Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. WALDEMAR HOFF

dr hab.
WALDEMAR HOFF

Katedra Prawa Administr.,Publicznego Gospodar. i Handlowego

dr hab. WALDEMAR HOFF

CV
Historia stanowisk naukowych:
1982–1987
Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
1977–1982
Asystent, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011.10–2015.08
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10–2015.08
Komisja do Spraw Odznaczeń, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2015.08
Rada Biblioteczna, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.01–2008.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.01–2008.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2001.01–2005.12
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2001.01–2005.12
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2001.01–2005.12
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • prawo publiczne
 • prawo UE
 • prawo konstytucyjne
 • europejska kultura prawna
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo publiczne
 • administracja w UE
 • legislacja
 • prawo administracyjne
 • prawo
 • prawo energetyczne
 • prawo europejskie
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2010
Universidad Pontificia Comillas, Hiszpania
1984
Indiana University, USA
1979
Uniwersytet Karola, Czech Republic
Staże:
1984
Uniwersytet Karola, Czechy
1979
Indiana University, USA
Cykle wykładów:
2012
Kongres OBYWATEL SENIOR, Polska
2012
Universita' degli Studi di Palermo, Włochy
2008
Fachhochschule Kufstein, Austria
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), "Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s.92-108
 • HOFF W. (2014), "Kosmopolityczna emancypacja sędziów", KRYTYKA PRAWA, tom: 6, s.33-49
 • HOFF W. (2014), "Unia Europejska wobec kosmopolityzmu prawnego", STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s.73-91
 • HOFF W. (2013), "Benchmarking of Legal Systems for Global Competition", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 2, s.215-225
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HOFF W. (2012), "Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych", KRYTYKA PRAWA, 4, s.85-102
 • HOFF W. (2008), "Uznanie regulacyjne", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2008, s.127-138
 • HOFF W. (2008), "Prawo wobec zjawisk ekonomicznych - regulacja sektorowa", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s.18-28
 • HOFF W. (2005), "Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.37-54
 • HOFF W. (2005), "The EU Model of Regulatory Authority and Polish Constitutional System", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 9/2005, s.---
 • HOFF W. (2004), "Polish Forest Industry and the European Integration", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, ---, s.---
 • HOFF W. (2004), "Polski model regulacji na tle porównawczym. Od konkurencji do regulacji.", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3/2004, s.127-138
 • HOFF W. (2003), "The State Forests in Poland and the European Integration. From Competition to Regulation", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, XXX, s.51-68
 • HOFF W. (2001), "Europejskie obowiązki publiczne na przykładzie sektora elektroenergetycznego", STUDIA EUROPEJSKIE, 4(20), s.47-64
 • HOFF W. (2001), "Energetyczna wolność i obowiązki", MANAGER, 4, s.12-28
Monografie:
 • HOFF W. (2010), "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • HOFF W. (2008), "Prawny model regulacji sektorowej", -, DIFIN
 • HOFF W. (2007), "Polish Energy Regulation in Its European Setting", Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • HOFF W. (2015), "Administrative law in the perspective of cosmopolitan legal theory" w: "Administrative Law and Science in the European Context", J. Sługocki, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.13-27
 • HOFF W. (2015), "Kosmopolityzm prawny a demokracja" w: "Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa", M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Białystok, WYDAWNICTWO TEMIDA 2, s.57-68
 • HOFF W. (2015), "Kosmopolityczne wyzwanie dla gospodarki" w: "PAŃSTWO, GOSPODARKA, PRAWO. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku", A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel, Białystok, WYDAWNICTWO TEMIDA 2, s.75-88
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HOFF W. (2012), "Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów" w: "Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje", Raport, Warszawa, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, s.110-117
 • HOFF W. (2011), "The Guardians of Market Equality" w: "Krytyka Prawa. TOM III: RÓWNOŚĆ", --, Warszawa, MT BUSINESS, s.--
 • HOFF W. (2010), "The Guardians of Market Equality" w: "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.87-103
 • HOFF W. (2010), "Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych" w: "Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej", Wrzosek S., Domagała M., Stanisławski T., Izdebski J.M., Warszawa, CH BECK, s.539-547
 • HOFF W. (2009), "Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne a ochrona obszarów chronionych Natura 2000" w: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo", Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.203-218
 • HOFF W. (2009), "Proces dostosowywania Bułgarii i Rumunii do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym" w: "Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej", Barcz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.61-104
 • HOFF W. (2009), "The EU Membership and the Legal Foundations of Economic Activity in Poland" w: "Modern Enterprise Problems", -, Szczecin, ZAPOL, s.25-42
 • HOFF W. (2008), "Podsumowanie - model obowiązywania prawa WTO - realia i perspektywy" w: "Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska. Relacje dwu systemów prawa", Nowak-Far A., Warszawa, CH BECK, s.183-194
 • HOFF W. (2004), "Konwergencja systemów prawnych a nauczanie prawa" w: "Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw", Kozioł W., Koładkiewicz I., -, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.191-202
 • HOFF W. (2003), "Wspólnotowe Prawo Konkurencji" w: "Integracja Europejska. Wybrane Problemy", Milczarek D., Nowak A. Z., Warszawa, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.---
 • HOFF W. (2003), "Polityka energetyczna" w: "Integracja Europejska. Wybrane problemy", Milczarek D., Nowak A. Z., Warszawa, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.377-388
 • HOFF W. (2003), "Regulatory Authorities in the European Union and in Poland" w: "On the Road to the European Union. Applicant Countries' Perspectice", Milczarek D., Nowak A., Warszawa, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.193-206
 • HOFF W. (2002), "Obowiązki publiczne przedsiębiorstw energetycznych" w: "Regulacja w energetyce. Doświadczenia państw Unii Europejskiej", Hoff W., Kamiński M.B., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.30-52
 • HOFF W. (2002), "Polish Business Law. Milestones towards globalization" w: "Globalization, European Integration and...?", Nowak A., Steagall J.W., Warszawa/Jacksonville, CENTRUM EUROPEJSKIE UW I COGGIN COLLEGE OF BUSINESS, s.241-256
 • HOFF W. (2001), "Europa po szczycie w Nicei" w: "Europejskie prawo gospodarcze", Hoff W., Planavova-Latanowicz J., Marciniszyn M.Walczak K., Saganek P., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.195-211
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2014, Członek kolegium redakcyjnego, KRYTYKA PRAWA
 • 2014, Stały recenzent czasopisma, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem
 • 2012, Stały recenzent czasopisma, Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
 • 2012, Stały recenzent czasopisma, KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO
 • 2012, Członek Rady Programowej, KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO
 • 2012, Członek Rady Programowej, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2013 "Nadrzędny Interes Publiczny w Prawie Ochrony Przyrody" Doktorant: Jan Chmielewski
Recenzje:
 • HOFF W., (2006), recenzja: "Why Europe Will Run the 21st Century" M. Leonard, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: xxx, strony: 218-222
 • HOFF W., (2003), ""Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order" R. Kagan", STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: ALFRED A. KNOPF, strony: 223-228
 • HOFF W., (2003), "Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw" red. K. Sobczak, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: DIFIN, strony: 111-112
 • HOFF W., (2003), "Europejskie Prawo Gospodarcze w działalności przedsiębiorstw", STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, strony: xxx
Udział w konferencjach:
 • "Comemoracao do 21 Aniversário da ESCE/IPS", 2015
 • "Oil and Gas Distribution in Europe", 2013
 • "International Symposium on Changes and New Trends in Education", 2013
 • "2nd International Public Law Conference", 2012
 • "Kongres OBYWATEL SENIOR", 2012
 • "Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego", 2012
 • "Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych", 2011
 • "Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego", 2009
 • "Konferencja IIAS Public Administration and Private Enterprise - Co-operation, Competition and Regulation", 2005
 • "Prawo przedsiębiorcy wobec najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych Polski", 2003
Członkostwo w organizacjach:
2009.04
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
2005.01
, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Marszałek Województwa Małopolskiego
Firma telekomunikacyjna TELE 2
Polska Komisja Akredytacyjna
Konsorcjum UW-ALK dla LNG Sp. z o.o
Senat RP
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011.10–2015.08
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.10–2015.08
Komisja do Spraw Odznaczeń, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.02–2015.08
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.10–2015.08
Rada Biblioteczna, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.10–2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.01–2008.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.01–2008.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2001.01–2005.12
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2001.01–2005.12
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
2001.01–2005.12
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego