Katedra Prawa Finansowego i Podatkowego 

Kolegium Prawa

 

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa


Pokój C/3

 

prof. zw. dr hab. Alicja Pomorska - Kierownik Katedry

pomorska@kozminski.edu.pl

 

mgr Rafał Pasternak - Sekretarz Katedry

rpasternak@kozminski.edu.pl