SPOTKANIA OTWARTE 

Dyrektor 
Centrum Coachingu ALK:


dr Lidia D. Czarkowska

SPOTKANIA OTWARTE CENTRUM COACHINGU ALK 

 

Spotkania otwarte Centrum Coachingu i Mentoringu ALK są bezpłatne

i odbywają się w Akademii Leona Koźmińskiego

w godzinach 18:00 - 20.00.

Rok akademicki 2016/2017

   • 08 maja 2017 w godzinach 18.00-19.30 naszym gościem będzie Richard Bolstad, który tym razem poprowadzi spotkanie otwarte "Od stresu przez uważność ku pełnej energii" sala B/17 - serdecznie zapraszamy.
   • 31 maja 2017 o godzinie 18.00 zapraszamy na otwarte spotkanie z Teorią Integralną psychologa i filozofa Kena Wilbera, która w praktyce daje możliwość  wszechstronnego rozumienia zjawisk i skutecznego projektowania działań. Frederic Laloux opisując fenomen tzw. „turkusowych organizacji” odwołuje się właśnie do wertykalnego modelu rozwoju świadomości Wilbera. Spotkanie otwarte pod tytułem: Integralne Podejście do Rozwoju Indywidualnego i Organizacyjnego na charakter warsztatu, którego celem jest: poznanie możliwości jakie daje Teoria Integralna Kena Wilbera do wspierania w rozwoju (w tym coachingu).Na warsztacie będzie można: 1) Dowiedzieć się czym jest Teoria Integralna i jakie daje możliwości interpretacyjne i rozwojowe. 2) Zapoznać się z najważniejszymi zastosowaniami Teorii Integralnej:  Integralna Praktyka Życiowa, która kładzie nacisk na równoczesny rozwój najważniejszych obszarów naszego życia: fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, duchowego, dzięki czemu wspierają się one wzajemnie. Kwadranty dają możliwość przyjrzenia się każdemu zjawisku z czterech perspektyw (intencjonalnej, behawioralnej, kulturowej i społecznej- systemowej), pozwalając pełniej je zrozumieć i włączyć w proces zmian. Model ewolucji ludzkiej świadomości pokazuje od czego, oprócz intelektu, zdolności, wiedzy, osobowości, zależy nasz sposób rozumienia i funkcjonowania w rzeczywistości oraz co z tego wynika dla osób wspierających innych w rozwoju. 3) Poznać powiązania Teorii Integralnej z coraz popularniejszym w biznesie zjawiskiem „turkusowych organizacji”. 4) Przećwiczyć jedno z narzędzi Teorii Integralnej do zastosowania w praktyce coachingowej. Spotkanie poprowadzą Jarosław Holwek i Maciej Gutkowski - serdecznie zapraszamy

    Rok akademicki 2015/2016

      • 11 maja 2016 o godzinie 18.30 nasi dwaj goście: prof. Peter Clough i Doug Strycharczyk wprowadzili uczestników w zagadnienie odporności psychicznej (Mental Toughness) oraz przedstawili model teoretyczny i narzędzia badawcze do jej pomiaru MTQ48.
      • 28 kwietnia 2016 o godzinie 18.30 nasz gość z Wielkiej Brytanii, Peter Gill  poprowadził spotkanie zatytułowane: ODNAJDYWANIE SKARBU W TRUDNOŚCI, podczas którego zaprezentował narzędzia z praktyki pracy z ciałem w ramach podejść: Focusing i Somatic Experiencing, które korzystają z ciała jako bramy do odnajdowania większego bezpieczeństwa, empatii i głębokiej zmiany.
      • 13 kwietnia 2016 o godz 18.30 Centrum Coachingu oraz Pracownia Satysfakcji zorganizowały dzień otwarty z Simonem Westernem – twórcą nowatorskiego podejścia coachingowego w rozwoju przywództwa nowych czasów – Analytic-Network coaching (A-Nc). Podczas spotkania Simon przedstawił czym jest i na czym polega skuteczność A-Nc w pracy z klientami. A-Nc to system, który pomaga klientom rozwijać ich osobisty, autentyczny styl przywództwa i strategicznie wpływać na sieci, w których pracują. Ostatecznym celem procesu jest pozytywna transformacja systemu, w którym funkcjonuje klient.
      • 14 marca 2016 Jaap Hollander, holenderski psycholog, coach prowokatywny oraz założyciel organizacji MindSonar zademonstrował na żywo – pracując z jedną klientką trzy różne coachingowe metody: 1. Coaching w oparciu o system MindSonar 2. Coaching prowokatywny oraz 3. Pracę z symbolami. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób
      • 24 lutego 2016 odbyło się spotkanie otwarte pod hasłem " Profesjonalizm w coachingu. Jakiego coacha wybrać?" zorganizowane przez nasze Centrum wraz z International Coach Federation Oddział Mazowsze. W programie wykłady: 1) Aksjologia Coachingu - wartości jako fundament coachingowej etyki - dr Lidia D. Czarkowska 2) Profesjonalizm a mity na temat coachingu - Artur Michalski, prezes ICF Polska i 3) Użyteczne kryteria wyboru coacha - Zbigniew Kieras  MCC,  Szef Działu Szkoleń Biznesowych ACT Advanced Corporate Training. Podczas spotkania odbył się też panel dyskusyjny, który prowadziły: Katarzyna Mickiewicz-Burzawa i Dominika Szadkowska z Oddziału ICF Mazowsze. Paneliści: dr Lidia D. Czarkowska, Dyrektor Centrum Coachingu; Artur Michalski, Prezes ICF Polska; Bartosz Berendt, Członek Prezydium Izby Coachingu i Przemysław Duchniewicz, Prezes EMCC Polska.
      • 14 stycznia 2016 - odbyło się spotkanie otwarte poprowadzone przez zespół akredytowanych coachów, w którego skład weszły: Joanna Zawada-Kubik PCC, TPLC, Team Coach, Małgorzata Ufnal PCC, ECPC, Team Coach; Paulina Barnaś PCC, TPLC, Team Coach, Anna Wojciechowska Trener Biznesu, Certyfikowany Facilitator. Tematem spotkania było Przywództwo dla Świata - innowacyjne podejście do rozwoju przywództwa opartego na obecności i uważności, którego podwaliny powstały między innymi w The Presencing Institute, USA oraz Center for Transformational Presence, USA.
      • 20 listopada 2015 osoby chcące pogłębić swoje kompetencje w zakresie wykorzystania starożytnej mądrości sztuk walki do zarządzania własnym życiem wzięły udział w 4 godzinnych warsztatach z Eyalem. 
      • 19 listopada 2015 - Spotkanie otwarte poprowadzili nasi specjalni goście: Amit Offir i Eyal Nir (twórca The Personal Leadership the BuDo-Way Program, Vice-Prezydent World Traditional Karate-do Federation) - Autorzy książki "24/8 The Secret of Being Mega-Effective", która właśnie ukaże się w języku polskim. Temat spotkania: The BuDo-Way: Przejmij kontrolę nad swoim życiem.
      • 14 października 2015 - Sarah Peyton Trenerka NVC z Kanady poprowadziła wykład: Neurobiologiczne aspekty stylów budowania przywiązania czyli jak mieć szczęśliwe dzieciństwo „teraz” bez względu na to, co się stało w przeszłości.

       Rok akademicki 2014/2015

       • 19 listopada 2014 - dr Lidia D. Czarkowska poprowadziła spotkanie Prokrastynacji powiedz NIE! - jak działać skutecznie, z radością i bez zwlekania
       • 17 grudnia 2014 - Ewa Lach i Marzena Suchocka poprowadziły spotkanie Metamorfozy świadomości - narzędzie do pracy z Potęgą Wartości, Głębią Emocji i Siłą Kompetencji
       • 15 stycznia 2015 - Marcin Kwieciński poprowadził spotkanie OGARNIJ CHAOS: jak sprytnie zrealizować swoje cele stragteiczne i taktyczne
       • 25 lutego 2015 - trenerka CNVC z Kanady, Sarah Peyton,  poprowadziła spotkanie: Odbuduj swój empatyczny mózg - połączenie neurobiologii z porozumieniem bez przemocy
       • 11 marca 2015 - psycholog i coach ACC ICF, Maria Żak poprowadziła spotkanie INSPIRUJĄCY ROZDŹWIĘK - techniki podnoszące skuteczność coachingu w pracy w klientem biznesowym i prywatnym
       • 08 kwietnia 2015 - spotkanie: 4 filary osobistej mocy sprawczej w business coachingu zorganizowane wspólnie z Collegium Civitas poprowadziła dr Lidia D. Czarkowska
       • 13 maja  2015 - Sylwia Bogucka, PCC i Dariusz Niedzieski, PCC poprowadzili spotkanie: Neurobiologiczne wymiary coachingu w biznesie – droga do skutecznego działania, wykorzystania siły swojego umysłu w pełni, aby podejmować wyzwania na jakie nas stać, świadomie budować i motywować zespoły.
       • 1 czerwca 2015 - gość z Izraela: Eyal Nir twórca The Personal Leadership the BuDo-Way Program, Vice-Prezydent World Traditional Karate-do Federation oraz Prezes Traditional Karate Federation of Israel, wykładowca na uczelaniach: Afeka i Shenkar, poprowadził spotkanie otwarte The BuDo-Way: Przejmij kontrolę nad swoim życiem.
       • 2 czerwca 2015 -  Mary Burgess z Australii, która pracuje jako międzynarodowy konsultant, implementuje programy zarządzania zmianą w organizacjach oraz prowadzi coachingi dla liderów organizacyjnych i konsultantów poprowadziła spotkanie otwarte pod tytułem Coaching w kontekście firmy.
       • 8 czerwca 2015 - spotkanie poprowadził Alan Seale, PCC, coach i mówca inspiracyjny, założyciel i dyrektor the Center for Transformational Presence, autor wielu książek:  Intuitive Living: A Sacred Path, Soul Mission, Life Vision, The Manifestation Wheel, The Power Of Your Presence i Create A World That Works. Spotkanie miało temat: Transformująca Obecność w Coachingu i Przywództwie.
       • 9 czerwca 2015 - odbył się Dzień otwarty studiów podyplomowych 1) Coaching profesjonalny i 2) Mentoring - będzie można było porozmawiać z absolwentami oraz niektórymi wykładowcami i przećwiczyć na sobie narzędzie "Kompas Esencji" - spotkanie poprowadziła kierownik studiów, dr Lidia D. Czarkowska
       • 18 czerwca 2015 Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano wszechstronne narzędzie PRISM Brain Mapping, służące do tworzenia profili behawioralnych, oparte na najnowszych odkryciach brytyjskich i amerykańskich neurologów. Prezentację wygłosił twórca PRISM, dr Colin Wallace,  wykładowca MBA Cambridge University, University of Oxford.

       Rok akademicki 2013/2014

       • 16.10.2013 - Tine Vindeløv poprowadziła warsztat w oparciu o Zen Coaching na temat: "NIE NAPRAWIAJ MNIE"- SPECJALNE SPOTKANIE OTWARTE! Warsztat tłumaczony na język polski
       • 13.11.2013 - Dagmara Miąsek poprowadziła warsztat na temat: „WEWNĘTRZNA RÓWNOWAGA W... KALENDARZU - O PASJI, OBOWIĄZKACH I INNYCH "ZJADACZACH" ENERGII” 
       • 11.12.2013 - Daniel Bordman poprowadził warsztat na temat: "GŁOS W PRACY COACHA"
       • 23.01.2014 - Gabriela Gab poprowadziła warsztat na temat: "KREATYWNOŚĆ - INDYWIDUALIZM - TOŻSAMOŚĆ. JAK DBAĆ O ROZWÓJ SWOJEJ KREATYWNOŚCI"
       • 02.04.2014 - Kåre Landfald poprowadził warsztat na temat:"Zen Coaching: SIŁA I MĄDROŚĆ ZRELAKSOWANEJ OBECNOŚCI" - SPECJALNE SPOTKANIE OTWARTE! Warsztat tłumaczony na język polski
       • 16.04.2014 - Kazimierz Nalepa poprowadził warsztat na temat: "STRATEGIE WŁADZY I WPŁYWU A ZYSKI I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA W BIZNESIE. Praktyczne narzędzia realizacji celów biznesowych"
       • 04.06.2014 - dr Lidia D. Czarkowska i Agata Gebhardt poprowadziły warsztat na temat: "PSYCHOLOGIA ZORIENTOWANA NA PROCES - inspiracje dla coachów

       Warunkiem uczestniczenia w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

       Rok akademicki 2012/2013

       • 26.09.2012 Helene Pusswald warsztat Systemic Coaching - Consulting People in a Complex World. Warsztat w języku angielskim zorganizowany we współpracy z ESBA-European Systemic Business Academy
       • 17.10.2012 dr Lidia D. Czarkowska poprowadziła warsztat Coaching a pełnia życia - "Tęczowa inspiracja"
       • 14.11.2012 dr Urszula Sadomska MCC poprowadziła warsztat Kodeks Etyczny ICF - przypadki, zdarzenia, kontrowersje
       • 5.12.2012 Kazimierz Nalepa poprowadził warsztat Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera – Panaceum na wszystkie bolączki?
       • 16.01.2013 dr Paweł Smółka poprowadził warsztat Uskrzydlające testowanie - Wykorzystanie psychometrii w procesach wspierania rozwoju na przykładzie coachingu kariery
       • 20.03.2013  Zbigniew Kieras poprowadził warsztat Coachowanie zespołu czyli kogo?
       • 17.04.2013  Adam Dębowski poprowadził warsztat 5 energii człowieka - jako źródło charyzmy, głębokiego kontaktu ze sobą i innymi
       • 28.04.2013 Kåre Landfald poprowadził warsztat Wprowadzenie do Zen Coachingu - Warsztat tłumaczony na język polski
       • 15.05.2013  dr Katarzyna Ramirez-Cyzio i Mariusz Cyzio poprowadzili warsztat Praktyka myślenia systemowego w coachingu
       • 22.05.2013 John Whittington poprowadził warsztat Ustawienia systemowe w coachingu - Spotkanie w ramach Międzynarodowego Tygodnia Coachingu ICF. Warsztat tłumaczony na język polsk
       • 22.05.2013 Esther Perel poprowadziła warsztat Paradoks intymności i seksualności - dla singli, par, coachów i terapeutów. Warsztat tłumaczony na język polski
       • 12.06.2013 Tomasz Misiak Niedźwiadek poprowadził warsztat ... Och, nie atakuj mnie zegarkiem! - O wolności wewnętrznej i życiu z wyboru. Warsztat nie tylko dla Coachów.

       Rok akademicki 2011/2012

       • 8.11.2011  Piotr Ciepliński poprowadził warsztat Jak budować efektywne grupowe programy coachingowe? „Instalacja Wewnętrznego Coacha - Coaching Pod Żaglami”
       • 13.12.2011  Dagmara Miąsek poprowadziła warsztat Zbawienne wypalenie zawodowe - absurd czy realna korzyść? O coachingowej perspektywie kryzysu zawodowego
       • 10.01.2012  Bożena Grabowska i Magdalena Giec poprowadzły warsztat Zarządzanie energią - skąd czerpać siłę do zmiany w coachingu
       • 20.03.2012  Konrad Wilk poprowadził warsztat Zarządzanie emocjami - miarą wartości współczesnego lidera
       • 3.04.2012  dr Lidia D. Czarkowska poprowadziła warsztat Emocje jako klucz do motywacji wewnętrznej
       • 8.05.2012  Bożena Wujec poprowadziła warsztat Słuchanie wielopoziomowe - podstawa skutecznej komunikacji (jedna z głównych kompetencji coachingowych, przydatnych też w zarządzaniu)
       • 5.06.2012  dr Lidia D. Czarkowska poprowadziła warsztat Generatywny stan coacha i klienta - kiedy z problemu wyłania się rozwiązanie.