Aktualność 

Nasza Akademia otrzyma blisko 2 mln zł z UE na e-usługi. Dzięki środkom unijnym już na początku 2019 roku w ALK zostanie udostępnionych 13 e-usług elektronicznych.

18.04.2017

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „E-Akademia - wdrożenie e-usług w Akademii Leona Koźmińskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przeznaczona zostanie kwota ponad 1,9 mln PLN. Umowę o dofinansowanie podpisali Mariusz Frankowski - Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i prof. dr hab. Witold Bielecki - Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Akademia Leona Koźmińskiego otrzyma prawie 2 mln zł wsparcia ze środków unijnych na wdrożenie 13 zintegrowanych e-usług elektronicznych. Usprawnią one procesy związane z obsługą studentów, wykładowców, pracowników administracyjnych, a także kandydatów na studia i absolwentów. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu efektywności edukacji, podniesienia dostępności i jakości kształcenia, pozwoli też na skrócenie czasu rozpatrywania spraw i poprawę funkcjonowania procesów wewnętrznych.

Planujemy wprowadzenie e-usług:

 • e-wnioski - elektroniczne wypełnianie wniosków i podań
 • e-obecność - umożliwi studentom i uczestnikom wydarzeń organizowanych przez uczelnię elektroniczne potwierdzanie obecności
 • e-portfolio - automatyczne odnotowywanie aktywności studenta na kursach, szkoleniach, wykładach czy wyjazdach
 • e-edukacja - tworzenie i udostępnienie materiałów edukacyjnych oraz kontrola postępów w nauce
 • e-egzamin - jednolity system zarządzania pracami studentów oraz przeprowadzanie egzaminów w formie komputerowej
 • e-dyplom - udostępnianie informacji o pracach, np. dyplomowych
 • e-retencji - indywidualny program wspomagający proces kształcenia
 • e-ALKcloudID - bezpieczne korzystanie z uczelnianych systemów
 • e-zapisy - system zapisów na wydarzenia organizowane przez uczelnię, w tym na konferencje, spotkania z pracodawcami, szkolenia czy warsztaty
 • e-LLL - pozwoli tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne w ramach kursów zdalnych
 • e-poradnia - świadczenie różnego rodzaju porad, np. prawnych
 • e-innowacje - aktywny udział studentów i pracowników uczelni w procesie wyznaczania i realizacji celów oraz wspieranie procesu dzielenia się wiedzą
 • e-klinika przedsiębiorczości - adresowana do studentów, absolwentów oraz przedsiębiorców w celu poznania ich indywidualnych potrzeb związanych z rynkiem pracy.

 

 

Więcej informacji

powrót / back