NASZE ZESPOŁY 

Dyrektor 
Centrum Coachingu ALK:


dr Lidia D. Czarkowska

Zespół Naukowo-Badawczy 

CELE:

1. Przygotowywanie i prowadzenie programów badawczych nad wdrażaniem i funkcjonowaniem coachingu w organizacjach.

2. Kooperacja z innymi ośrodkami akademickimi na świecie nad projektami naukowo-badawczymi w zakresie implementacji coachingu w organizacjach i instytucjach.

3. Publikacja prac naukowych w obszarze coachingu.

4. Publikacja naukowego, punktowanego rocznika coachingowego - Coaching Review.

5. Organizacja dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych dotyczących Coachingu:

I Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako metoda odkrywania i rozwoju ludzkiego potencjału" odbyła się w dniach 17-19 stycznia 2010 roku

II Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako katalizator rozwoju organizacji" odbyła się w dniach 23-25 stycznia 2011 roku

III Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu" odbyła się w dniach 5-7 lutego 2012 roku

IV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata" odbyła się w dniach 24-26 lutego 2013 roku

V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching transformacyjny jako droga do synergii" odbyła się w dniach 23-25 marca 2014 roku

VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości" odbyła się w dniach 17-19 kwietnia 2015 roku

VII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako konstruktywny dialog" odbyła się w dniach 03-05 czerwca 2016 roku

VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem "Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji" odbędzie się w dniach 17-19 marca 2017 roku

6. Organizacja cyklów seminariów coachingowych pod hasłem „Praktycy-Praktykom”

I cykl 2012-2013

Narzędzia w coachingu - 9 października 2012 roku

Coaching - zdrowie i dobrostan - 19 listopada 2012 roku

Czynniki sukcesu coachingu w organizacjach - 11 grudnia 2012 roku

Innowacyjność, kreatywność i coaching - 19 marca 2013 roku

Psychologia pozytywna w coachingu - 23 kwietnia 2013 roku

Obszary zastosowań - coaching międzykulturowy - 4 czerwca 2013 roku

II cykl 2013-2014

Narzędzia w coachingu - 7 listopada 2013 roku

Przykłady wdrożeń coachingu w organizacjach - 3 grudnia 2013 roku

Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan - 13 maja 2014 roku

Obszary zastosowań - innowacyjność, kreatywność i coaching - 17 czerwca 2014 roku

Pracownicy etatowi: 

dr Lidia D. Czarkowska - Dyrektor Centrum Coachingu

Psycholog, Socjolog i Pedagog; Wykładowca, Trener i Coach. Absolwentka Instytutu Psychologii UJ (magisterium), Instytutu Socjologii UW (magisterium, doktorat) oraz Studium Pedagogicznego UJ (uprawnienia w zakresie alternatywnych metod nauczania).

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Dyrektor Centrum Coachingu , Kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”.

Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, w tym MBA z przedmiotów: Psychologia Zachowań Organizacyjnych, Socjologia Organizacji, Komunikacja Interpersonalna i Organizacyjna, Psychologiczne Podstawy Uczenia się i Rozwoju oraz Antropologia Społeczna, Mikrostruktury Społeczne, Metodologia Nauk Społecznych i Techniki Badań Społecznych. Posiada szeroką, popartą długoletnim doświadczeniem wiedzę z zakresu socjologii organizacji i psychologii zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Pracuje jako coach i trener zarówno z menedżerami jak i z całymi zespołami.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologii współczesności, jakościowych badań kultur organizacyjnych oraz aksjologii i procesów zmiany kulturowej. Jej pasją jest coaching.

MONOGRAFIE: 

 • Czarkowska L.D. (red.) (2014) Coaching transformacyjny jako droga ku synergii, Warszawa: Poltext ISBN:9788375613063
 • Czarkowska L.D. (red.) (2013) Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, Warszawa: Poltext ISBN:9788375612332
 • Czarkowska L.D. (red.) (2012) Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Warszawa: Poltext ISBN:9788375611984
 • Czarkowska L.D. (red.) (2011) Coaching: Katalizator rozwoju organizacji, Warszawa: Wydawnictwo New Dawn ISBN: 9788392809890
 • Czarkowska L.D. (red.) (2010) Coaching as a Method of Developing Human Potential, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Czarkowska L.D. (2010) Nowy Profesjonalizm. Kultura profesjonalna informatyków – antropologia organizacji, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Czarkowska L.D. (1999) Antropologia Ekonomiczna. Elementy Teorii, Warszawa: wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

REDAKCJA CZASPOISM NAUKOWYCH:

 • Czarkowska L.D. (red.) od 2010 do 2015 Coaching Review. Teorie, badania, praktyka, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN: 9788376441061

ARTKUŁY: 

 • Czarkowska L.D. (2011) Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji w: Coaching: Katalizator rozwoju organizacji, Warszawa: Wydawnictwo New Dawn ISBN: 9788392809890
 • Czarkowska L.D. (2010) Coaching par w świetle psychologii miłości” w: K.Ramirez-Cyzio (red.) Life Coaching – relacje w równowadze; Warszawa: Wyd. New Dawn; str.71-84 ISBN: 9788392809883
 • Czarkowska L.D. (2010) Professionalism and process of professionalization in coaching w: Coaching as a Method of Developing Human Potential, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, str. 27-42 ISBN: 9788361408307
 • Czarkowska L.D. (2008) Coaching - nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich w monografii: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją Witkowski S.A., Listwan T.(red.) Warszawa: wyd. Difin
 • Czarkowska L.D. (2007) Jak się dogadać z informatykiem? Stereotypy a rzeczywistość WSPiZ, Master of Business Administration, nr 6(87), rok 2007
 • Czarkowska L.D. (2006) Nowa profesja: informatycy Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Problemy Zarządzania, nr 1 (11), rok 2006, str. 177-193
 • Czarkowska L.D. (2002) Japońska kultura organizacyjna - między kolektywizmem a indywidualizmem Fundacja Edukacyjna "Transformacje", Transformacje, nr listopad, rok 2002, str. 114-117
 • Czarkowska L.D. (2000) Nim zaczniesz pracę zawodową Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Jagiellońska 59, nr 2 (8), rok 2000, str. 5-6
 • Czarkowska L.D. (2000) Gra w klasy Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Jagiellońska 59, nr 1 (7), rok 2000, str. 3-5
 • Czarkowska L.D. (1997) Treningi twórczości jako metoda wspomagająca kształcenie nauczycieli WSiP, Edukacja. Studia; Badania; Innowacje, nr 1 (57), rok 1997, str. 89-92

 

 

dr Katarzyna Ramirez-Cyzio

Akredytowany Superwizor i Coach w Izbie Coachingu. Certyfikowany International Coach ICC. Certyfikowany Business Coach ICC. Doświadczony menedżer i doradca biznesu. Specjalizuje się w business i executive coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów i kadry zarządzającej. Pracuje jako doradca, konsultant w projektach związanych ze strategicznymi decyzjami. Opracowuje, przygotowuje i wdraża programy on-boardingu. Stosuje metody, techniki oraz narzędzia z podejścia holistycznego, systemowego i sieciowego. Wykładowca akademicki (MBA, Coaching) w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Naukowo zajmuje się zastosowaniem procesów coachingu i mentoringu w budowaniu ścieżek rozwoju menedżerów, wzrostu efektywności pracy zespołów. Członek zespołu naukowo-badawczego Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY

 • Pożytki z archetypów - w poszukiwaniu najmocniejszych pytań, Izba Coachingu, Warszawa (2013)
 • Superwizor Coachingu Akredytowany przez Izbę Coachingu (nr 000004), Warszawa (2012)
 • Coach Akredytowany przez Izbę Coachingu (nr 000004), Warszawa (2012)
 • Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, ALK, Warszawa (2012)
 • Coaching jako katalizator rozwoju biznesu, ALK, Warszawa (2011)
 • Human Resource Management: Coaching for Business, IPM, Mińsk (2011)
 • Sukces zawodowy. Ustawienia systemowe dla organizacji., M.S. Gudrich, Warszawa (2011)
 • Coaching systemowy i ustawienia organizacyjne w biznesie, C.F. Regojo, Warszawa (2010)
 • Life coaching: Relacje w równowadze. E-M.Zurhorst, W.Zurhorst, Warszawa (2010)
 • Na dobry początek: energia coacha, R.Bolstad, Warszawa (2010)
 • Wprowadzenie do coachingu prowokatywnego, F.Farrelly, Warszawa (2010)
 • Coaching jako metoda odkrywania i rozwoju ludzkiego potencjału, ALK, Warszawa (2010)
 • Sztuka przyjmowania, C.Sisson, Warszawa (2010)
 • First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC), Advisio Consulting, Kraków (2010)
 • International Business Coaching Certification Training (nr licencji BC 0107), ICC, Warszawa (2009)
 • Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha, IPiRI, Warszawa (2008)
 • Rozwój umiejętności menedżerskich, Megalit, Warszawa (2007)
 • International Coaching Certification Training, ICC Lambent do Brasil, Warszawa (2006)
 • Measuring the Return on Investment, ROI Institute, J. Philips, Warszawa (2005)
 • Zastosowanie metody ustawień systemowych Berta Hellingera w biznesie, Systeme in Action K. Alex, Warszawa (2005)
 • Przywództwo sytuacyjne SLII, Blanchard International Group, Warszawa (2005)
 • Psychologia i rozwój, PSZK, Warszawa (2005)
 • Belbin Interplace and Ream Role Accreditation Cource, Benefactor, Warszawa (2005)
 • Trening dla trenerów, Certus, Warszawa (2004)
 • Zarządzanie szkoleniami, HF, Kraków (2003)
 • Certified PAQ Analyst, PAQ Services, North Logan (2002)
 • Kreatywność - pomost przewagi konkurencyjnej, TCC, Warszawa (2001)
 • Project Management Workshop, IBM, Warszawa (2001)
 •  Metodyka zarządzania projektami PRINCE 2, CRM, Warszawa (2001)
 • Kodeks Spółek Handlowych dla Zarządów i Rad Nadzorczych, IPSiIZ, Warszawa (2000)
 • Sposoby zabezpieczania i ściągania należności z tytułu wykonywania umów, IPSiIZ, Warszawa (2000)
 • Profile osobowości w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Chronos, Warszawa (2000)
 • Systemy jakości zgodne z normami międzynarodowymi ISO serii 9000, PZO, Warszawa (1998)
 • Trening interpersonalny, OLU, Bielsko-Biała (1996)
 • Trening asertywności, Ośrodek Zen, Kraków (1996)
 • Certyfikat trenerski Ministerstwa Pracy - I i II stopnia Programu Klubu Pracy i Umiejętności Lidera Klubu Pracy, Warszawa (1996)
 • Studium socjoterapii, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju osobowości, Bielsko-Biała (1995)
 • Certyfikat trenerski amerykańskiego programu R. Boles’a „Spadochron” (nr licencji 39), FISE, Warszawa (1994)
 • Kurs trenerski Liderów Klubów Pracy, FAD, FM, Warszawa (1994)
 • Marketing społeczny, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków (1993)

PUBLIKACJE

 • Myślenie systemowe w coachingu, red. Ramirez-Cyzio K., Pracownia Satysfakcji, Warszawa 2013
 • Life Coaching - relacje w równowadze, red. Ramirez-Cyzio K., iSource, wyd. II, Warszawa 2012
 • Podejście systemowe we wdrożeniach projektów rozwojowych, Ramirez K., Cyzio M., w: Kwartalnik Wszechnicy UJ nr 6, Kraków 2011
 • Life Coaching - relacje w równowadze, red. Ramirez-Cyzio K., NewDawn, Warszawa 2010
 • Career coaching - podstawy teoretyczne i praktyka, Ramirez-Cyzio K., w: Coaching Review, nr 2/2010, red. Ramirez-Cyzio K., Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Career coaching - trend or necessity?, Ramirez-Cyzio K., w: Coaching as a Method of Developing Human Potential, red. Czarkowska L., WAiP, Warszawa 2010
 • Możliwości wykorzystania systemu Platforma e-Dialog przez partnerów rynku pracy, Barszcz I., Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
 • Podstawy organizacji pracy w firmie z zastosowaniem systemu Platforma e-Dialog, Bystroński M., Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
 • Zarządzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-Dialog, Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
 • Standardy zawodowe pośredników ubezpieczeniowych, Ramirez K., w: Wiadomości ubezpieczeniowe nr 1, 2006
 • Wytyczanie ścieżek karier, Ramirez K., w: Personel i Zarządzanie nr 21, 2000
 • Realizacja programu Klubu Pracy w zakładzie karnym, Ramirez K., w: Rynek pracy nr 4 (64), 1997

Osoby współpracujące 

dr Paweł Smółka

Psycholog. Pracuje jako coach, trener, konsultant, wykładowca akademicki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium, doktorat), Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe z zakresu HR) oraz Coaching Center (kursy Essentials i Equipped). 

Specjalizuje się w metodologii pomiaru oraz metodyce doskonalenia kompetencji społecznych ważnych w pracy zawodowej. Propagator i praktyk coachingu umiejętności interpersonalnych w podejściu opartym na dowodach (evidence based coaching) – pracuje z menedżerami oraz specjalistami zainteresowanymi doskonaleniem własnych kompetencji społecznych.

Twórca narzędzi do oceny predyspozycji i kompetencji zawodowych, a także programów szkoleniowych i dydaktycznych, w tym realizowanych on-line (e-learning). Wykładowca na studiach podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski” realizowanych przy Akademii Leona Koźmińskiego.

MONOGRAFIE:

 • Smółka, P. (red., 2009) Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: Onepress.
 • Smółka, P. (2008) Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Smółka, P. (2007) Generator charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera. Gliwice: Onepress.

ARTYKUŁY:

 • Smółka, P. (2008) Kompetencje społeczne - fenomen skutecznego wywierania wpływu na innych oraz mądrego ulegania mu. W: R. E. Bernacka (red.). Niezależni i ulegli - studia o nonkonformizmie (s. 45-54). Toruń: Oficyna Naukowa Adam Marszałek.
 • Smółka, P. (2008) Talent interpersonalny. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.). Zdolności, talent, twórczość (t.1, s. 79-89). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Smółka, P. (2008) Kompetencje społeczne - uwarunkowania i metody pomiaru. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.). Szkice z psychologii różnic indywidualnych (s. 258-268). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Smółka, P. (2008) Jak psychologowie akademiccy mogą przeciwdziałać szerzeniu się „szamańskich praktyk” na rynku usług psychologicznych?, Psychologia Społeczna, 3, 9, 366-369.
 • Smółka, P. (2007) Lęk społeczny i nieśmiałość. W: M. Libiszowska-Żółtkowska (red.). Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie (s. 91-100). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Smółka, P. (2007) Coaching miękkich kompetencji. Podstawy empiryczne oraz dobre praktyki. W: R. Kaczmarek, P. Żabicki (red.) Psychologia biznesu (s. 157-173). Poznań: Rebis.
 • Smółka, P. (2006) Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne? W: B. Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel (red.). Komunikowanie się. Problemy i perspektywy. (s. 247-259). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Smółka, P. (2006) Miękkie kompetencje i rozwój talentów interpersonalnych w organizacji. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 4, 81-92.
 • Smółka, P. (2006) B-learning, e-learning oraz m-learning a rozwój miękkich kompetencji. Zapis referatu opublikowany na nośniku CD z nr ISBN 83-89600-26-9 nadanym przez Wydawnictwo APS w Warszawie.

 

 

 

mgr Mariusz Cyzio

Coach, Trener, Partner w Pracowni Satysfakcji Sp. z.o.o Sokrates dowodził, że każdy człowiek nosi w sobie wiedzę, choć jej sobie nie uświadamia. Jeżeli zatem zechce, należy mu pomóc wydobyć drzemiącą w nim prawdę. Zadawanie pytań i wspólne poszukiwanie odpowiedzi jest moim zadaniem.

Specjalizuje się w szkoleniach, treningach i warsztatach dotyczących doradztwa biznesowego, coachingu i mentoringu. Prowadzi konsultacje projektów dotyczących standardów i usług rynku pracy oraz edukacji dorosłych. Realizuje projekty dotyczące organizacji pracy, zarządzania procesami i zmianą, zarządzania zasobami ludzkimi. Wdraża systemy modeli kompetencji oraz strategie zarządzania przez cele.

Pedagog pracy. Doradca zawodowy. Trener oraz menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem zdobytym na kierowniczych stanowiskach w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz organizacjach pozarządowych realizujących programy kulturalno-edukacyjne. Współtwórca idei rodzinnych centrów rozrywki w Polsce.

Naukowo zajmuje się stosowaniem procesów coachingu i mentoringu w doradztwie zawodowym oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

mgr Magda Mazur

filolog angielski, doświadczony menedżer, trener oraz pasjonat coachingu. Ukończyła kurs coachingu Erickson College.

Specjalizuje się w obszarze career coachingu i life coachingu. Zainteresowania coachingiem rozwija również w aspekcie badawczym.

Jako absolwentka Studiów Doktoranckich w Akademii L. Koźmińskiego, tematykę pracy doktorskiej poświęca właśnie coachingowi. Jest aktywnym członkiem International Coach Federation Polska, gdzie pełni funkcję lidera Komisji Badań i Rozwoju.

Obecnie pracuje jako trener w Deutsche Bank PBC S.A. oraz współpracuje z Akademią L. Koźmińskiego jako wykładowca na studiach podyplomowych.

mgr Bożena Wujec

Doktorantka studiów ekonomicznych w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu nauk o zarządzaniu, gdzie także prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych z coachingu.

Ukończyła studia magisterskie z dziedziny Filozofii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podyplomowe studia z Psychologii Motywacji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2002 prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Inspired. Posiada międzynarodowe uprawnienia nauczycielskie i trenerskie.

Dotychczas prowadziła ponad 100 projektów dla wielu polskich i międzynarodowych organizacji z branży chemicznej, motoryzacyjnej, finansowej i innych. Specjalizuje się także w przygotowaniu oraz prowadzeniu projektów szkoleniowych i innowacyjnych finansowanych z funduszy europejskich. Jest certyfikowanym coachem ICC oraz Masterem NLP.

Stale prowadzi coachingi z zakresu executive i life-coaching dla polskiej i anglojęzycznej kadry menadżerskiej. Pracuje naukowo w Europie i Indiach uczestnicząc w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu Traditional Knowledge.

mgr Magda Kołodkiewicz

Konsultant, manager projektów HR, wykładowca, trener, coach.

Z wykształcenia psycholog, w obszarze HRM działa od roku 2000, jako konsultant wewnętrzny i zewnętrzny wspierając w zmianach jednostki i organizacje (branże finansowa, usługowa, outsourcing, sprzedaż).

Propagatorka coachingu, autorka raportu „Szkoły coachingu w Polsce”. Jako coach w drodze do certyfikacji ICF. Zaangażowana społecznie w inicjatywy związane ze wspieraniem aktywności i przedsiębiorczości kobiet (m.in. coach dla projektu Ambasadorki Biznesu w ramach PARP). Pisze reportaże, felietony i artykuły na temat coachingu i rozwoju osobistego (Personel Plus, Personel i Zarządzanie, Zwierciadło).

Z zespołem badawczym Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego współpracuje w zakresie projektów związanych z promowaniem coachingu oraz badań nad zastosowaniem, efektywnością i skutecznością programów coachingowych w organizacjach.

mgr Dominika Szadkowska

Coach, konsultant i trener HR w obszarze rozwoju pracowników.

Absolwentka studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny w Akademii Leona Koźmińskiego; z wykształcenia prawnik.

Swoje doświadczenie zdobywała w sektorze publicznym i międzynarodowych korporacjach z obszaru FMCG oraz bankowości. Pracowała z liderami o odmiennych kulturach organizacyjnych, co pozwoliło jej zebrać solidną wiedzę i umiejętność funkcjonowania w różnych realiach biznesowych. Specjalizuje się w obszarze career coachingu i life coachingu, coachingowych metod zarządzania, projektów rozwojowych dla pracowników, komunikacji i budowania relacji.

Obecnie pracuje w jednej z największych międzynarodowych instytucji finansowych i przygotowuje się do otrzymania międzynarodowej akredytacji ICF (International Coach Federation). Ponadto w ramach własnej działalności koordynuje i prowadzi projekty coachingowo - mentoringowe.

mgr Aneta Sękowska

Certyfikowany coach i trener. Konsultant w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników. Absolwentka studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny w Akademii Leona Koźmińskiego, programu ACSTH ICF oraz Studium Trenerskiego. Z wykształcenia socjolog i magister zarządzania zasobami ludzkimi.

Posiada doświadczenie zawodowe z polskich i międzynarodowych korporacji, z obszaru sprzedaży FMCG oraz HR. Przez kilka lat pracowała w branży szkoleniowej, jako koordynator i menedżer ds. rozwoju i organizacji.

Obecnie prowadzi własne projekty coachingowe. Jako coach i konsultant współpracuje z Pracownią Satysfakcji Sp. z o.o. oraz Izbą Coachingu. Specjalizuje się w life coachingu oraz business coachingu dla menedżerów i przedsiębiorców z sektora MŚP. W pracy z klientem wykorzystuje metody i narzędzia coachingowe z podejścia holistycznego i systemowego, elementy psychologii poznawczo - behawioralnej, narzędzia wspomagające skuteczne planowanie i wdrażanie zmian. Chętnie stosuje mniej typowe techniki rozwoju, poszerzania perspektywy i samoświadomości, poprzez pracę z kreatywnością, obrazem, przestrzenią. Autorka artykułów na temat coachingu, rozwoju zawodowego i osobistego.

Zespół Doskonalenia Kompetencji Coachingowych 

CELE:

 • Stworzenie „Warsztatowej Szkoły Coachingu” – pakietu kursów na kilku poziomach zaawansowania, adresowanych do osób pragnących zostać coachem lub do już pracujących w tym zawodzie specjalistów chcących pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Programy warsztatów dostępne po kliknięciu.
 • Prowadzenie superwizji dla coachów (osób indywidualnych i organizacji).
 • Współpraca z partnerami merytorycznymi, osobami o rzadkich i poszukiwanych kompetencjach oraz ze stowarzyszeniami profesjonalnymi (ICF, EMCC) i instytucjami działającymi w obszarze coachingu w Polsce i na świecie.

Wszystkie osoby zainteresowane profesjonalnymi szkoleniami coachingowymi zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.