Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. KAZIMIERZ PRZYBYSZ

prof.
KAZIMIERZ PRZYBYSZ

Katedra Nauk Społecznych

prof. KAZIMIERZ PRZYBYSZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2012
Adiunkt, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2012
Postdoctoral Scholar, Business School, University of Sydney
2008–2009
Visiting Scholar, Columbia Business School, Columbia University
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2013.01
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Zainteresowania badawcze:
 • dzieje polskich ruchów społecznych
 • historia myśli politycznej
Staże:
2011
University of Sydney Bussines School, Australia
2008
Columbia University, Stany Zjednoczone
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PRZYBYSZ K. (2016), "Zachowania społeczności ziemi łowickiej wobec exodusu ludności Warszawy", SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. PISMO EDUKACYJNE, 2 (47), s.81-94
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZYBYSZ K. (2009), "Polski ruch ludowy w pierwszej połowie XX wieku. Próba syntezy", ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, 25, s.13-36
 • PRZYBYSZ K. (2005), "Wizje Polski w myśli politycznej powstańczej Warszawy", ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH, -, s.445-463
Monografie:
 • PRZYBYSZ K. (2010), "W konspiracji. Polski ruch ludowy 1939-1945", Warszawa, MUZEUM HISTORII RUCHU LUDOWEGO
 • PRZYBYSZ K. (2006), "Partie polityczne Polski podziemnej 1939-1945", Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR
Rozdziały w monografiach:
 • PRZYBYSZ K. (2015), "Wizje bezpiecznej Europy w myśli politycznej głównych nurtów polskiej konspiracji niepodległościowej w latach II wojny światowej" w: "Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska-Europa-świat", Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski, Warszawa, Wydawnictwo WDiNP, s.243-255
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PRZYBYSZ K. (2009), "Kilka uwag o likwidacji niezależnego ruchu ludowego w Polsce" w: "Przeszłość i teraźniejszość", -, Pułtusk, AH PUŁTUSK, s.343-351
 • PRZYBYSZ K. (2004), "Rada Jedności Narodowej wobec porozumień jałtańskich" w: "Historia i polityka", -, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.-
 • PRZYBYSZ K. (2003), "Polska myśl polityczna II wojny światowej - główne treści i możliwości ich realizacji" w: "Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku", Trembicka K., Paruch W., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.-
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2009, "Członek Kolegium Redakcyjnego", ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH
 • 1999, Redaktor naczelny, ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH
Członkostwo w organizacjach:
2008.01
, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
2005.01
, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
Innowacje dydaktyczne:
 • 2009.06 Laureat konkursu na Mazowieckie Stypendium Doktoranckie przyznane z Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer
 • 2001.10 Laureat konkursu na stypendium Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2009
,
2001
,
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2013.01
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie