147
 • RZĄDCA R. (2005), "Na marginesie książki A.K.Koźmińskiego "Zarządzanie w warunkach niepewności"", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.52-55
 • KIROV N., RZĄDCA R., KUŚMIERZ A. (2003), "Strategiczne modele e-biznesowe: Jak się kręci e-biznes", PC KURIER, 8, s.36-39
 • RZĄDCA R. (2003), "Negocjująca organizacja: stary paradygmat i nowe propozycje", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s.8-14
 • RZĄDCA R., KIROV N., HUNEK I. (2001), "Zarzucanie kotwicy: wpływ oferty wstępnej na wynik negocjacji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.10-13
Redakcja Monografi:
 • GOLONKA M., RZĄDCA R., (red.), (2013), "Does a Connection Exist Among National Culture, Alliance Strategy, and Leading ICT Firms' Performance?", -
Monografie:
 • RZĄDCA R. (2003), "Negocjacje w interesach", Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • RZĄDCA R. (1998), "Negocjacje ", ---, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), "Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory" w: "EURAM 2013: Democritising Management", -, Istambuł, EURAM
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GOLONKA M., RZĄDCA R. (2011), "The Impact of Culture and Alliance Strategy on Firms’ Performance in Global ICT Industry" w: "Changing Perspective of Management:Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas ", Prof. Dr. Dev Raj Adhikari, Dr. Dhruba Kumar Gautam, Nepal, Buddha Academic Enterprises Pvt. Ltd, s.157-159
 • RZĄDCA R. (2004), "Firmy doradcze a tworzenie wiedzy" w: "Krytyczna teoria organizacji ", Kieżun W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • RZĄDCA R. (2003), "CRM – metoda zarządzania wiedzą organizacji" w: "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie", Wawrzyniak B., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • RZĄDCA R. (1995), przedmowa do polskiego wydania w: "Odchodząc od NIE", Ury W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
 • RZĄDCA R. (1992), "Przedmowa do wyd. polskiego" w: "Dochodząc do TAK", Fisher R., Ury W., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2005.12.07–2008.12.06 "Jednostka badawczo-rozwojowa jako organizacja generująca wiedzę-model funkcjonowania"
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 "Strategie rozwoju sieci medycznych: pomiędzy efektem skali a efektem sieciowym" Doktorant: Monika Sak-Skowron
 • 2011 "Alians jako strategia konkurowania w sektorach globalnych na przykładzie branży teleinformatycznej (ICT)" Doktorant: Golonka Monika
Recenzje:
 • RZĄDCA R., (2004), recenzja: "Zarządzanie w warunkach niepewności" A.K.Koźmiński, PRZEGLĄD ORGANIZACJI wydawca: TNOIK, strony: -
Udział w konferencjach:
 • "XIX Seminarium z cyklu badani anaukowe 'Udostępnianie publikacji w internecie, czyli jak zwiększyć cytowalność prac naukowych'", 2015.06.23
 • "EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity", 2015.06.17
 • "EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity", 2015.06.15
 • "EURAM 2013: Democratizing management", 2013.06.26
 • "2011 Academy of Management conference "West meets East", 2011.08.12
 • "Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową", 2009.11.25