Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. BARTŁOMIEJ NOWAK

dr hab.
BARTŁOMIEJ NOWAK

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

dr hab. BARTŁOMIEJ NOWAK

CV
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • prawo UE
 • prawo konkurencji
 • prawo gospodarcze
 • prawo energetyczne
Staże:
2004
University of North Florida, USA
2004
Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, Włochy
2003
Ruhr Universität Bochum, Niemcy
2001
Handelhochschule Leipzig, Niemcy
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • NOWAK B. (2015), "Relations and Prospects for Development of Security and Solidarity Policy on the European Gas Market", JOURNAL OF US-CHINA PUBLIC ADMINISTRATION, 7, s.517-527
 • NOWAK B. (2015), "Polish Gas Market in Transition - Challenges of liberalization in the Context of Energy Security", OIL, GAS & ENERGY LAW INTELLIGENCE, 2, s.27-41
 • NOWAK B. (2014), "Solidarność i bezpieczeństwo energetyczne jako elementy polityki energetycznej UE. Wybrane prawne formy realizacji na rynku gazu", STUDIA EUROPEJSKIE, 2, s.75-91
 • NOWAK B. (2014), "Energy market regulation and its impact on energy security", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 2, s.14-17
 • NOWAK B. (2014), "Różne podejścia, jeden cel. W stronę wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa energetycznego", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.39-53
 • NOWAK B. (2013), "Gas system operator as an entity safeguarding the security of supply to the recipients", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 7, s.10-19
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK B. (2012), "Znaczenie rezerw (zapasów) gazu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – na przykładzie „ustawy o zapasach", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11, s.10-22
 • NOWAK B. (2012), "Shortcomings of the Energy Market Liberalization in the European Union", EUROPEAN PUBLIC LAW, 4, s.701–714
 • NOWAK B. (2011), "Price control and ownership unbundling – their impact on investments and competition in the energy market", Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 3, s.30 - 48
 • NOWAK B. (2011), "Poland's energy security in the contextof the EU's common energy policy. Thecase of the gas sector", YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 4, s.41-56
 • NOWAK B. (2010), "Problemy polskiej energetyki w kontekście liberalizacji rynku", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s.92-102
 • NOWAK B. (2010), "Forging the External Dimension of the Energy Policy of the European Union", THE ELECTRICITY JOURNAL, 1, s.57-66
 • NOWAK B. (2010), "Energy Market of the Europen Union: Common or Segmented?", THE ELECTRICITY JOURNAL, 10, s.27-37
 • NOWAK B. (2010), "Equal access to the energy infrastructure as a precondition to promote competition in the energy market. The case of Europen Union", ENERGY POLICY, 7, s.3691-3700
 • NOWAK B. (2010), "Niezależny organ regulacyjny na przykładzie sektora energetycznego", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 9(747), s.2-8
 • NOWAK B. (2009), "Challenges of Liberalisation – The Case of Polish Electricity and Gas Sectors", YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 2, s.141-168
 • NOWAK B. (2009), "Prawo konkurencji UE w liberalizacji rynku energii. Wybrane aspekty", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10, s.3-14
 • NOWAK B. (2008), "Adaptation of the Polish Gas and Electricity Sector to the Requirements of the EU Internal Market Directives", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 11, s.90- 110
 • NOWAK B. (2007), "The electricity and gas sector in the EU: the dilemmas of public service obligations in the context of state aid", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 10, s.100-120
Monografie:
 • NOWAK B. (2012), "Gas Market Liberalization and Energy Security. Legal and Institutional Aspects", Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • PUDŁO A., NOWAK B., Gromnicka E., Dąbrowska P., Łukasz G. (2010), "Swobodny przepływu towarów", Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • NOWAK B. (2009), "Energy Policy of the European Union. Chosen legal and political aspects and their implications for Poland", Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • NOWAK B. (2009), "Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej", Warszawa, CH BECK
Rozdziały w monografiach:
 • NOWAK B. (2015), "Security of Supply and Solidarity: Challenges for the EU's Common Energy Policy" w: "Essays on global safety governance : challenges and solutions", Dąbrowska-Kłosińska, Patrycja, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.93-115
 • NOWAK B. (2014), "Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój gospodarczy państwa w kontekście członkowstwa Polski w UE. Wybrane aspekty." w: "Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń", Dubel, Adamczyk, Warszawa, POLTEXT, s.61-77
 • NOWAK B. (2013), "Energy policy of the European Union. Myth or Reality?" w: "Introduction to European Studies: A new approach to uniting Europe", Milczarek, Adamczyk, Zajączkowski, Warszawa, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.367-385
 • NOWAK B. (2013), "Organ regulacyjny jako nadzorca rynku energii a bezpieczeństwo energetyczne" w: "Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym", Anna Walaszek-Pyzioł, -, CH BECK, s.45-57
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NOWAK B. (2012), "Towards energy solidarity in the Treaty of Lisbon" w: "European Integration Process in the New Regional and Global Settings", E. Latoszek, I. E. Kotowska, A. Z. Nowak, A. Stępniak, Warszawa, WARSAW UNIVERSITY, s.405-415
 • NOWAK B., PUDŁO A. (2012), "Unia celna. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego " w: "Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum", A Zawidzka-Łojek R. Grzeszczak, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.3 - 15
 • PUDŁO A., NOWAK B., Dąbrowska P., Gromnicka E., Łabińska E. (2011), "Swoboda przepływu towarów w unijnym rynku wewnętrznym" w: "Prawo gospodarcze Unii Europejskiej/Swoboda przepływu towarów", Jan Barcz/P. Dąbrowska, E. Gromnicka, Ł. Gruszczyński, B. Nowak, A. Pudło, Warszawa, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, s.376-396
 • NOWAK B. (2010), "Equal Access to Energy Market for Energy Suppliers - Benefits for the Customers" w: "The Critique of Law Independent Legal Studies", Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.213-228
 • NOWAK B. (2010), "Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym" w: "Energetyka i Ochrona Środowiska w procesie inwestycyjnym", Elżanowski, Swora, Cherka, Wąsowski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.160-180
 • NOWAK B. (2010), "Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej" w: "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo", Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.219-238
 • NOWAK B. (2008), "Dostosowanie polskiego sektora energii elektrycznej i gazu do wymogów unijnych dyrektyw wewnętrznego rynku energii. Jak daleko do konkurencyjnego rynku energii w Polsce?" w: "Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji", Swory M., Szewczyka M., Ziemskiego K., Warszawa, URZĄD REGULACJI ENERGETYKI, s.59-75
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Członek Kolegium Redakcyjnego, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO
 • 2015, Członek Kolegium Redakcyjnego, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES
 • 2012, Recenzent, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES
 • 2012, Członek Kolegium Redakcyjnego, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE.
 • 2012, Członek Kolegium Redakcyjnego, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM
 • 2011, Recenzent, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law
 • 2011, Redaktor numeru, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES
 • 2011, Redacja gościnna, numeru specjalnego, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law
Członkostwo w organizacjach:
2015.09
, Instytut Lotnictwa
2015.09
, Instytut Technologii Elektronowej
2015.09
, Narodowe Centrum Badań Nuklearnych
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011.10–2015.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
Udział w radach nadzorczych:
2016.09
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ,
2010.11–2013.03
Członek Rady Nadzorczej, PTE OFE Warta