Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. WITOLD T. BIELECKI

dr hab.
WITOLD T. BIELECKI

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr hab. WITOLD T. BIELECKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • modele symulacyjne
 • menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne
 • informatyka
 • systemy wspomagania decyzji
 • zarządzanie operacyjne
Stypendia/ Nagrody:
..
Nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne w r. ak. 2015/2016 (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
..
Fundacja Edukacyjna Perspektywy, PCG Polska (Fundacja Edukacyjna Perspektywy, PCG Polska).
..
Nagroda Ministra indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
..
Nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku ak. 2013/2014 (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
..
Nagroda Ministra indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
..
Złoty Medal Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP).
..
Nagroda Ministra indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia organizacyjne (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BIELECKI W. T. (2012), "Chosen Theoretical Problems of Current Management", PROCEEDINGS OF BUSINESS AND INFORMATION, 9, s.234-241
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2010), "Mission Possible - Using Simulation Games For Management Training in a Transition Economy", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 37, s.107-111
 • BIELECKI W. T. (2007), "Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning", E-MENTOR, 2, s.4-7
 • BIELECKI W. T. (2007), "Looking for Hidden Demand: Simulation-Game System of Training Entrepreneurship (Theoretical Concept)", TRANSFORMACJE, Special Issues 2006-2007, s.360-367
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2005), "Kreowanie dynamicznego środowiska nauczania przy pomocy Symulacyjnych Gier Decyzyjnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.20-25
 • BIELECKI W. T. (2005), "Heurystyczna pułapka decyzyjna globalnego optimum", DECYZJE, 3, s.103-110
 • BIELECKI W. T. (2005), "Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.44-50
 • BIELECKI W. T. (2004), "Nauczanie e-hybrydowe", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.16-19
 • BIELECKI W., KOŹMIŃSKI A. (2003), "The Warsaw Melody of Business Education", SYNERGY - A QUARTERLY UKRAINIAN MANAGEMENT JOURNAL, 5/2003, s.23-31
 • BIELECKI W., Bandurska M. (2002), "Tendencje rozwojowe europejskiego e-biznesu", TRANSFORMACJE, -, s.---
 • BIELECKI W., Bandurska M. (2002), "Szansa na e-sukces", TRANSFORMACJE, 21/2002, s.---
 • BIELECKI W., WALCZAK A. (2001), "Ocena e-handlowego potencjału produktów", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), "Entrepreneurs in the Face of E-Businesss. Opportunities and Threats for the Polish E-conomy", EMERGO, 1, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), "Ryzyko jako prawdopodobieństwo straty lub zysku", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), "Przedsiębiorcy wobec wyzwań e-rewolucji", TRANSFORMACJE, -, s.---
 • BIELECKI W., WALCZAK A. (2001), "Sklepy przyszłości. Wpływ e-commerce na formy sprzedaży", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1, s.---
 • BIELECKI W. T. (2000), "Simulation of the perfect simulation?", SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 1, s.---
Redakcja Monografi:
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M., (red.), (2012), "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Warszawa, POLTEXT
 • Kirsanow K., Zwonnikow W., Bujanov B., Mihajlow L., BIELECKI W., TYSZKA T., Wakarciuk S., (red.), (2012), "Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik", Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY
 • BIELECKI W., WARDASZKO M., (red.), (2009), "Games and Simulation in Business Learning and Teaching", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Monografie:
 • Kirsanow K., Zwonnikow W., Bujanov B., Mihajlow L., BIELECKI W., TYSZKA T., Wakarciuk S. (2012), "Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik", Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2009), "Games and Simulation in Business Learning and Teaching", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • BIELECKI W. T. (2001), "Informatyzacja zarządzania", -, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Rozdziały w monografiach:
 • BIELECKI W. T. (2015), "Introduction by the Chairperson" w: "When, Why and How is Technology Reshaping Management Education?", Michael Minkov, CEEMAN 2014, s.8-9
 • BIELECKI W. T. (2015), "Concluding Remarks by the Chairperson w: "When, Why and How is Technology Reshaping Management Education?", Michael Minkov, CEEMAN 2014, s.34
 • BIELECKI W. T. (2013), "Wirtualna przedsiębiorczość" w: "Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki", Zacher L., Warszawa, POLTEXT, s.323-332
 • BIELECKI W., TYSZKA T. (2012), "Ciolewieskij faktor (kapital) i uprawlenie organizaciej w pickologicieskich kategorjach" w: "Riskologija: Sowmniestnyj rosijsko-polsko-ukrainskij uciebnik", Kirsanow K.A., Zwonnikow W.I., Bujanov W.P., Mihailow L.M., Bielecki W., Tyszka T., Wakarciuk S.B, Moskwa, MOSCOW ACADEMY OF LAW AND ECONOMY, s.130-187
 • BIELECKI W. T. (2012), "Social Responsibility of Business Simulation Games" w: "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Bielecki W., Gandziorowska-Ziołecka J., Pikos A., Wardaszko M., Warszawa, POLTEXT, s.27-34
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BIELECKI W. T. (2009), "Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ryzykiem w firmie" w: "Komputerowe Systemy Zarządzania", Chmielarz W., Turyna J., Warszawa, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s.329-338
 • BIELECKI W. T. (2008), "E-symulacyjne gry menedżerskie w treningu nowych metodyk zarządzania" w: "Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej", Balcerak A., Kwaśnicki W., Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, s.268-278
 • BIELECKI W. T. (2003), "Wirtualizacja Nauczania" w: "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie", Wawrzyniak B., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.315-327
 • BIELECKI W. T. (2003), "Wirtualne studiowanie zarządzania czyli wydział e-zarządzania" w: "Ksiega Jubileuszowa. Gospodarka i Przedsiębiorstwo, Nowe tendencje w zarządzaniu", xxx, Warszawa, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.203-211
 • BIELECKI W. T. (2003), "Wirtualizacja nauczania przedsiębiorczości" w: "Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa", Dobija D., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.265-275
 • BIELECKI W. T. (2001), "Menedżerskie gry symulacyjne" w: "Symulacja systemów gospodarczych. Prace szkoły Antałówka '2001", Malinowska E., Misiąg W., Warszawa, WSPiZ i INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, s.---
 • BIELECKI W. T. (2001), "Selected Aspects of e-ducation in the Virtual Environment" w: "Raport on Management. Knowledge Management", Gierszewska G., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2016 "Problemy informatyzacji zarządzania parafią katolicką" Doktorant: Mirosław Szpakowski
 • 2013 "Wykorzystanie symulacyjnych gier decyzyjnych w nauczaniu zarządzania" Doktorant: Marcin Wardaszko
 • 2013 "Wpływ zintegrowanego systemu informatycznego na skuteczność organizacyjną powiatowych urzędów pracy" Doktorant: Adam Krzyżanowski
 • 2003 "Kreowanie zaufania klientów w handlu elektronicznym" Doktorant: Kossecki Paweł
Recenzje:
 • BIELECKI W. T., (2004), "Nowa gospodarka a transformacja", EKONOMISTA wydawca: Wydawnictwo Key Text, strony: 442-443
Udział w konferencjach:
 • "22 CEEMAN Annual Conference", 2015.09.25
 • "Simon-Kucher's 30th Anniversary Conference: Growth vs. Profit - Learn from world market leaders", 2015.09.17
 • "FIFA/CIES International University Network", 2015.08.23
 • "AACSB Initial Accreditation Visit", 2015.06.20
 • "EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity", 2015.06.17
 • "2015 EFMD Annual Conference: Impact, Passion & Creativity in Learning", 2015.06.07
 • "International Business Conference (IBC) 2015- Diversity and Sustainability": Challenges and Opportunities of Global Business", 2015.05.12
 • "CEEMAN Board Meeting", 2015.03.19
 • "Posiedzenie Prezydium KRASP", 2015.02.27
 • "Annual EuroMBA meeting", 2015.02.20
 • "2015 EFMD Conference for Deans and Director General", 2015.01.29
 • "40th ABSEL Conference", 2013.03.07
 • "The 2012 International Conference on Business and Information", 2012.07.03
 • "Tecnologico de Monterrey First Summit with Universities from Central and Eastern Europe", 2011.10.17
 • "Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 2011", 2011.10.12
 • "42nd Conference of the International Simulation and Gaming Association", 2011.07.11
 • "Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego", 2011.06.16
 • "2011 EFMD Annual Conference & PRME Summit", 2011.06.05
 • "VII Międzynarodowy Kongres MBA", 2011.05.20
 • "Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich", 2011.05.11
 • "41th Conference of the International Simulation and Gaming Association", 2010.07.07
 • "Management of Higher Education Institutions", 2010.02.10
 • "Meeting for Deaus and Directors General", 2010.01.28
 • "1st Global Peter F. Drucker Forum", 2009.11.19
 • "CEEMAN Board Meeting", 2009.09.23
 • "Kompleksowe rozwiązania wspierające zarządzanie wyższą uczelnią", 2009.05.27
 • "AACSB's International Conference and Annual Meeting", 2009.04.26
 • "Second Life and Learning Technologies", 2009.01.29
 • "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", 2008.11.13
 • "Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych", 2008.09.15
 • "Business Education to Support Countries' Competitiveness", 2007.04.25
 • "Annual CEEMAN Conference", 2006.09.27
 • "5th Global Conference on Business & Economics", 2006.07.06
 • "10th Anniversary Conference of EURO MBA", 2006.05.11