Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. BOLESŁAW ROK

dr hab.
BOLESŁAW ROK

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

dr hab. BOLESŁAW ROK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2004
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
2001
Adiunkt, Wyzsza Szkoła Zarzadzania
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2013.11
, Akademia Leona Koźmińskiego
2012.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10–2013.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.05
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.09–2012.08
, Akademia Leona Koźmińskiego
2001.01–2009.01
, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG
1996.01–2000.01
, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Zainteresowania badawcze:
 • etyka biznesu
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
-, Słowacja
2009
4th CORE Conference, Niemcy
2009
GIM Working Group, Belgia
2009
United Nations Development Programme – Bulgarian global Compact Network, Bułgaria
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), "Etyka biznesu - Inwencje i innowacje", PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), "Business Ethics. Teaching and Learning", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), "Wolność czy swawola?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • ROK B. (2009), "Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe?", PRAKSEOLOGIA, 149, s.187-204
 • ROK B. (2009), "Ethical context of the participative leadership model: taking people into account", CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY, 4, s.461-472
 • ROK B. (2008), "Etyczna edukacja", GAZETA BANKOWA, 38, s.56-58
 • ROK B. (2008), "Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw", PRZEGLĄD TECHNICZNY, 19, s.V-VIII
 • ROK B. (2008), "Społeczny wymiar gospodarki", PRZEGLĄD TECHNICZNY, 19, s.XVI
 • ROK B. (2008), "Badania to podstawa", CR NAVIGATOR, 1, s.20-22
 • ROK B. (2007), "Trzy strategie odpowiedzialnego biznesu dla polskich firm", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, czerwiec, s.---
 • ROK B. (2007), "CSR to nie filantropia. Komentarz do artykułu M.E. Portera i M.R. Kramera", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, 6, s.92-93
 • ROK B. (2007), "Etyczny lider ", GAZETA BANKOWA, 8(956), s.---
 • ROK B., GASPARSKI W., Lenssen G., Lacy P. (2006), "Corporate responsibility and competitiveness", CORP GOV, 4(6), s.324-333
 • ROK B. (2005), "Standardy zarządzania społeczną odpowiedzialnością", WROCŁAWSKI BIULETYN GOSPODARCZY PTE, 35, s.6-9
Redakcja Monografi:
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., (red.), (2016), "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego", Warszawa, POLTEXT
 • Coutinho de Arruda M., ROK B., (red.), (2016), "Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World", Berlin, Springer International Publishing
 • GASPARSKI W., ROK B., (red.), (2013), "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
Monografie:
 • Coutinho de Arruda M., ROK B. (2016), "Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World", Berlin, Springer International Publishing
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego", Warszawa, POLTEXT
 • ROK B. (2013), "Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu", Warszawa, POLTEXT
 • GASPARSKI W., ROK B. (2013), "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., PAŃKÓW W., ROK B., Woźniczko J. (2010), "Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw", Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • GASPARSKI W., ROK B. (2010), "Ku obywatelskiej rzeczypospolitej gospodarczej", Warszawa, POLTEXT
 • ROK B. (2009), "Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka", Warszawa, STUDIO EMKA
 • ROK B., KURASZKO I., PANEK-OWSIAŃSKA M., Wieciech L., Brzozowski A. (2007), "Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza", Warszawa, UNDP
 • ROK B. (2004), "Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie", Warszawa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Rozdziały w monografiach:
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), "Evolution and Specific of Business Ethics in Poland" w: "Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business", A. N. Krylov, Berlin - Wiedeń, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
 • ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok, Warszawa, POLTEXT, s.235-268
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), "Innowacje na rzecz jakości zycia zawodowego: wstępne uwagi na temat społecznego charakteru innowacji" w: "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego", Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, POLTEXT, s.7-21
 • ROK B. (2014), "Nowe podejście do odpowiedzialnego przywództwa" w: "Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne", Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.138-150
 • ROK B. (2014), "Społeczna innowacyjność biznesu - wymiar etyczny" w: "Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu", Olejniczuk-Merta A., -, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.52-67
 • ROK B. (2013), "Introduction: Redesigning the Transition" w: "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", Wojciech Gasparski, Bolesław Rok, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.13-26
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ROK B. (2012), "Tackling Environmental Degradation and Poverty. New Agenda for Entrepreneurs in Transition Economics" w: "Environmental Political Philosophy", W. Gasparski, O. Loukola, -, TRANSACTION PUBLISHERS, s.20
 • ROK B. (2012), "Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności" w: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.354-365
 • ROK B. (2012), "Społeczna odpowiedzialność biznesu" w: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.423-432
 • ROK B. (2012), "Teoria cnót" w: "Biznes, etyka, odpowiedzialność", Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.450-459
 • ROK B. (2011), "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a udział interesariuszy" w: "Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza", M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.71-88
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G. (2011), "Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym" w: "Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia", Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.391-422
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), "Etyka w gospodarce" w: "Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego", J. Szomburg, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), "Portret polskiej etyki biznesu" w: "Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej", Gasparski W., Rok B., Warszawa, POLTEXT, s.13-68
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), "In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis" w: "The Role of Large Enterprises in Democracy and Society", Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • ROK B. (2009), Przedmowa do wydania polskiego w: "Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka", Smith N.C., Lenssen G., Warszawa, STUDIO EMKA, s.13-15
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), "Biznes, prawo, etyka" w: "Biznes, prawo, etyka", Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • ROK B. (2008), "Przedmowa do wydania polskiego" w: "Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych", Laszlo C., Warszawa, STUDIO EMKA, s.13-15
 • ROK B. (2008), "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści" w: "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw", Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.76-85
 • ROK B. (2008), "Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka w Polsce" w: "Przedsiębiorstwo społeczne a nowoczesne zarządzanie", Hausner J., Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.165-197
 • ROK B. (2008), "Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka" w: "Ekonomia społeczna a rozwój", Jerzy Hausner (red.), Kraków, MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, s.157-172
 • ROK B. (2008), "Responsible business: The challenge for the management education" w: "Responsible Management Education", Gasparski W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.52-64
 • ROK B. (2008), "Danone Pologne, des aliments «santé» abordables pour les familles a faible revenu" w: "Responsabilité sociale de l'entreprise. Enjeux de gestion et cas pédagogiques", Raufflet E., Batellier P., Montreal, Presses internationales Polytechnique Montréal, s.148-160
 • ROK B. (2007), "Równość płci a społeczna odpowiedzialność biznesu" w: "Firma równych szans", UNDP, Warszawa, UNDP w Polsce, s.21-25
 • ROK B. (2007), "Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu" w: "Współczesne wyzwania nauk praktycznych", Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.239-254
 • ROK B. (2006), "Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych" w: "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość", Borkowska S., Warszawa, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.300-310
 • ROK B. (2005), "Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przekształceń własnościowych w Polsce" w: "Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku", ---, Warszawa, MINISTERSTWO SKARBU RP, s.168-200
 • ROK B. (2004), "Biznes w społeczeństwie - oczekiwania i ich realizacja" w: "Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu", Kolarska - Bobińska L., Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.73-102
 • ROK B., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), "Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia" w: "Uczciwość w świecie finansów", Gasparski W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • ROK B. (2004), "Państwo jako 'trzecia strona' w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim" w: "Dobre państwo", Kieżun W., Kubin J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2014.01.01–2016.12.31 "Rola innowacji społecznych w budowaniu jakości życia w miejscu pracy"
Projekty zagraniczne:
 • 2016.11.01–2019.11.30 "R2Pi. Transition from Linear 2 Circular: Policy and Innovation"
 • 2014.01.01–2016.12.31 "EU-InnovatE", KURASZKO I., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B.
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2006, Redakcja Naukowa Specjalnego Numeru, CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
 • 2005, Członek rady redakcyjnej (nr.4), CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
Udział w konferencjach:
 • "Jakość życia zawodowego. Klimat etyczny i innowacyjny miejsca pracy", 2016
 • "6th ISEBEE World Congress 2016: Ethics, Innovation and Well-Being in Business and the Economy", 2016
 • "7th Annual International Conference on Psychology", 2013
 • "9th EABIS Annual Colloquium "Corporate Responsibility and Emerging Markets" i EABIS Annual Meeting", 2010
 • "EBEN Annual Conference", 2010
 • "23rd Annual Conference of the European Business Ethics Network", 2010
 • "Stakeholders Panel", 2010
 • "8th Annual Colloquium of the European Academy of Business in Society (EABIS)", 2009
 • "VIII Konferencja CEBI "Biznes – Prawo – Etyka", 2008
 • "The 7th Annual Colloquium of the Europea Academy of Business in Society - Coroprate Responsibility, Sustainability, Leadership &Organisational Change", 2008
 • "The CSR Navigator. Public Policies in Africa, the Americas, Asia and Europe", 2007
 • "The Emerging Global Governance Paradigm: The Role of Business and its Implications for Companies, Stakeholders and Society", 2007
 • "Regional CSR Conference for business and stakeholders. CSR in the New Europe: Challenges and Solutions", 2007
 • "Responsible Entrepreneurship Exchange "Small enterprises, big value's tomorrow's competitiveness", 2007
 • "EABIS Colloquium 2006", 2006
 • "Równouprawnienie jako społeczna odpowiedzialność biznesu", 2006
 • "Forbes Executive Forum/ Premium Brand", 2006
 • "Normative foundations of corporate responsibility", 2006
 • "Ku doskonałości HRM", 2006
 • "XXIII Sympozjum - Współczesna gospodarka i administracja publiczna", 2006
Członkostwo w organizacjach:
2011.01
, International Society for Business, Economy and Ethics
2009.07
, Fundacja BRE Banku
2005.01
, European Academy of Business in Society
2001.01
, Stowarzyszenie Peacemaker Community Poland
2001.01
, Fundacja "Sztuka i Współczesność"
2000.01
, Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska
2000.01
, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
1999.01–2001.01
, Social Accountability International
1997.01–1999.01
, Social Venture Network Europe
1995.01–1997.01
, Social Venture Network Europe
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Rozwoju
Instytut Innowacyjna Gospodarka
Sieć Sensownego Biznesu
UN Global Compact
MedKompas
Ranking Odpowiedzialnych Firm
UNDP w Polsce
DG Enterprise, European Commission
UNGC Polska
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017.11
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2013.11
, Akademia Leona Koźmińskiego
2012.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.10–2013.10
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011.05
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010.09–2012.08
, Akademia Leona Koźmińskiego
2001.01–2009.01
, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG
1996.01–2000.01
, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Udział w radach nadzorczych:
2016.01
członek Rady Nadzorczej, TakeTask S.A.
2014.01
członek Rady Nadzorczej, Fundacja mBanku
2003.01
członek zarządu, Fundacja Sztuka i Współczesność