Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. WITOLD MORAWSKI

prof.
WITOLD MORAWSKI

Katedra Nauk Społecznych

prof. WITOLD MORAWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • kapitał społeczny
 • kierowanie ludźmi w organizacji
 • historia myśli politycznej
 • historia społeczna i gospodarcza
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
 • postsocjalistyczna transformacja
 • Kultura organizacji
 • antropologia
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • ekonomia rozwoju
 • filozofia
 • gospodarka Polski
 • gospodarka światowa
 • globalizacja
 • problemy wzrostu gospodarczego
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia organizacji
 • transformacja ustrojowa
 • teoria organizacji i zarządzania
 • struktury i procesy organizacji
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MORAWSKI W. (2016), "Economic Identities: Four Paths Out of the "Iron Cage"", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.2-9
 • MORAWSKI W. (2014), "'Path Dependence': How Geopolitics and Culture Shape Divisions in Poland after the Fall of Communism", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(188), s.435-460
 • MORAWSKI W. (2013), "Institutions and Modernity", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol. 21, No3(122), s.30-49
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2009), "Łady ekonomiczne: spontaniczny, zakorzeniony i regulowany", TRANSFORMACJE, 58-63, s.51-69
 • MORAWSKI W. (2008), "Czy rynek jest dla demokracji tym, czym ziarenko piasku dla ukształtowania się perły ostrygi?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s.81-85
 • MORAWSKI W. (2008), "Fale globalizacji i globalne rządzenie", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (94), s.22-32
 • MORAWSKI W. (2006), "Vortici della globalizzazione e giochi europei: qualita e istituzioni", VISITA DI STUDI UTOPICI, 2, s.55-78
 • MORAWSKI W. (2004), "Zrozumieć wielką przemianę" - Dyskusja o książce Andrzeja K. Koźmińskiego i Piotra Sztompki, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.-
 • MORAWSKI W. (1998), "Wizje porządku społecznego: Thomas Hobbes i Adam Smith", TRANSFORMACJE, 1-4 (15-18), s.17-20
 • MORAWSKI W. (1998), "Systemic change as institutional change: Universal challenges and Polish adaptations", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (121), s.57-68
 • MORAWSKI W. (1994), "Three Dilemmas of Citizenship-Building", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (105), s.23-34
 • MORAWSKI W. (1993), "Industrial Enterprise as a "Factor" of Political Change", THE POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN, 1 (101), s.71-82
 • MORAWSKI W. (1992), "Uncertainties on the Road to Markets and Democracy", SISYPHUS, 2 (VII), s.34-46
 • MORAWSKI W. (1991), "Democracy and the Market on the Treshold of Great Transformation", SISYPHUS, VII, s.25-32
 • MORAWSKI W. (1990), "Industrial democracy and System Reform", WORKERS' PARTICIPATION AND INDUSTRIAL DEMOCRACY, -, s.-
Redakcja Monografi:
 • MORAWSKI W., (2016), "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?", , WOLTERS KLUWER POLSKA
 • MORAWSKI W., (2012), "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • MORAWSKI W., (2010), "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MORAWSKI W., (2005), "Załamanie porządku etatystycznego", Warszawa, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W., (1994), "Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej", Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • MORAWSKI W., (1986), "Gospodarka i społeczeństwo. Wartości i interesy załóg przemysłowych", Warszawa, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W., (1983), "Demokracja i gospodarka", Warszawa, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W., (1979), "Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna", Warszawa, PWN
 • MORAWSKI W., (1976), "Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról", Warszawa, PWN
Monografie:
 • MORAWSKI W. (2016), "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?", WOLTERS KLUWER POLSKA
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • MORAWSKI W. (2012), "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2010), "Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje", Warszawa, PWN
 • MORAWSKI W. (2010), "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MORAWSKI W. (2005), "Załamanie porządku etatystycznego", Warszawa, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W., KOZEK W. (2005), "The breakdown of Etatistic Order", Warszawa, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • MORAWSKI W. (2005), "Ekonomicka sociologie. Problemy teorie empirie", Praga, SOCIOLOGICKE NAKLADADATELSTVI (Slon)
 • MORAWSKI W. (1994), "Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej", Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • MORAWSKI W. (1986), "Gospodarka i społeczeństwo. Wartości i interesy załóg przemysłowych", Warszawa, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1983), "Demokracja i gospodarka", Warszawa, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • MORAWSKI W. (1979), "Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna", Warszawa, PWN
 • MORAWSKI W. (1976), "Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról", Warszawa, PWN
Rozdziały w monografiach:
 • MORAWSKI W. (2016), "Klimaty społeczne a instytucjonalne reguły zaspokajania potrzeb życiowych" w: "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?", Witold Morawski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.15-41
 • MORAWSKI W. (2016), "Instytucje: oczekiwania i rozczarowania" w: "Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce", Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.231-238
 • MORAWSKI W. (2015), "Jakie nierówności Polacy akceptują jak sprawiedliwe?" w: "Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi", Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.225-234
 • MORAWSKI W. (2015), "Usprawiedliwione oczekiwania: Polacy o zasadach sprawiedliwości społecznej i ustalania zarobków" w: "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.107-143
 • MORAWSKI W. (2014), "Geopolityka i kultura w czasach transformacji systemowej" w: "Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego", Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.237-257
 • MORAWSKI W. (2012), "Instytucjonalna architektura nowoczesności" w: "Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego", Bobko A., Marek-Zborowskiej B., Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.30-48
 • MORAWSKI W. (2012), "Zawartość książki" w: "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Morawski W., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.35-47
 • MORAWSKI W. (2012), "Wprowadzenie. Współzależności i powiązania zewnętrzne jako uwarunkowania modernizacji w Polsce" w: "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", Morawski W., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.9-34
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MORAWSKI W. (2011), "Fale globalizacji i globalne rządzenie" w: "Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżyn W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.21-38
 • MORAWSKI W. (2011), "Globalne zarządzanie" w: "Transformacje demokracji", Lech W. Zacher, Warszawa, DIFIN, s.361-384
 • MORAWSKI W. (2011), "Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji" w: "Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Władysława Markiewicza", Sztumski J., Żechowski Z.A., Czekaj K., Katowice, GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, s.327-341
 • MORAWSKI W. (2010), "Prometeusz spętany? Próby analiz instytucjonalnych polskiej modernizacji" w: "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", Morawski W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.90-123
 • MORAWSKI W. (2010), "Wprowadzenie: o pojęciu i teorii modernizacji, a także o zawartości książki" w: "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", Morawski, W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • MORAWSKI W. (2009), "Modernizacja w dobie globalizacji: parę uwag o Polsce" w: "E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej", Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.65-73
 • MORAWSKI W. (2009), "Market and Political Justice in Postsocialist Poland" w: "Transition from Socialist to Market Economies. Comparison of European and Asian Experiences", Ichimura E., Sato T., James W., Londyn, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.211-227
 • MORAWSKI W. (2009), "Globalizacja w perspektywie konfiguracyjnej" w: "Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin", ks. Wroceński J., ks. Krajczyński J., Warszawa, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.939-960
 • MORAWSKI W. (2008), "Modernizacyjne konfiguracje: perspektywa polska" w: "Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity", Morawski, W., Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.147-154
 • MORAWSKI W. (2008), "Agencja społeczna w dobie globalizacji" w: "Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65 rocznicę urodzin", Rzadkowolska M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.333-349
 • MORAWSKI W. (2008), "Dyskursy globalizacyjne: hegemoniczny i refleksyjny" w: "Kultura a rynek", Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.13-21
 • MORAWSKI W. (2007), "O przyczynach niepowodzeń reformowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych: Między diagnozą a terapią" w: "Oswajanie wielkiej zmiany", Krzemiński I., Raciborski J., ---, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.111-133
 • MORAWSKI W. (2007), "Globalność i globalizacja" w: "Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX o XXI wieku", Marody M., ---, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.516-529
 • MORAWSKI W., HIROSZOWICZ M. (2007), "Poza Żelazną Klatką" w: "Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim", Sułek A., Warszawa, WYD. IFIS PAN, s.407-411
 • MORAWSKI W. (2006), "Globalizacja a nierówności społeczne" w: "Nowa ekonomia a społeczeństwo", Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.37-47
 • MORAWSKI W. (2006), "Polska w Zjednoczonej Europie: perspektywa społeczna i ekonomiczna" w: "Polska w zjednoczonej Europie. Substrat ludzki i kapitał społeczny", -, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.60-63
 • MORAWSKI W. (2006), "Whirpools of Globalization and European Games: Values and Institution" w: "Corporate social responsibility in the EU & Japan", Szell G., Frankfurt nad Menem, PETER LANG GMBH, s.225-248
 • MORAWSKI W. (2006), "Szersze tło transformacji: demokracja i gospodarka w procesie globalizacji" w: "Wkład transformacji do teorii ekonomii", Kleer J., Kondratowicz A., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.47-63
 • MORAWSKI W. (2005), "Wiry globalizacji i gry europejskie: wartości i instytucje" w: "Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat", Wesołowski W., Włodarek J., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.51-74
 • MORAWSKI W. (2004), "Mapy drogowe: Propozycje analityczno-teoretyczne" w: "Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw", Kozioł W., Koładkiewicz I., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.17-34
 • MORAWSKI W. (2003), "Praca w globalizującym się świecie: koncepcje i realia" w: "Deregulation of Labour Market", Frieske K.W., Warszawa, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • MORAWSKI W. (2003), "Niepewność w świecie pracy. Sondażowe badania konsekwencji globalizacji" w: "Praca, gospodarka, społeczeństwo", Doktór K., Konecki K., Warzywoda-Kruszyńska W., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.-
 • MORAWSKI W. (2003), "Wyzwania i problemy globalizacji ekologicznej i kulturowej" w: "Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura", Gardawski J., Polakowska-Kujawa J., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.-
 • MORAWSKI W. (2000), "In Search of Strategic Options in Industrial Relations. The postsocialist Transformation in Poland after 10 years" w: "Labour, industrial relations and social bargaining", -, Praga, SPF - RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS, s.-
 • MORAWSKI W. (2000), "Trzy racjonalności: rynek, państwo, społeczeństwo" w: "Racjonalność myślenia, decydowania i działania", Zacher L.W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1999), "Osobliwości i uniwersalia nowego porządku społeczno-ekonomicznego w Polsce" w: "Idee a urządzanie świata społecznego", Ewa Nowicka, Mirosław Chałubiński, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.--
 • MORAWSKI W. (1999), "Instytucjonalizacja polityczna w postsocjalistycznej Polsce" w: "Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie", Kurczewska J., Warszawa, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1998), "Zmiana systemowa jako zmiana instytucjonalna. Uniwersalne wyzwania i polskie adaptacje" w: "Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej", Sułek A., Szczepański M.S., Katowice, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), "Trade unions in Poland: Dilemmas of dependence, independence and relative autonomy" w: "Industrial relations between command and market. A comparative analysis of Eastern Europe and China", Schienstock G., Thomson P., Traxler F., New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), "Society as an Economic Actor: The Three Patterns of Institutionalization" w: "The emerging new regional order in Central and Eastern Europe", Hayashi T., Sapporo, HOKKAIDO UNIVERSITY, s.-
 • MORAWSKI W. (1997), "Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnętrzne" w: "Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej", Kozek W., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • MORAWSKI W. (1996), "Społeczeństwo i jednostka" w: "Naród - władza - społeczeństwo", Jasińska-Kania, Raciborski J., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • MORAWSKI W. (1996), "Demokracja a gospodarka" w: "Podstawy życia społecznego w Polsce", Maroda M., Gucwa-Leśny E., Warszawa, INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UW, s.-
 • MORAWSKI W., KOZEK W., FEDEROWICZ M. (1995), "Poland" w: "Labour relations and political change in Eastern Europe. A comparative perspective", J. Thirkell, R. Scase, S. Vickerstaff, Londyn, UCL PRESS, s.-
 • MORAWSKI W. (1995), "Korporatyzm: Wyłanianie się nowych stosunków przemysłowych w Polsce" w: "Negocjacje. Droga do paktu społecznego", Kowalak T., Warszawa, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • MORAWSKI W. (1995), "Nowe stosunki przemysłowe a demokracja przemysłowa" w: "Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego", Sułek A., Styk J., Lublin, UMCS, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), "Beyond industrial democracy:The coming of corporatism" w: "Market economy and social justice", -, Tokio, CHUO UNIVERSITY, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), "Citizenship-building in former socialist countries" w: "The transformation of Europe. Social conditions and consequences", Alestalo M., Allardt E., Rychard A., Wesołowski W., Warszawa, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1994), "Monocentryczny i radykalno-konfliktowy system w stosunkach przemysłowych PRL" w: "Elita władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1956-1981", Wójcik P., Warszawa, INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UW, s.-
 • MORAWSKI W. (1993), "Zmiana systemowa jako wyzwanie cywilizacyjne" w: "Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu", Grabowska M., Sułek A., Warszawa, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), "Industrial Democracy and Power Structuration in the Polish Economy" w: "Labour relations in transition in Eastern Europe", Szell ., Berlin, WALTER DE GRUYTER & CO, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), "Workers' participation in a socialist country" w: "Alienation society and the individual", F. Geyer, W.R. Heinz, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), "Państwo a zmiana systemowa: doktryna, realia, teoria" w: "W poszukiwaniu strategii zmian", Kubin J., Żekoński Z., Warszawa, UPOWSZECHNIANIE NAUKI - OŚWIATA, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), "Economic change and civil society in Poland" w: "Democracy and civil society in Eastern Europe", Lewis P.G., New York, ST. MARTIN, s.-
 • MORAWSKI W. (1992), "Social and Economic Change in Poland" w: "Ireland and Poland comparative perspectives", Clancy P., Kelly M., Wiatr J., Zółtaniecki R., Dublin, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, s.-
 • MORAWSKI W. (1991), "The influence of social sciences on political decisions in Poland" w: "Social sciences and modern states. National experiences and theoretical crossroads", Wagner P., Hirschon Weiss C., Wittrock B., Wollman H, Cambridge, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, s.-
 • MORAWSKI W. (1991), "Przemiany ekonomiczne a społeczeństwo obywatelskie" w: "Społeczeństwo uczestniczące. Gospodarka rynkowa. Sprawiedliwość społeczna", Gortat R., Warszawa, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, s.-
 • MORAWSKI W., Caldwell G., Kamiński A., Sales A. (1990), "The Process of Dependent Development in Industrialized Capitalist and Socialist Settings" w: "National survival in dependent societies. Social change in Canada and Poland", R. Breton, G. Houlle, G. Caldwell, E. Mokrzycki, E. Wnuk-Lipiński, Ottawa, CARLETON UNIVERSITY PRESS, s.-
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 1996, "Redaktor Naczelny", POLISH SOCJOLOGICAL REVIEW
Recenzje:
 • MORAWSKI W., (2009), "Strategia racjonalistyczna i jej ograniczenia w badaniach polskiej transformacji - uwagi na marginesie książki A.K. Koźmińskiego " recenzja: "How It All Happened. Esseys In Political Economy of Transformation" A. K. Koźmiński, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, strony: 86-92
Udział w konferencjach:
 • "Kongres Kultury Polskiej", 2009.09.22
 • "Egospodarka - Espołeczeństwow Europie Środkoweji Wschodniej", 2009.05.13
 • "Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw", 2003.05.01